Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-22

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-21 UZ 2017-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 roku


w sprawie uruchomienia newslettera dla darczyńców
  1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia o uruchomienia newslettera dla darczyńców na jednej z platform internetowych oferujących tego rodzaju usługę oraz upoważnia Tomasza Ganicza i Marka Stelmasika do podpisania z wybraną platformą stosownej umowy.
  2. Jednocześnie, w związku z uruchomieniem w/w newslettera zarząd postanawia przyjąć:
    1. publicznie dostępną politykę prywatności darczyńców (zał. nr 1),
    2. politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zał. nr 2),
    3. instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zał. nr 3).
  3. Ze względów bezpieczeństwa Zarząd postanawia nie ujawniać treści załącznika nr 3 na zewnątrz.
  4. Zarząd Stowarzyszenia, jako administrator danych w Stowarzyszeniu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nadaje Prezesowi Stowarzyszenia prawo do podpisywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych darczyńców w zakresie przyjętym w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska.