Użytkownik:Tar Lócesilion/Compliance

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tu będę sobie pisał obowiązki Stowarzyszenia związane z prawem, administracją, "wewnętrznym" zarządzaniem. Z początku będzie chaotycznie, ale później może powstanie uporządkowana struktura, żeby to było pomocne dla nowych członków zarządu.

 • Obserwowanie zmian w prawie
 • Obserwowanie poradników i bezpłatnych szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową
 • Prawo o stowarzyszeniach
  • Statut
  • Regulaminy organów
 • Prawo cywilne
  • Oświadczenia woli
  • Pełnomocnictwa
  • Odpowiedzialność za osoby podległe i za pozostałych członków zarządu
  • Kary umowne!
  • Umowy o współpracy (partnerskie, tak właściwie to kinda o świadczenie usług)
  • Umowy najmu (biura)
  • Umowa chapterowa i trademarkowa z WMF
 • Prawo pracy
  • Postanowienia umów
  • BHP
  • Regulamin pracy (można tam przerzucić niektóre zagadnienia, które nieprofesjonalnie umieszczane są w umowach)
  • Regulamin telepracy (KP tego wymaga)
 • RODO
  • Polityka prywatności (na zewnątrz) i polityka bezpieczeństwa danych osobowych (wew. wytyczne)
  • Bezpieczeństwo informacji
  • Kopie zapasowe, hasła
  • Reagowanie na żądania
  • Najlepiej regularne szkolenia
 • AML
 • Rachunkowość
 • Prawo o OPP
  • Osobne księgowanie
  • Sprawozdanie merytoryczne
  • Sprawozdanie finansowe i bilans
   • Zorganizować biegłego rewidenta
   • Zastosować się do wniosków z oceny!
  • Kontrole OPP
  • Rejestr wolontariuszy
  • Umowy z wolontariuszami
   • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
   • Pokrywanie kosztów podróży, diety
   • Pokrywanie kosztów szkoleń
   • BHP
   • Ubezpieczenie OC
 • Sprawozdanie dla WMF
  • Banerowe 1% (zbieżne z rokiem kalendarzowym)
  • sAPG (zmienny zakres czasowy)
   • Osobne księgowanie
 • Prawo dot. informacji publicznej
  • Terminy na udzielenie informacji publicznej
 • GUS
 • Narodowy Instytut Wolności
 • KRS
  • 7 dni na zgłoszenie od dnia zmiany!