Biuletyn Informacji Publicznej

Bilans 2005 r.

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bilans 2005 r - obecnie już zamknięty definitywnie

Projekt bilansu za 2005 zatwierdzony na walnym zebraniu

Aktualne, poniesione lub szacowane koszty

  • Koszty rejestracji:
wyciąg z KRS - 30 zł + 2,50 zł opłaty za przelew - dokonane, koszt poniósł tymczasowo Polimerek
pieczątka - ok 25 zł za każdą x 4 -
  • Domena:
224 zł w NASK.
  • Koszty przejazdu Tora i Wulfstana do Łodzi w celu założenia konta
67,40 + 56,76 = 124,16 zł
  • Zakup papieru i innych materiałów biurowych (amerykanka, druki kasowe) ok. 50 zł. (?)

Razem: 530.66 zł.

Aktualne i szacowane wpływy

  • Aktualne: 135 zł + 125 EUR (476.2 zł)
  • szacowane:
Ze składek i zbiórki - licząc 30 członków, z których każdy wpłaci średnio 10 zł, będzie 300 zł.

Razem: ok 770 zł.

Bilans zrealizowany

Wpływy

261 zł wpłat ze składek
125 EUR od Fundacji Wikimedia 485,18 PLN (wg średniego kursu NBP na dzień 02.12.2005)
1246,29 zł ze zbiórki pieniężnej na 4 kwartał 2005 roku (trwająca)
196 zł z wpłat na domenę Wikipedia.pl
11 gr - odsetki od pieniędzy w złotówkach trzymanych na koncie
4 gr odsetki od pieniędzy w EUR trzymanych na koncie
Razem: 2188,62 zł

Wydatki

32,5 zł - koszt wyciągu z KRS potrzebny do zarejestrowania konta - pobrane z konta w EUR (32,8 zł)
67,40 zł dla Tora - na pokrycie kosztów podóży do Łodzi w celu złożenie podpisów niezbędnych przy zakładaniu konta, pobrane z konta w EUR (68 zł)
92 zł - na pieczątki
15 zł opłata za wpłatę gotówki
292,08 zł - opłata za rejestrację domen polskich projektów Wikimedia
5 zł - opłata za przelewy
4,05 - koszt różnic kursowych EUR
Razem = 508,03 zł

Stan kont

Kasa: 0 zł
PLN - 1 299,32 zł
EUR - 98,78 EUR (381,27 zł)
USD - 0 zł

Bilans

Winien: 0 zł
Ma: 1680,59 zł

Zobacz też: