Biuletyn Informacji Publicznej

„Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Działanie jest kontynuacją nagrań utworów Cypriana Kamila Norwida, które zostały zrealizowane w 2017 roku. W drugiej części wykonawcy interpretować będą zarówno utwory poetyckie, jak i prozę. Celem projektu jest rozszerzenie biblioteki multimedialnej nagrań wybranych utworów autora. W porównaniu z pierwszym etapem prac zbiór utworów zawierać będzie większą ilość pozycji, a ze względu na występowanie wśród nich dwóch fragmentów prozy, przewidywana długość materiału audio będzie zauważalnie dłuższa. Aktorskie interpretacje zostaną zrealizowane w profesjonalnym studio, a efekty pracy udostępnione za pośrednictwem Wikimedia Commons, pod licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, w kategorii Cypriana Kamila Norwida. Ponadto, z całego procesu przygotowawczego i studyjnego, zostanie przygotowany reżysera projektu krótki film dokumentalny. Produkcja i montaż nie wygenerują dodatkowych kosztów.

Ze względu na znamienitą obsadę aktorską zaangażowaną w działanie, planowane jest również nagranie krótkich próbek głosów w ramach Voice Intro Project .

Osoby w projekcie
[edytuj | edytuj kod]

Koordynatorem projektu i reżyserem będzie Jarosław Kuśmierski, który również umieści i opisze zgromadzone materiały w Wikimedia Commons. Utwory Norwida interpretować i nagrywać będą aktorzy:

Realizacją dźwiękową, obróbką i masteringiem zajmie się Borys Kozielski. Za rejestracje wideo i montaż odpowiedzialni będą Jarosław Kuśmierski i Łukasz Jankowski.

Zastosowanie i użyteczność
[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Commons od kilku lat sukcesywnie kompletuje autorską bibliotekę multimedialną nagrań, w oparciu o dzieła autorów, których dorobek znajduje się w domenie publicznej. Podejmowane są próby upowszechniania twórczości kanonicznej, ale i żywej, która może wpisać się we współczesną mozaikę środków dotarcia do odbiorcy przyzwyczajonego do treści zdigitalizowanych. Pierwsze wydanie twórczości Cypriana Norwida zostało udostępnione szerszemu gronu czytelników prawie sto lat po śmierci autora, za swojego życia nie spotkał się z szeroką recepcją swoich dzieł. Dokonany wybór utworów „czwartego romantyka” zawiera w sobie zarówno wiersze kanoniczne, jak i te mniej znane. Multimedia zrealizowane w ramach odnośnego projektu będą udostępniane na zasadach wolnej licencji, dlatego utwory, których treść omawiana jest w ramach zajęć szkolnych mogą posłużyć jako pomoc naukowa i uzupełnienie zajęć. Część pierwsza projektu zawiera w sobie utwory poetyckie Cypriana Norwida, zostały one zestawione tak, by, obok utylitarnego charakteru przedsięwzięcia, autorzy Interpretacji mogli zaproponować odbiorcom sposób, w jaki Norwid świat widział i opisywał. Świat sobie współczesny i ten, którego doczeka się „późny wnuk”, do którego swe myśli i obserwacje kierował.

Zrealizowane nagrania będą gotową propozycją dla rozgłośni krajowych i zagranicznych, które byłyby zainteresowane odtwarzaniem efektów pracy uczestników projektu. Wpłynie to pozytywnie na popularyzację i upowszechnianie efektów pracy oraz na idee wolnych licencji i zakres działalności Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Lista utworów:
[edytuj | edytuj kod]
 1. Promethidion - dialog Wiesław (fragmenty)
 2. Bohater
 3. Moja Piosnka II
 4. Ciemność
 5. Czynowniki
 6. Do Emira abd el Kadera w Damaszku
 7. Do Spółczesnych (oda)
 8. Moja Ojczyzna
 9. Praca
 10. Specjalności
 11. Źródło
 12. Żydowie Polscy
 13. Czarne kwiaty (fragmenty)
 14. Rzecz o wolności słowa (fragmenty)
Budżet
[edytuj | edytuj kod]

Budżet został skomponowany w oparciu o rynkowe stawki. W skład zespołu realizatorskiego wchodzą zawodowi aktorzy. Wynajęte profesjonalne i doświadczony realizator umówieni za stawkę poniżej krakowskiej średniej, z powodu edukacyjnego charakteru projektu. Wynagrodzenie dla aktorów zostało ustalone na poziomie stawek, które obowiązują na rynku usług multimedialnych i w oparciu o konsultacje z krakowskimi agencjami castingowymi.


L.P. Opis Koszt
1 Czworo aktorów – przygotowanie i realizacja nagrań w studio 4 x 1300zł. 5200 zł
2 Reżyseria, koncepcja projektu, wybór tekstów, dobór obsady, koordynacja projektu, nagrań i postprodukcji. 1200zł
3 Wynajem Studia 15 godzin 450 zł
4 Realizacja nagrań, postprodukcja, mastering, obróbka, montaż 2100 zł
5 Zwrot kosztu dojazdów 300 zł
6 Noclegi dla realizatora w Krakowie 200 zł
Suma 9450 zł brutto

Notka w opisie nagrań

[edytuj | edytuj kod]

Czyta (imię i nazwisko aktora). Studio Aktorskich Interpretacji Literatury. ©: Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zezwala się na korzystanie z niniejszego pliku na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Wykonanie:

[edytuj | edytuj kod]

Uchwała zarządu w sprawie przyznania finansowania UZ_2018-20

L.P. Opis Koszt
1 Czworo aktorów – przygotowanie i realizacja nagrań w studio 4 x 1300zł. 5200 zł
2 Reżyseria, koncepcja projektu, wybór tekstów, dobór obsady, koordynacja projektu, nagrań i postprodukcji. 1200zł
3 Wynajem Studia 853,50 zł
4 Realizacja nagrań, postprodukcja, mastering, obróbka, montaż 2100 zł
5 Zwrot kosztu dojazdów 150 zł
6 Noclegi dla realizatora w Krakowie 308 zł
7 Koszty administracyjne 650 zł
Suma 10461,50 zł