Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-54

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-53 UZ 2019-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2019

z dnia 15 października 2019 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Science Competition 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 PLN na organizację konkursu Wiki Science Competition 2019, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców, koszty materiałów promocyjnych, delegacji i kosztów operacyjnych związanych z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik nr 1) i czyni Pawła Marynowskiego dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały i załącznika.