UZ 2019-59/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-58 UZ 2019-60


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 59/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 26 listopada 2019 roku


w sprawie przyjęcia zasad bezpiecznej przestrzeni


ZASADY BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

Organizując wydarzenia takie jak konferencje, zloty i inne spotkania, Wikimedia Polska dba, by sprzyjały one życzliwej i merytorycznej komunikacji oraz twórczej współpracy.

Chcemy, aby wszystkie osoby uczestniczące w naszych wydarzeniach czuły się komfortowo i były bezpieczne od wszelkich, w tym fizycznych czy słownych, form nękania.

Do nękania zaliczamy m.in.:

  • obraźliwe wypowiedzi ad personam odnoszące się do wieku, przynależności politycznej lub poglądów politycznych, wyznania, wyglądu fizycznego, niepełnosprawności, narodowości, pochodzenia etnicznego, rasy, orientacji seksualnej, płci, identyfikacji lub ekspresji płciowej oraz innych osobistych cech uczestników wydarzeń,
  • wszelkie formy celowego zastraszania, dręczenia lub prześladowania,
  • uporczywe i niepożądane fotografowanie lub nagrywanie,
  • uporczywe i niepożądane zakłócanie wykładów i innych wydarzeń,
  • niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane zainteresowanie seksualne.

Oczekujemy, że uczestnicy lub uczestniczki poproszeni lub poproszone o zaprzestanie nękania zastosują się do prośby natychmiast. Jeśli osoba uczestnicząca w wydarzeniu podejmuje zachowania o charakterze nękania, organizatorzy mogą podjąć dowolne działania, które uznają za stosowne i proporcjonalne, w tym ostrzeżenie lub wydalenie z wydarzenia.

Jeśli jesteś ofiarą nękania, widzisz, że dotyka ono innej osoby lub chcesz zgłosić inną niepokojącą sytuację, skontaktuj się z członkiem zespołu organizatorów. Organizatorów rozpoznasz po specjalnych identyfikatorach, kontakt do nich znajdziesz też w swoich materiałach konferencyjnych.

Zespół Wikimedia Polska służy również pomocą w skontaktowaniu się z ochroną hotelu/miejsca wydarzenia czy odpowiednimi służbami, może zapewnić eskortę lub w inny sposób pomóc osobom doświadczającym nękania, tak, aby mogły się one czuć bezpiecznie w trakcie wydarzenia. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają wykaz numerów i adresów kontaktowych do służb policyjnych i medycznych, lokalnych firm taksówkarskich oraz ewentualnie innych organizacji i podmiotów, które mogą służyć wsparciem.

Jeśli masz uwagi związane z powyższym tekstem, skontaktuj się proszę z nami pod adresem konferencja@wikimedia.pl.