Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-15 UZ 2018-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2018

z dnia 20 lutego 2018 roku


w sprawie rekrutacji na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. GLAM w wymiarze pół etatu, przy umowie o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Zarząd powołuje komisję konkursową w składzie: Tomasz Ganicz (przewodniczący), Marta Malina Moraczewska, Jarosław Błaszczak. Zarząd wyznacza 7 marca 2018 r. jako termin nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów. Zakres obowiązków na w/w stanowisku i szczegółowy tryb rekrutacji określono w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0