Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ponieważ nasze Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków, chcielibyśmy móc was bardziej zaktywizować do działania i też lepiej delegować do wykonywania części czynności, którymi głównie zajmuje się zarząd. Wpierw jednak chcielibyśmy wiedzieć, w jakie formy moglibyście się zaangażować. Dlatego prosimy każdego członka Stowarzyszenia Wikimedia Polska o przejrzenie pytań w poniższej ankiecie i udzielenie odpowiedzi. Pozwoli to nam lepiej wykorzystać nasze własne zasoby dla efektywniejszego działania.

Prosimy też podawajcie jak najszersze odpowiedzi.

Odpowiedzi można przesyłać mailowo bezpośrednio do sekretarza lub do innego członka zarządu.

Ankieta dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

W jakie działania mógłbyś się włączyć?

Na rzecz rozwoju społeczności

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś w którąś formę się włączyć, wpisz "tak"

 • organizacja zlotów, spotkań i konferencji Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
 • organizacja lokalnych zlotów i spotkań wikipedystów
 • organizacja warsztatów dotyczących:
  • korzystania z Wikipedii, Wikisłownika (dla dzieci/uczniów)
  • edytowania Wikipedii (dla początkujących)
  • pisania dobrych artykułów
  • grafiki komputerowej (zarówno od strony technicznej jak i artystycznej)
  • fotografowania
  • innych - jakich? (wpisz)
 • organizacji praktyk dla studentów (m.in. dziennikarstwa - Wikinews)
 • rozwijanie projektów Wikibooks, Wikiźródła, Wikisłownik, Wikicytaty i Wikinews

Medialne

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami, prace biura prasowego
 • organizacja działań o charakterze promocyjnym i informacyjnym, w tym załatwianie patronatów medialnych
 • monitoring mediów, także niepolskojęzycznych, dotyczących projektów Wikimedia

Organizacyjne

 • akredytacje prasowe, przepustki w celu pozyskania grafik i innych materiałów dla Wikipedii
 • drukowanie plakatów, ulotek, produkcja gadżetów, działalność wydawnicza i inne działania o charakterze technicznym
 • pisanie i korekta tekstów
 • tłumaczenie tekstów z języków obcych (w obie strony - wpisz z jakich)
 • tłumaczenie na żywo w trakcie imprez międzynarodowych

Pomoc w gromadzeniu Funduszy

 • pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
  • kontakty z firmami, sponsoring imprez
  • kontakty w celu uzyskania dochodów z 1%
  • zbiórki
  • wnioski:
   • pieniądze z UE
   • wnioski lokalne
   • wnioski do ministerstw
  • Inne formy - wpisz jakie

Techniczne

 • projektowanie stron internetowych Stowarzyszenia (w tym layout graficzny)
 • administracja serwerami
 • tworzenie i rozwijanie oprogramowania
 • obróbka i tworzenie grafiki

Prawne

 • znajomość zagadnień prawnych w szczególności, którymi możesz wesprzeć Stowarzyszenie:
  • posiadanie udokumentowanych kwalifikacji prawniczych
  • doświadczenie w zagadnieniach prawnych
  • kontakty z osobami o kwalifikacjach prawniczych

Kontakty z innymi organizacjami

 • zasiadanie w ciałach zarządzających organizacjami o podobnych celach - możliwość podzielenia się zdobytym doświadczeniem
 • członkostwo w tych organizacjach
 • osobista znajomość osób mających wpływy w tych organizacjach.
 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskami szkolnymi i naukowymi
  • na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej, uczelni
  • organizacji krajowych, międzynarodowych dla konkretnej dziedziny wiedzy
 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskami artystycznymi, wolontariackimi i innymi - opisz z jakimi.

Inne formy działania

 • Jeżeli o jakichś formach nie wspomnieliśmy wyżej, a mógłbyś/mogłabyś w inny sposób wspomóc Stowarzyszenie w realizacji jego celów, wpisz je poniżej.

Metryczka

Te informacje (przede wszystkim wiek i wykształcenie) dostępne będą tylko do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia - nie będą przekazywane osobom trzecim

 • wiek
 • wykształcenie (zdobyte i w trakcie)
 • znajomość języków obcych (np. en-3, de-4)
 • dyspozycyjność (np. mała, średnia, duża, tylko w weekendy - określ szerzej ile możesz +/- poświęcić czasu w ciągu tego roku)
 • dostęp do internetu (np. okazjonalny, ograniczony, stały, tylko wieczorem)
 • aktywność w projektach Wikimedia (np. Wikipedia, Wikibooks)

Napisz też