UZ 2019-60

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2019-59 UZ 2019-61


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 60/2019

z dnia 26 listopada 2019 roku


w sprawie zakupu czytnika e-booków
§1

Zarząd postanawia o zakupie czytnika ebooków PocketBook Touch Lux 4, w celu umożliwienia kontroli jakości zawartości serwisu internetowego Wikiźródła oraz podniesienia jakości zawartych w serwisie treści.

§2

Na zakup czytnika Zarząd przeznacza kwotę do 500 złotych.

§3

Zarząd udziela samodzielnych pełnomocnictw Annie Matusiak oraz Natalii Szafran-Kozakowskiej - na czas trwania umów o pracę - do rozporządzania czytnikiem w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do podpisywania i rozwiązywania dotyczących go umów użyczenia, w celu udostępnienia go wolontariuszom pracującym w projekcie Wikiźródła.

§4

Wykonanie uchwały Zarząd powierza specjalistce do spraw wspierania społeczności.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0