Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-35

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-34 UZ 2018-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2018

z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Katowice, al. Korfantego 9, 40-951 Katowice, na dzień 9 czerwca 2018 roku, o godz. 10:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Głosowanie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych wg wzoru jak w załączniku 6 do nowelizacji ustawy o rachunkowości [1].
 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 rok.
 6. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2017 roku.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2017 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 rok,
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2017 rok,
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku,
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 rok,
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku.
 10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku.
 11. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2017 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2017 roku.
 12. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2018–2020.
 14. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2018–2020. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oświadczeń, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 i art. 31a ust. 2 statutu.
 15. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2018 rok i dyskusja.
 17. Głosowanie nad planem działań na 2018 rok.
 18. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0