Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-45

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-44 UZ 2016-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na "Partnerships Workshop"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1200 złotych na pokrycie kosztów przejazdu i uczestnictwa Marty Maliny Moraczewskiej w "Partnerships Workshop" w Berlinie, 28-29 listopada 2016. Zarząd czyni Martę Malinę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0