Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-31

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UZ 2016-30 Ic reply all 48px.svg UZ 2016-32 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2016

z dnia 2 sierpnia 2016 roku


w sprawie dofinansowania uczestnictwa dodatkowego wolontariusza w pierwszym wyjeździe projektu Etnografia Karpat


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 750 zł na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i diet dla Wojciecha Pędzicha w ramach jego uczestnictwa w wyjeździe projektu Etnografia Karpat, w dniach 14-19 sierpnia 2016. Jednocześnie Zarząd czyni Wojciecha Pędzicha odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0