Biuletyn Informacji Publicznej

„Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Celem projektu jest stworzenie multimedialnej propozycji nagrań wybranych utworów Cypriana Kamila Norwida. Aktorskie interpretacje zostaną zrealizowane przez aktorów w profesjonalnym studio a efekty pracy udostępnione za pośrednictwem Wikimedia Commons w kategorii Cypriana Kamila Norwida.

Osoby w projekcie[edytuj | edytuj kod]

Koordynatorem projektu i reżyserem będzie Jarosław Kuśmierski, absolwent Wiedzy o Teatrze na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który również umieści i opisze zgromadzone materiały w Wikimedia Commons. Utwory Norwida interpretować i nagrywać będą aktorzy:

 • Jan Nowicki
 • Juliusz Chrząstowski
 • Gabriela Oberbek
 • Bolesław Brzozowski

Realizacją dźwiękową, obróbką i masteringiem zajmie się krakowskie studio ProSonica.

Zakres prac[edytuj | edytuj kod]

Projekt planowany jest na trzy części. Chcąc możliwie najpełniej oddać bogactwo twórczych poszukiwań Cypriana Norwida, przewidziane zostały trzy kategorie:

 1. "Obserwowanie w ciszy". Wiersze i utwory poetyckie (realizacja nagrań 26 – 28 kwietnia 2017)
 2. Dramat – realizacja słuchowiska
 3. Proza – poetycka i filozoficzna.
Zastosowanie i użyteczność[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Commons od kilku lat sukcesywnie kompletuje autorską bibliotekę multimedialną nagrań, w oparciu o dzieła autorów, których dorobek znajduje się w domenie publicznej. Podejmowane są próby upowszechniania twórczości kanonicznej, ale i żywej, która może wpisać się we współczesną mozaikę środków dotarcia do odbiorcy przyzwyczajonego do treści zdigitalizowanych. Pierwsze wydanie twórczości Cypriana Norwida zostało udostępnione szerszemu gronu czytelników prawie sto lat po śmierci autora, za swojego życia nie spotkał się z szeroką recepcją swoich dzieł. Dokonany wybór utworów „czwartego romantyka” zawiera w sobie zarówno wiersze kanoniczne, jak i te mniej znane. Multimedia zrealizowane w ramach odnośnego projektu będą udostępniane na zasadach wolnej licencji, dlatego utwory, których treść omawiana jest w ramach zajęć szkolnych mogą posłużyć jako pomoc naukowa i uzupełnienie zajęć. Część pierwsza projektu zawiera w sobie utwory poetyckie Cypriana Norwida, zostały one zestawione tak, by, obok utylitarnego charakteru przedsięwzięcia, autorzy Interpretacji mogli zaproponować odbiorcom sposób, w jaki Norwid świat widział i opisywał. Świat sobie współczesny i ten, którego doczeka się „późny wnuk”, do którego swe myśli i obserwacje kierował. Zrealizowane nagrania będą gotową propozycją dla rozgłośni krajowych i zagranicznych, które byłyby zainteresowane odtwarzaniem efektów pracy uczestników projektu. Wpłynie to pozytywnie na popularycację i upowszechnianie efektów pracy oraz na idee wolnych licencji i zakres działalności Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Lista utworów[edytuj | edytuj kod]
 1. Fortepian Szopena
 2. Bema pamięci żałobny rapsod
 3. Posiedzenie
 4. Do obywatela Johna Brown
 5. *** (Coś ty Atenom...)
 6. Siła ich
 7. Na Zapytanie
 8. Modlitwa
 9. Larwa
 10. Pielgrzym
 11. Do Wroga (Pieśń)
 12. Vade-mecum
 13. Sieroctwo
 14. Marionetki
 15. Po Balu
 16. Żydowie Polscy
 17. Promethidion (fragmenty)
Budżet[edytuj | edytuj kod]

Budżet został skomponowany w oparciu o rynkowe stawki. W skład zespołu realizatorskiego wchodzą zawodowi aktorzy. Wynajęte profesjonalne i doświadczone studio zostało umówione za stawkę poniżej krakowskiej średniej, z powodu edukacyjnego charakteru projektu. Wynagrodzenie dla aktorów zostało ustalone na poziomie stawek, które obowiązują na rynku usług multimedialnych i w oparciu o konsultacje z krakowskimi agencjami castingowymi.


L.P. Opis Koszt
1 Czwórka aktorów – przygotowanie i realizacja nagrań w studio 4.560,00 zł
2 Studio ProSonica w Krakowie – realizacja nagrań, postprodukcja 2.250,00 zł
3 Koncepcja projektu, reżyseria całości, wybór wierszy dobór obsady, koordynacja projektu, koordynacja nagrań i postprodukcji 900,00 zł
Suma 7.710 zł

Wykonanie[edytuj | edytuj kod]

Wykonano i nagrano wszystkie zaplanowane utwory w liczbie 18: Patrz: commons:Category:Uchwała Zarządu WMPL UZ 2017-24