Biuletyn Informacji Publicznej

Plan działań Zarządu 2018

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Projekt Planu działań Zarządu na rok 2018

Planowane przychody: 544 000 PLN[edytuj | edytuj kod]

 • Odpisy 1% – 490 000 PLN
 • Składki – 3 000 PLN
 • Darowizny – 10 000 PLN
 • Granty z WMF – 41 000 PLN (grant celowy 11 762 USD)

Planowane wydatki: 559 567,39 PLN[edytuj | edytuj kod]

Biuro i administracja
97 524,80 PLN
 • usługi pocztowe, utrzymanie i wyposażenie biura, sprzątanie, materiały biurowe, itd: 8000 PLN
 • wynajem biura: 7920 PLN
 • telefony, łącza internetowe: 4000 PLN
 • koszty domen internetowych: 3000 PLN
 • konta e-mail: 1000 PLN
 • audyt sprawozdania finansowego: 5000 PLN
 • koszty księgowości: 15 000 PLN
 • Specjalista ds. Administracyjnych: 53 104,80 PLN
Koszty przejazdów
56 500,00 PLN
 • przejazdy lokalne: 3500 PLN
 • Wikimania 2018: 31 000 PLN
 • inne międzynarodowe konferencje, spotkania i hackathony: 10 000 PLN
 • Wikimedia Conference 2018: 7000 PLN
 • CEE Meeting: 5000 PLN
GLAM
91 299,24 PLN
 • koordynator GLAM: 53 104,80 PLN
 • specjalista GLAM: 24 694,44 PLN
 • koszty wyjazdów: 5000 PLN
 • materiały promocyjne GLAM: 3500 PLN
 • rezerwa: 5000 PLN
Konferencje i spotkania
80 702,00 PLN
 • Zlot Zimowy: 24 402 PLN
 • Konferencja Wikimedia Polska: 43 900 PLN
 • Źródłosłów: 10 400 PLN
 • spotkania lokalne: 2000 PLN
Wsparcie społeczności
92 604,80 PLN
 • Wikigranty: 15 000 PLN
 • Specjalista ds. Wspierania Społeczności: 53 104,80 PLN
 • upominki dla wolontariuszy: 1500 PLN
 • serwery narzędziowe: 7000 PLN
 • rezerwa, nieprzewidziane wydatki: 16 000 PLN
Pozyskiwanie treści
41 650 PLN
 • CEE Spring: 2400 PLN
 • WikiWyzwanie: 750 PLN
 • konkurs niepodległościowy: 9000 PLN
 • WikiOlimpiada: 1000 PLN
 • Tygodnie Tematyczne: 6000 PLN
 • nagrania audio: 7800 PLN
 • Latarnie morskie w Polsce: 6700 PLN
 • WikiWakacje: 6000 PLN
 • maratony edycyjne: 2000 PLN
Outreach
58 286,55 PLN
 • rzecznik prasowy: 18 611,55 PLN
 • koszty związane ze zmianami w zatrudnieniu: 7000 PLN
 • materiały promocyjne: 8000 PLN
 • warsztaty edycyjne: 2000 PLN
 • biuletyn: 500 PLN
 • #1Lib1ref: 500 PLN
 • działania zewnętrzne: 21 675 PLN
  • FKAGEU: 10 675 PLN
  • State of the Map: 6000 PLN
  • Dzień Domeny Publicznej: 5000 PLN
Audyt organizacyjny
41 000 PLN

Merytoryczne plany / cele Zarządu[edytuj | edytuj kod]

W dziedzinie pozyskiwania i poszerzania treści w projektach Wikimedia
 • Zorganizowanie co najmniej czterech konkursów edycyjnych, w tym CEE Spring i WikiWyzwanie, w ramach których napisane / poprawione zostanie 3000 artykułów, w tym pięć Dobrych lub Medalowych
 • Wprowadzenie co najmniej jednej nowej formuły konkursu edycyjnego w 2018.
 • W konkursach edycyjnych ma uczestniczyć aktywnie co najmniej 40 uczestników
 • Pozyskanie 5000 zdjęć w ramach konkursu Wikiwakacje, od 200 użytkowników w tym 30 nowych.
 • Nagranie 17 plików audio z poezja Cypriana Kamila Norwida, z czego wszystkie mają być osadzone w projektach Wikimedia
 • Załadowanie do Commons 80 zdjęć polskich latarni morskich oraz 17 plików wideo, nagranie i udostępnienie w Commons 17 podkastów dotyczących poszczególnych latarni morskich
W dziedzinie współprac GLAM
 • Załadowanie w ramach współprac z instytucjami glam 10 000 plików
 • Przeprowadzenie co najmniej 10 warsztatów GLAM
 • Zarejestrowanie się co najmniej 40 nowych użytkowników z partnerstw GLAM
 • Napisanie co najmniej 100 nowych artykułów
W dziedzinie wsparcia społeczności
 • Zorganizowanie co najmniej 3 spotkań wikimedian – Zlotu Zimowego i Konferencji Wikimedia Polska, potencjalnie również Źródłosłowu
 • Zorganizowanie co najmniej 3 spotkań lokalnych wikimedian
 • Odnotowanie co najmniej 150 uczestników na ww. spotkaniach
 • W ankietach pokonferencyjnych uzyskanie następujących wyników:
  • Co najmniej 60% uczestników uznało, że wydarzenie wzmacnia ich więzi ze społecznością
  • Co najmniej 60% uczestników uznało, że wydarzenie dało im większą wiedzę o projektach Wikimedia
  • Co najmniej 50% uczestników uznało, że wykorzystają wiedzę uzyskaną w trakcie wydarzenia
  • Co najmniej 50% uczestników uznało, że wydarzenie zwiększyło ich motywację do uczestnictwa w projektach Wikimedia
 • Co najmniej 25 wolontariuszy zaangażowanych w organizację projektów i wydarzeń WMPL
 • Wysłanie spersonalizowanych listów z podziękowaniami do co najmniej 25 wolontariuszy zaangażowanych w realizację wydarzeń i projektów WMPL
 • Monitorowanie spadków aktywności wolontariuszy w projektach, co najmniej 5 kontaktów celem przeciwdziałania wypaleniu edytorów
 • Przyznanie co najmniej 40 Wikigrantów, z których pozyskane będzie 1000 nowych stron w projektach Wikimedia przez 20 uczestników
 • Stworzenie przez co najmniej 20 uczestników przynajmniej 200 nowych stron w wyniku zabaw i wyzwań edycyjnych.
 • Co najmniej 60% uczestników spotkań i konferencji uzna w ankietach ewaluacyjnych zabawy i gry integracyjne za ciekawe lub bardzo ciekawe
 • Opublikowanie co najmniej 24 wydań biuletynu Z życia Stowarzyszenia w roku 2018
 • Stworzenie nowej, przejrzystej struktury stron związanych ze Stowarzyszeniem na wiki
 • Stworzenie programu stypendialnego na konferencję Wikimania 2018 i przyznanie co najmniej dwóch stypendiów
 • Stworzenie programu stypendialnego na konferencję CEE Meeting 2018 i przyznanie co najmniej dwóch stypendiów
 • Wysłanie co najmniej jednego uczestnika na inne specjalistyczne wydarzenie Wikimedia, np. Hackathon, konferencja GLAM
W dziedzinie współpracy zewnętrznej i outreachu
 • Zarejestrowanie się co najmniej 200 nowych użytkowników w efekcie działań Stowarzyszenia (poza działaniami GLAM)
 • Przeprowadzenie co najmniej 15 warsztatów edycyjnych w trakcie których powstanie łącznie ponad 50 nowych stron
 • Zaangażowanie w warsztaty edycyjne co najmniej 10 wolontariuszy
 • Zorganizowanie 3 wydarzeń w ramach akcji 1Lib1Ref, w trakcie których zarejestruje się 30 nowych uczestników, dodając źródła do co najmniej 20 artykułów w Wikipedii
 • Opisanie na blogu Stowarzyszenia co najmniej 10 sukcesów – większych partnerstw, uczestnictw w konferencjach, nagród
 • Newsy o projektach / inicjatywach Wikimedia w co najmniej 10 ogólnopolskich artykułach prasowych, programach radiowych czy TV
 • Opisanie w mediach o zasięgu krajowym co najmniej trzech projektów Wikimedia
Administracyjne
 • Przeprowadzenie audytu organizacyjnego ze środków pozyskanych z programu Simple APG (większe granty celowe Fundacji Wikimedia). Audyt ma na celu pokazanie silnych aspektów działania Stowarzyszenia oraz wskazania niedociągnięć, wraz z implikacjami do dalszych działań. Podczas audytu, wykonanego przez firmę zewnętrzną, przejrzane zostaną procedury i procesy obecne w Stowarzyszeniu, dokonane zostanie zebranie opinii i doświadczeń, analiza SWOT / TOWS, jak też identyfikacja kanałów komunikacyjnych. Całość zakończy się sporządzeniem raportu. Oprócz analizy dokumentów, audyt będzie polegać na wywiadach z aktualnymi i ustępującymi członkami Zarządu oraz pracownikami i innymi interesariuszami Stowarzyszenia. Koszt audytu został oszacowany na podstawie pozyskanych ofert.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]