Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-30

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-29 UZ 2018-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2018

z dnia 17 kwietnia 2018 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2018", która odbędzie się w dniach 18-22 lipca 2018 roku w Kapsztadzie w Południowej Afryce, oraz przeznacza do 21000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 3 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski, przy czym pojedyncze stypendium nie może przekroczyć kwoty 7000 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Wikipedysta:Maire, Wikipedysta:Aegis Maelstrom i Wikipedysta:Gdarin. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 27 kwietnia 2018 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 3 maja 2018 roku.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0