Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-50/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-49 UZ 2017-51


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 50/2017

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 21 listopada 2017 roku


w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego


Zakres obowiązków:

 • dyżury w biurze – minimum 6 godzin dziennie w stałych porach dnia co najmniej 3 dni w tygodniu w stałe dni robocze;
 • odbieranie telefonów przychodzących do biura i przekazywanie ich do odpowiednich osób;
 • odbiór i wysyłka korespondencji i paczek;
 • współpraca z sekretarzem Stowarzyszenia w zakresie wynikającym z regulaminu przyjmowania nowych członków;
 • wydawanie legitymacji członkowskich;
 • prowadzenie podstawowej listy członków Stowarzyszenia;
 • wysyłka komunikatów zarządu do członków (np. zawiadomień o Walnym);
 • prowadzenie akt osobowych i kartoteki urlopowej pracowników;
 • wstępna kontrola merytoryczna faktur i rachunków i przekazywanie ich podmiotowi prowadzącemu księgowość oraz skarbnikowi w formie uporządkowanej i opisanej;
 • aktywna pomoc przy rozliczaniu wyjazdów, konkursów, projektów;
 • prowadzenie listy spraw wymagających załatwienia;
 • dostarczanie dokumentów urzędowych do odpowiednich urzędów na terenie Łodzi;
 • pomoc przy organizacji imprez (telefonowanie, organizacja noclegów, wyżywienia, druk materiałów, organizacja recepcji itd.);
 • pomoc przy organizacji wyjazdów (rezerwacja biletów, ubezpieczenia);
 • pomoc przy druku materiałów promocyjno-informacyjnych (drukowanie w biurze lub organizacja druku w drukarni, przygotowywanie buttonów);
 • wszelka inna aktywna pomoc w pracach koordynacyjno-biurowych przy projektach realizowanych przez Stowarzyszenie;
 • wykonywanie obowiązków koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z UZ 2017-7.