Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-16/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaUZ 2018-15 UZ 2018-17


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 16/2018

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia roku


Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest Organizacją Pożytku Publicznego, działającą na rzecz projektów Wikimedia, w tym Wikipedii – otwartej encyklopedii internetowej, którą każdy może redagować. Poszukujemy pracownika do wsparcia trwającej współpracy z instytucjami GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums).

Wybrana osoba przejdzie szkolenie przeprowadzone przez koordynatorkę GLAM w zakresie:

 • Społeczności i zasad w Wikipedii oraz podstaw działalności Stowarzyszenia,
 • Dobrych praktyk współpracy z instytucjami partnerskimi oraz animowania społeczności wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Spraw organizacyjnych.

Zakres obowiązków

 • współpraca z koordynatorką GLAM w organizacji 5 wybranych projektów GLAM
 • wspólnie z koordynatorką GLAM przygotowanie, a następnie prowadzenie (co najmniej kilkumiesięcznego) projektu edukacyjnej współpracy pomiędzy Wikimedia Polska, instytucją GLAM a instytucją edukacyjną (np. Muzeum oraz Wydziałem uniwersyteckim)
 • obecność na wybranych wydarzeniach ‘branżowych’, konferencjach, eventach, łączenie zainteresowanych pracowników instytucji edukacyjnych z odpowiednimi animatorami istniejących projektów; udział w ważnych wydarzeniach o charakterze promocyjnym,
 • współpraca z koordynatorem GLAM przy pisaniu wniosków o finansowanie projektów współpracy -- do grantodawców publicznych, miejskich i ew. międzynarodowych.
 • prowadzenie mailowej korespondencji z muzeami, archiwami i innymi instytucjami,
 • pomoc w przygotowywaniu i pisaniu tekstów promocyjnych (materiały informacyjne dla GLAM, zaproszenia do projektów, aktualizacje, wiadomości, itd.)
 • samodzielne prowadzenie wybranych 2 współprac wg ustaleń z koordynatorem GLAM,
 • udział w szkoleniach i warsztatach, w tym szkoleniach w innych miastach,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji projektów GLAM i struktury projektów w Wikipedii.

Wymagania

 • dyspozycyjność (szczególnie w godzinach urzędowania, 9-17) w wymiarze odpowiadającym 1/2 etatu,
 • doświadczenie w pracy zdalnej via email/telefon/hangout, zdolności organizacyjne, wysoki poziom samoorganizacji;
 • znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami oraz rdzennymi zasadami projektów, z naciskiem na Wikimedia Commons,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym śledzenie innych wersji językowych projektów Wikimedia;
 • komunikatywność, kultura osobista;
 • posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu,
 • mile widziane wykształcenie / doświadczenie w obszarach związanych z działalnością galerii, bibliotek, archiwów i muzeów oraz doświadczenie w projektach Wikimedia Foundation
 • gotowość do pracy na wyjeździe.

Oferujemy

 • współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych,
 • współpracę na podstawie umowy na czas określony 1/2 etatu,
 • tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy,
 • zwrot kosztów niezbędnych podróży krajowych.

Tryb rekrutacji

Oferty z CV i listem motywacyjnym należy składać na adres podany w ogłoszeniu. Z zebranych ofert Komisja, której skład określi Zarząd wybierze kilkoro kandydatów, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa na żywo. O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zdecyduje Zarząd odrębną uchwałą.