Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-49

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-48 UZ 2016-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2016

z dnia 6 grudnia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 21 000 PLN na organizację Zlotu Zimowego 2017, który odbędzie się w Tworzyjankach, k. Koluszek, w dniach 27-29 stycznia 2017. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2500 PLN na sfinansowanie kosztów podróży tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie w/w kwot.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0