Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-18

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-17 UZ 2018-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2018

z dnia 27 lutego 2018 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 44000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2018 roku w Katowicach. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0