Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-22/Załącznik 1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-21 UZ 2017-23


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 22/2017

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 11 kwietnia 2017 roku


w sprawie uruchomienia newslettera dla darczyńców


Załącznik nr 1 do uchwały UZ 2017-22 -


Polityka darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zwane dalej "Stowarzyszeniem" stara się utrzymywać najwyższy poziom poszanowania prywatności swoich darczyńców. W celu realizacji naszego zobowiązania do przestrzegania Twoich praw, stworzyliśmy poniższą Politykę Prywatności Darczyńców, która określa co mogą robić i czego nie mogą robić nasi pracownicy i wolontariusze z Twoimi danymi osobowymi.

Jaką informację przetwarzamy[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie nie jest operatorem Wikipedii i innych projektów Fundacji Wikimedia, dlatego nie ma bezpośredniego dostępu do danych gromadzonych w ramach zbiórek organizowanych przez Fundację Wikimedia. Dane gromadzone przez Fundację Wikimedia podlegają Polityce Prywatności Darczyńców przyjętej przez Radę Powierniczą tej instytucji.

Stowarzyszenie przetwarza, ale nie gromadzi, następujące dane swoich darczyńców (zwane dalej "Danymi Darczyńców Stowarzyszenia"):

  • Dane teleadresowe darczyńców, którzy przekazali swój 1% podatku dochodowego za pomocą formularza PIT, dostarczane raz w roku przez Urząd Skarbowy na płycie CD
  • Dane pochodzące z przelewów bankowych wysyłanych na konto Stowarzyszenia przez indywidualnych darczyńców, zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych
  • Adresy E-mail i inne dane osobowe zawarte w E-mailach od osób przysyłających zapytania i prośby na adres zarzad@wikimedia.pl.

Stowarzyszenie, za wyraźną zgodą Darczyńców gromadzi i przetwarza dane Darczyńców, którzy zapisali się do Newslettera dla Darczyńców, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska, przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą 22/2017 z dnia 11.04.2017.

Kto ma dostęp do tych danych[edytuj | edytuj kod]

Bezpośredni dostęp do Danych Darczyńców Stowarzyszenia mają: prezes, skarbnik, sekretarz, księgowość i sekretarka Stowarzyszenia. Za ich pośrednictwem - w związku z realizacją swoich zadań statutowych dostęp do tych danych mogą uzyskać członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W zakresie danych Darczyńców, którzy zapisali się do Newslettera dla darczyńców, dostęp mogą uzyskać pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia, którzy zgodnie z "Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska" otrzymają do tego stosowne upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia.

Dane te mogą być udostępniane funkcjonariuszom urzędów państwowych w zakresie przewidzianym polskim prawem.

Gdzie i jak są przetwarzane[edytuj | edytuj kod]

Dane Darczyńców Stowarzyszenia przetwarzane (ale nie przechowywane) są w formie elektronicznej za pomocą komputera znajdującego się w siedzibie Stowarzyszenia. Płyty CD z Danymi Darczyńców Stowarzyszenia dostarczane przez Urząd Skarbowy przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Płyty te są niszczone nie później niż w marcu następnego roku po ich otrzymaniu. Ponadto - w formie rozproszonej - Dane Darczyńców Stowarzyszenia mogą się znajdować w archiwum E-maili skrzynki zarzad@wikimedia.pl oraz biuro@wikimedia.pl (serwer firmy nazwa.pl) oraz na wyciągach bankowych i w elektronicznym serwisie udostępnianym przez bank obsługujący Stowarzyszenie (aktualnie ING Bank Śląski). Dane zawarte na serwerach firmy nazwa.pl i elektronicznym systemie bankowym (aktualnie ING Bank Śląski) podlegają dodatkowo zasadom prywatności tych przedsiębiorstw dostępnych na ich stronach internetowych.

Dane osobowe Darczyńców, którzy zapisali się do Newslettera dla darczyńców, są przechowywane i przetwarzane w dedykowanym do tego celu systemie informatycznym, zgodnie z "Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska".

Jak i do czego są wykorzystywane[edytuj | edytuj kod]

Dane Darczyńców Stowarzyszenia są wykorzystywane tylko i wyłącznie do:

  • bieżącej obsługi trwających zbiórek i akcji promocyjnych pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego
  • przygotowywania ww. zbiórek i akcji
  • wysyłania podziękowań i potwierdzeń przekazania donacji na rzecz Stowarzyszenia
  • w zakresie ich własnych danych osobowych, do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby o których informacje zawarte są w Danych Darczyńców Stowarzyszenia
  • w formie anonimowej: dokonywania i publikacji analiz i trendów pozyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie
  • do niezbędnych, wymaganych prawem, działań księgowych i administracyjnych takich jak prowadzenie księgowości oraz rozliczeń podatkowych Stowarzyszenia, przygotowywania sprawozdań urzędowych z działalności pożytku publicznego, dostarczanie prawem wymaganych informacji na wezwanie uprawnionych instytucji państwowych.
  • za wyraźną zgodą Darczyńców - do prowadzenia Newslettera dla Darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Żadne osoby ani organy Stowarzyszenia nie wykorzystują Danych Darczyńców Stowarzyszenia w jakikolwiek inny sposób. Dane Darczyńców Stowarzyszenia nie są przekazywane stronom trzecim, oprócz Danych Darczyńców, którzy zapisali się dobrowolnie do Newslettera dla Darczyńców. Te ostatnie dane mogą być wyłącznie przekazane przedsiębiorstwu prowadzącemu system wysyłkowy Newslettera zgodnie z "Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska".

Kontakt[edytuj | edytuj kod]

W sprawach dotyczących Danych Darczyńców Stowarzyszenia należy kontaktować się drogą mailową na adres:

zarzad@wikimedia.pl

lub tradycyjną drogą listowną na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
ul. Tuwima 95, pok. 15
90-031 Łódź, Polska

Ze względu na bezpieczeństwo danych nie udzielamy odpowiedzi na sprawy dotyczące Danych Darczyńców Stowarzyszenia drogą telefoniczną ani żadną inną, oprócz wyżej wymienionych.

Aktualizacje[edytuj | edytuj kod]

Od czasu do czasu niniejsza Polityka Prywatności Darczyńców Stowarzyszenia może być przez nas aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną odzwierciedlone na tej stronie internetowej. Istotne zmiany mogą być także ogłaszane przez standardowe mechanizmy, za pomocą których komunikujemy się z naszymi darczyńcami, członkami i sympatykami. Stronę tę należy okresowo sprawdzać w celu zapoznawania się z aktualnym stanem obecnej Polityki.