Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-34

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-33 UZ 2016-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2016

z dnia 9 sierpnia 2016 roku


w sprawie współudziału w organizacji konferencji "Faras w Wikipedii"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 zł na współorganizację konferencji "Faras w Wikipedii" w dniu 19 października 2016 w Warszawie. Zarząd upoważnia Prezesa Tomasza Ganicza i Skarbnika Marka Stelmasika do podpisania umowy w tej sprawie z drugim współorganizatorem - Muzeum Narodowym w Warszawie. Zarząd czyni Martę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty, a także powierza jej, w ramach obowiązków służbowych na stanowisku koordynatorki GLAM, pieczę z ramienia Stowarzyszenia nad całością organizacji konferencji.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.