Użytkownik:Tar Lócesilion

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Szymon Grabarczuk
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

O mnie

Moi rówieśnicy w czasie pierwszej sesji na studiach w celu odmóżdżenia oglądali pandy, a ja wziąłem się za Wikipedię i zostałem na dobre. Szczegółowe informacje o mnie są na mojej stronie na Meta-Wiki.


WMPL Plakaty na 18 urodziny - Tar.jpg

W Wikimediach

Obecnie w Stowarzyszeniu jako członek zarządu jestem odpowiedzialny za:

 • sprawy prawne (w tym wszelkie umowy, pisma procesowe, zapytania RODO, zgodność z prawem pracy, prawem o stowarzyszeniach, ustawą o OPP i innymi obowiązującymi przepisami),
 • reprezentowanie Stowarzyszenia przed urzędami i instytucjami państwowymi, Wikimedia Foundation i organizacjami partnerskimi WMF, zewnętrznymi NGO, instytucjami GLAM, członkami KOED,
 • komunikację kierowaną do wikimedian (w szczególności Biuletyn i grupa na Facebooku).

W przyszłości, zgodnie z planem działań Stowarzyszenia, mam koordynować, między innymi:

 • dywersyfikację źródeł finansowania:
  • pozyskiwanie grantów publicznych (w tym: Program rozwoju organizacji obywatelskich, małe granty samorządowe),
 • wzmocnienie pozycji polskojęzycznych Wikimedian na arenie międzynarodowej:
  • poprawę komunikowania i widoczności działań Stowarzyszenia wśród społeczności międzynarodowej i zagranicznych organizacji Wikimedia,
  • organizowanie szkoleń na temat strategii 2030,
 • wzmacnianie pozycji Stowarzyszenia w Polsce:
  • współpracę z KOED (w zakresie wypracowania stanowiska wobec legislacji prawa autorskiego oraz wykorzystania KOED jako platformy popularyzowania informacji o projektach Wikimedia),
 • poprawę wsparcia i współpracy ze społecznością:
  • pomoc prawną dla społeczności wikimedian,
  • utrzymywanie poprawności i aktualności stron internetowych Stowarzyszenia (w tym inwentaryzacja informacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary),
 • wzmocnienie organizacji Stowarzyszenia:
  • audyt compliance (umowy z pracownikami, regulamin pracy pracowników, regulamin pracy zarządu, umowy partnerskie, umowy z wolontariuszami, umowa z WMF, czuwanie nad zabezpieczeniem i analiza dokumentacji, szkolenia),
  • dokumentację i raportowanie dzialań, efektów, procesów (w tym: bieżąca dokumentacja celów i zadań pracowników i wolontariuszy, poprawa dokumentowania osiągnięć Stowarzyszenia, opracowanie sposobu komunikowania się w Zarządzie, Zarządu z pracownikami i wolontariuszami, stworzenie wzorów dokumentów, listy niezrealizowanych pomysłów; algorytmy przewidywalnej, mało stresującej i produktywnej współpracy),
  • program badań czytelników, edytorów i treści (m.in.: preferencje czytelnicze, priorytetyzacja luk do wypełnienia treścią, oczekiwania i motywacja darczyńców oraz społeczności, etyka wolontariuszy).

W wymienionych działaniach będę współpracował z dyrektorem ds. operacyjnych oraz innymi osobami funkcyjnymi w Stowarzyszeniu (członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, pracownicy, wolontariusze-konsultanci).

Kontakt

szymon.grabarczuk@wikimedia.pl
zarzad@wikimedia.pl
rodo@wikimedia.pl