Instrukcja BIP

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej
Instrukcja korzystania z BIPWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej – urzędowym publikatorze teleinformatycznym - wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Szczegółowe zasady działania stron Biuletynu Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest zarazem podstawowym serwisem internetowym Stowarzyszenia. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności Stowarzyszenia Wikimedia Polska w zakresie dysponowania środkami publicznymi. Na jego stronach internetowych znajdą Państwo informacje podzielone na działy:

Strony, na których znajdują się informacje publiczne udostępniane w ramach BIP są oznakowane logo "BIP". Ponadto w serwisie internetowym Stowarzyszenia Wikimedia Polska można odnaleźć strony, co do których można mieć wątpliwości czy są informacją publiczną w sensie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jednak ze względu na problemy interpretacyjne tego pojęcia w ramach działań naszego Stowarzyszenia przyjmujemy możliwie najszerszą jego definicję. W skrócie: w razie wątpliwości wolimy uznać, że coś jest informacją publiczną niż nią nie jest. Wyjątkiem od tej zasady jest kwestia ochrony danych osobowych osób opisanych w serwisie, bądź uczestniczących w pracach naszego Stowarzyszenia, oraz prawa własności intelektualnej stron trzecich (np: prawa do znaków towarowych naszych partnerów). Zasady ochrony danych osobowych i ogólne zasady prawno-autorskie udostępniania treści niniejszego serwisu zawarte są w kolejnych sekcjach tej instrukcji.

Niektóre strony tego serwisu, w tym w szczególności:

nie stanowią części BIP.

Informacje techniczne

BIP Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest oparty na oprogramowaniu MediaWiki. Strona ta jest udostępniana poprzez złożoną sieć serwerów należących do Wikimedia Foundation. Serwer, na którym znajdują się pliki źródłowe niniejszego BIP fizycznie znajduje się w serwerowni w mieście Ashburn (stan Virginia w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Więcej informacji o sieci serwerów Wikimedia Foundation można znaleźć na stronie: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_servers .

Osobami odpowiedzialnymi za dodawanie treści do stron tego serwisu stanowiących BIP (oznakowanych logiem BIP u góry podstrony) są wszyscy użytkownicy tego serwisu mający status administratora. Ich listę można zobaczyć na stronie: https://pl.wikimedia.org/w/index.php?title=Specjalna:U%C5%BCytkownicy&group=sysop

Ze względu na to, że strona Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest serwisem typu wiki, oraz to, że wiele podstron jest tworzone od początku on-line w wersji roboczej, oprócz administratorów - współtwórcami wielu podstron BIP są inni edytorzy tego serwisu. Ich wkład w poszczególne podstrony można prześledzić klikając na zakładkę "historia i autorzy", której działanie jest dokładniej opisane w dalszej części instrukcji.

Wyszukiwanie informacji

Poruszanie się po stronie Stowarzyszenia Wikimedia Polska umożliwia rozwijane menu umieszczone w lewym pasku strony, gdzie znajdują się linki do poszczególnych działów BIP i pozostałych podstron serwisu.

Okienko "szukaj", które znajduje się w górnej prawej części strony, prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie stron zawierających poszukiwaną frazę, bądź to w ich tytule, bądź w samej treści. Bezpośredni link do wyszukiwarki: https://pl.wikimedia.org/w/index.php?search

Ponadto, strony są pogrupowane za pomocą systemu kategorii, który pełni rolę odpowiednika rzeczowego katalogu bibliotecznego. Na dole każdej strony znajduje się informacja do jakich kategorii jest ona przypisana. Informacja ta jednocześnie stanowi link do podstron, które zawierają automatycznie generowane spisy wszystkich dokumentów przypisanych do danej kategorii. Pełen spis kategorii stanowi jednocześnie mapę niniejszego serwisu.

Każda podstrona niniejszego serwisu zawiera zakładkę "historia i autorzy". W zakładce tej znajduje się automatycznie wygenerowana lista kolejnych wersji danej podstrony z informacją o dacie wykonania edycji i autorze wpisu. Data pierwszego wpisu jest zarazem datą utworzenia i umieszczenia informacji w BIP. Mechanizm "historia i autorzy" oprócz gromadzenia danych o datach i autorach poszczególnych wpisów, daje też możliwość dokładnego prześledzenia zmian na każdej z podstron. Dokładną instrukcję użycia tego mechanizmu można znaleźć na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Historia_strony

Informacje prawnoautorskie

Otrzymują Państwo ograniczoną licencję do bezpłatnego kopiowania i powtórnego użycia wszystkiego, co jest dostępne na tej stronie z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej. Jest to powszechnie wykorzystywana licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-SA 3.0), z której warunkami można zapoznać się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl . Uważamy, że warunki tej licencji są w pełni zgodne z zasadami udostępniania informacji publicznej zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, gdyż licencja ta zezwala na dowolne kopiowanie i przetwarzanie objętych nią utworów, pod warunkiem podania autorstwa i dalszego udostępniania tych utworów na tych samych zasadach.

Dokumenty i materiały urzędowe oraz teksty oświadczeń prasowych, (patrz: Kategoria:Oświadczenia prasowe), na mocy odpowiednich artykułów prawa autorskiego nie podlegają ochronie prawno-autorskiej i dlatego są oznakowane jako będące w domenie publicznej.

Na stronie tej mogą znajdować się treści nie objęte licencją CC-BY-SA 3.0 ani nie znajdujące się domenie publicznej. Nie stanowią one jednak części BIP. W szczególności: mogą się tu znajdować loga firm i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, do których prawa autorskie i/lub własność zastrzeżeń znaków towarowych należą do tych firm i organizacji (patrz: Kategoria:Loga)

Prawa autorskie do logo i nazwy: Wikimedia, Wikipedia, Wikinews, Wikicytaty, Wikisłownik, Wikimedia Commons, Wikispecies, Wikiźródła i Meta-Wiki należą do Wikimedia Foundation. Loga te są udostępniane na licencji CC By-SA 4.0, jednak są one również zastrzeżonymi znakami towarowymi i dlatego ich użycie w kontekstach komercyjnych jest przedmiotem Trademark Policy Wikimedia Foundation. Prawa do wszystkich innych użytych lub cytowanych na tej stronie obcych znaków towarowych, grafik, tekstów, projektów i dzieł sztuki posiadają ich twórcy. O ile nie jest to inaczej określone, strona ta nie jest w żaden sposób związana prawnie z żadnym z właścicieli tych praw autorskich i ich użycie poza tą stroną może być dokonane wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wszystkie treści nie objęte licencją CC-BY-SA 3.0 i/lub niebędące informacją publiczną są wyraźnie oznaczone.

Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności – dotyczące zarówno czytelników jak i współtwórców niniejszego serwisu są opisane w dwóch, komplementarnych dokumentach:

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Stowarzyszenia Wikimedia Polska może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek. Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie, na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
ul. Tuwima 95, pok. 15
90-031 Łódź, Polska

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuroatwikimedia.pl