Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-50

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-49 UZ 2017-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2017

z dnia 21 listopada 2017 roku


w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć od dnia 1 stycznia 2018 roku aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) podpisanej z Anną Matusiak na mocy uchwały UZ 2013-46 z dalszymi zmianami w ten sposób, że:

  • stanowisko pracy otrzymuje nazwę: koordynatorka ds. administracyjnych;
  • wynagrodzenie ustala się na kwotę 3150 zł netto miesięcznie;
  • przyjmuje się nowy zakres obowiązków wymieniony w załączniku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0