UZ 2019-59

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2019-58 UZ 2019-60


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 59/2019

z dnia 26 listopada 2019 roku


w sprawie przyjęcia zasad bezpiecznej przestrzeni


Zarząd Stowarzyszenia postanawia przyjąć Zasady bezpiecznej przestrzeni (załącznik) jako obowiązujące na wydarzeniach organizowanych przez Wikimedia Polska.

Zasady bezpiecznej przestrzeni to zbiór reguł, dzięki którym wszystkie osoby uczestniczące w naszych zlotach, spotkaniach i konferencjach będą mogły czuć się bezpieczne oraz być traktowane z szacunkiem i bez uprzedzeń. Zasady te będą wspierały twórczą, komfortową i merytoryczną współpracę i pomagały organizatorom zapobiegać wszelkim formom nękania.

Zarząd upoważnia Specjalistkę ds. wspierania społeczności do zmiany treści dokumentu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w porozumieniu z członkiem Zarządu właściwym do spraw wspierania społeczności, jednocześnie zobowiązując ją do informowania zarządu, potencjalnych uczestników wydarzeń i innych osób zainteresowanych w odpowiedni sposób o zmianach.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0