Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-1 UZ 2017-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2017 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Przyjęta 7/0/0