Dawne współprace instytucjonalne

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Współpraca)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
KOE
KOE

Koalicja Otwartej Edukacji – porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych. Koalicję w 2008 r. zawiązali: Fundacja Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wikimedia Polska, od tego czasu liczba członków rośnie.

Logo PME
Logo PME

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – najstarsze w Polsce i jedno z największych muzeów etnograficznych w Europie, narodowa instytucja kultury. Misją muzeum jest gromadzenie świadectwa różnorodności i bogactwa kultur całego świata, czyniąc je wartością ogólnonarodową i dobrem powszechnym społeczeństwa otwartego. Obok działalności oświatowej muzeum prowadzi badania terenowe, w tym "Rok obrzędowy z Wikipedią".

Logo Zachęty
Logo Zachęty

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki – galeria sztuki w Warszawie, narodowa instytucja kultury. Misją Zachęty jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Galeria organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe. Współorganizator wraz ze Stowarzyszeniem, Konferencji Wikimedia Polska 2010 oraz konferencji OpenGlam 2013.

Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacji Nowoczesna Polska dąży do wyrównywania szans w dostępie do wiedzy, Internetu i najnowszych technologii oraz walczy z cyfrowym wykluczeniem. Ponieważ cele Fundacji pokrywają się z naszymi, staramy się wzajemnie wspierać we wszystkich działaniach.


Creative Commons
Creative Commons
Creative Commons Polska – stowarzyszenie, którego celem jest stworzenie alternatywy dla istniejącego systemu prawa autorskiego, ograniczającego możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają im zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Projekty Wikimedia korzystają z licencji Creative Commons, zwłaszcza w stosunku do grafik i materiałów multimedialnych. Wspólnie z Creative Commons zorganizowaliśmy bankiet z okazji V urodzin Wikipedii.


KROS
KROS
Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów – nieformalna grupa skupiająca przedstawicieli firm z branży IT oraz organizacji pozarządowych, mająca na celu promocję otwartych standardów informatycznych. Wikimedia Polska przystąpiła do KROS w styczniu 2007.


Bieluga Expedition
Bieluga Expedition
Bieluga Expedition – międzynarodowa, dwuczęściowa wyprawa samochodowa 4x4, a zarazem projekt informacyjny poświęcony krajom basenów mórz: Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego. Na samochodach Bieluga Expedition widnieje logo Wikipedii. W opisach ekspedycji "Bieluga" posiłkuje się artykułami z Wikipedii.


Helion
Helion
Wydawnictwo Helion – lider na rynku książek informatycznych w Polsce. Współpracował ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska przy wydawaniu płyty DVD z Polską Wikipedią, która została wydana w sierpniu 2007 r.


Mega Club
Mega Club
Mega Club – założony w 1993 roku klub gościł koncerty wielu sław muzyki światowej i polskiej. Klub współpracuje ze Stowarzyszeniem umożliwiając robienie zdjęć w trakcie odbywających się imprez (galeria zdjęć).