Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-55

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-54 UZ 2019-56


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2019

z dnia 22 października 2019 roku


w sprawie organizacji konkursu fotograficznego Upamiętnienie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 PLN na organizację konkursu fotograficznego Upamiętnienie w 2019 roku, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców i koszty operacyjne związane z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik nr 1) i czyni Pawła Marynowskiego dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały i załącznika.