Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn/2-2010 (14)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
B I U L E T Y N
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(nr 14. 15 lutego 2010)Wstępniak

14 numer Biuletynu jest na tyle obszerny i zawiera tyle ciekawych newsów, że trudno z niego wybrać najciekawsze "kąski". Z "poważnych informacji" na pewno warto zwrócić uwagę na aktywność Rady Powierniczej Wikimedia Foundation, która wydała na przełomie stycznia i lutego kilka ważnych dokumentów m.in.: Trademark Policy i powróciła do kwestii biografii żyjących osób. Widać też spore ożywienie w siostrzanych projektach Wikipedii - zwłaszcza w Wikibooks i Wikiźródłach. Z ciekawostek warta odnotowania jest podróż przez Polskę wędrownej, niebieskiej koszulki wikimediowej. Warto też odnotować, że chyba po raz pierwszy w historii konflikt z jednego z projektów Wikimedia (Wikinews) przeniósł się na łamy Biuletynu, dzięki czemu mamy dwa opisy tych samych zdarzeń przedstawione z dwóch punktów widzenia. Na świecie zaś mieliśmy rządową próbę wprowadzenia tylnymi drzwiami cenzury internetu (RSUiN), która jednak została zatrzymana przez głośne protesty wielu organizacji pozarządowych, w tym również Wikimedia Polska.

Polimerek


Wieści ze Stowarzyszenia

Wikigranty
To nic innego jak odświeżona kontynuacja dawnego "Wikikonkursu", który zmienił nazwę na bardziej adekwatną. Podobnie jak to było w przypadku Wikikonursu, celem Wikigrantów jest umożliwienie ochotnikom, działającym w polskich, kaszubskich oraz śląskich projektach Wikimedia, zrealizowania ich własnych pomysłów, wymagających pewnych nakładów finansowych, takich jak pokrycie kosztów podróży, zakup biletów, opłacenie kosztów kopiowania materiałów źródłowych, nabycie książek itp. Wikigranty ruszyły oficjalnie 2 lutego 2010 i mają funkcjonować do końca roku. Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył 10 000 PLN na ten cel. Skład komisji Wikigrantów: Maire, Masti, Leinad, Odder, Akira. Więcej na ten temat na stronie Wikigrantów.
Polimerek
Skanseny w Wikipedii
Stowarzyszenie Wikimedia Polska nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna z Warszawy. Pracownia realizuje projekt dotyczący skansenów w Polsce pn. "Polskie Skanseny w Internecie" finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademię Orange. W ramach swoich działań Pracownia zainteresowana jest rozbudowaniem Wikipedii o hasła dotyczące skansenów w Polsce, a w dalszej perspektywie dodawaniem treści o tematyce etnograficznej. Współpraca rozpoczyna się od szkolenia z edytowania Wikipedii, które odbędzie się jeszcze w lutym 2010.
Nova


Wieści z Wikimedia Foundation

Poznańskie koziołki kontra niebieska koszulka Wikipedii
Podróżująca koszulka z logo Wikipedii
W ramach jednej z akcji promocyjnych Wikimedia Foundation puściła w obieg po świecie dwie koszulki z logo Wikipedii: białą i niebieską. Koszulki wystartowały w Hannowerze 3 marca 2009 i rozpoczęły swoją podróż dookoła świata. W Berlinie w kwietniu 2009 r. obie koszulki zostały osobiście podpisane przez założyciela Wikipedii Jimmy Walesa. Koszulki podróżują metodą sztafetową – są przekazywane z rąk do rąk przez kolejnych wikimedian, przy okazji różnego rodzaju spotkań, czasami są też wysyłane pocztą. Każda z osób, która uczestniczy w sztafecie ma prawo (i obowiązek) – sfotografować się z koszulką, najlepiej w trakcie przekazywania jej kolejnej osobie. Obie koszulki, po okrążeniu Świata mają wrócić do Hannoweru, gdzie będę prezentowane wraz ze zdjęciami na tragach CeBIT. Niebieska koszulka, po zwiedzeniu Niemiec, Azerbejdżanu, Szwecji, Rosji, Argentyny i Iranu, zawitała do Polski pod koniec stycznia – dostarczona osobiście przez wikipedystę Mardetanhę. W Polsce jej trasę opracował Leinad [1]. Koszulka odwiedziła Warszawę, Toruń, Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Z Wrocławia zostanie przewieziona z powrotem do Niemiec. Biała koszulka natomiast zawędrowała z Niemiec do biura Fundacji w San Francisco, potem przebywała przez pewien czas w Izraelu, a następnie pokręciła się trochę po Europie, by przez bratnie Czechy wrócić na czas do Hannoweru. Zobacz strony o: Niebieskiej i Białej Koszulce.
Polimerek
Trademark Policy
Wikimedia Foundation ogłosiła z dawna oczekiwany dokument (http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy), informujący o zasadach użycia logo i nazw projektów Wikimedia. Dokument ten jest istotny zarówno dla lokalnych stowarzyszeń Wikimedia, jak i dla każdego, kto do tej pory zastanawiał się co może, a czego nie może czynić z logami i nazwami projektów Wikimedia, z których część jest zarejestrowanymi znakami towarowymi, a część jest tylko chroniona prawami autorskimi należącymi do Fundacji. W ogólnych zarysach dokument ten pozwala na swobodne używanie logo i nazw projektów do celów promowania ich samych (za pomocą banerów, linków, koszulek i innych gadżetów), a także na wszelkich spotkaniach i imprezach edytorów i sympatyków tych projektów. Dodatkowo, partnerzy Fundacji Wikimedia mają prawo używać loga projektów do celów własnego marketingu (np. w czasie organizowania własnych zbiórek pieniężnych) oraz umieszczać te loga na materiałach i gadżetach publikowanych przez siebie, o ile nie osiąga ze sprzedaży tych materiałów i gadżetów dochodu. Osoby i instytucje, które udostępniają własne kopie materiałów z projektów Wikimedia mają prawo używać nazw projektów, w sposób nie wprowadzający w błąd, że to te kopie czy modyfikacje są oryginalną ich treścią. Natomiast wszelkie użycia komercyjne znaków i nazw projektów, wymagają uzyskania zgody od Wikimedia Foundation. Ponadto Wikimedia Foundation zabrania samowolnego rejestrowania domen internetowych, które zawierają w sobie nazwy projektów.
Polimerek
Biografie osób żyjących
Fundacja Wikimedia wydała w kwietniu 2009 r. uchwałę wyrażającą jej stanowisko w sprawie życiorysów osób żyjących spisywanych w ramach projektów Wikimedia. Dokument ten kładzie nacisk na rzetelność informacji zawartych w takich życiorysach, przypominając o zachowaniu neutralności i weryfikowalności oraz szanowaniu godności i prywatności opisywanych osób. Na jesieni 2009 r., jako kontynuacja tematu, powołany został zespół zadaniowy do zbadania istniejących w projektach Wikimedia problemów z biografiami (meta:BLP_Task_Force). Zespół składał się z wolontariuszy koordynowanych przez pracownika Fundacji i działał od września do grudnia 2009 r. Przeprowadzona została wprawdzie analiza problemu (meta:BLP Task Force/Workshop), ale nie sformułowano ostatecznych wniosków i zaleceń do przedstawienia Radzie Powierniczej Fundacji. W związku z tym, od stycznia 2010 podjęto dalsze prace, tym razem na Strategy Wiki: http://strategy.wikimedia.org/wiki/Task_force/Living_People. Prace koncentrują się na angielskiej wersji językowej Wikipedii, jednak jej wyniki będą miały znaczenie dla wszystkich projektów Wikimedia.
Nova
Spotkanie partnerów Fundacji
Znany jest już termin i miejsce tegorocznego spotkania lokalnych partnerów Fundacji Wikimedia: w Berlinie 14-15 kwietnia spotkają się najpierw programiści MediaWiki (MediaWiki Developer Meet-Up), a następnie 16-18 kwietnia przedstawiciele partnerów Fundacji (Chapters Meeting). W czasie spotkania partnerów obradować będzie również Rada Powiernicza Fundacji. Organizatorem spotkań jest Wikimedia Deutschland.
Nova
Umowa z firmą "Telefónica"
Wikimedia Foundation obwieściła podpisanie umowy strategicznej z hiszpańskim telekomem "Telefónica", który działa w kilkudziesięciu krajach świata (głównie w Ameryce Południowej i Europie) i jest zaliczany do pierwszej piątki największych tego rodzaju firm na świecie. Umowa daje możliwość firmie na korzystanie z logo Wikipedii w projektach udostępniania treści tego projektu w serwisach i produktach oferowanych na wszystkich rynkach, na których firma operuje. Umowa spotkała się z silną krytyką wikimedian z Brazylii i Hiszpanii, gdyż w krajach tych Telefónica ma opinię faktycznego monopolisty na rynku, wykorzystującego w bezwzględny sposób swoją pozycję kosztem małych lokalnych operatorów. [2].
Polimerek


Wieści z projektów

Wikipedia

Podsumowanie miesiąca
Nova
Liczba medalowych haseł w polskiej Wikipedii dochodzi do 400
Trzeba dodać, że dochodzi już od dłuższego czasu, ponieważ wraz z "umedalowianiem" nowych, w starych znajduje się braki i tracą status medalowych. Jest to jednak okazja do tego, by przyjrzeć się, jak to wygląda w innych wersjach językowych. Są małe Wikipedie, które mają sporo haseł medalowych, np. hebrajska, są też duże, które takiego nacisku na "produkcję medali" nie mają. Polska wersja nie wyróżnia się specjalnie na tle innych wersji. Oczywiście, jeśli jest większy projekt i ma więcej rąk do pracy, to i tych medali utworzyć można więcej (zakładając, że reguły uznawania artykułu za wzorcowy są podobne). Jednak te same ręce do pracy mogą zajmować się po prostu ulepszaniem równomiernie wszystkich haseł. Nie posiadamy mierników jakościowych, aby porównać różne wersje, ale można założyć, że dobrym wskaźnikiem jakości haseł jest proporcja większych artykułów (liczących ponad 2KB) w stosunku do wszystkich haseł. Jeszcze jednym wskaźnikiem, który może potencjalnie świadczyć o jakości, to liczba edycji przypadających na jeden artykuł. Ten wskaźnik ma sens, o ile założymy, że jest mniej tzw. "złych edycji" niż dobrych i że wszystkie wersje podchodzą podobnie do kwestii wykorzystywania funkcji podglądu przed zapisaniem zmian. Te trzy wskaźniki prezentuję na wykresie poniżej – dla wersji liczących najwięcej haseł medalowych.
Na wykresie nie ma wersji anglojęzycznej, ponieważ nie można było ustalić wszystkich wskaźników. Ciemniejsze słupki to pierwsza dziesiątka największych (pod względem ogólnej liczby haseł) Wikipedii
Przykuta
Czarny wtorek?
Wtorek 9 lutego 2010 był szczególnym dniem w historii polskiej Wikipedii. Dotychczas każdego dnia liczba haseł w polskiej wersji największej i najpopularniejszej encyklopedii internetowej wzrastała. Tymczasem, jak wskazują statystyki, tego dnia polska Wikipedia skurczyła się aż o około 80 haseł.
Wykres koloru niebieskiego przedstawia zmianę liczby haseł w polskiej Wikipedii w ciągu dnia, natomiast wykres koloru zielonego liczbę haseł danego dnia
Natychmiast nasuwa się pytanie o przyczynę tej sytuacji. Otóż dzień wcześniej zakończyło się głosowanie w sprawie ustalenia nowych, bardziej rygorystycznych kryteriów encyklopedyczności piłkarzy.
Zaostrzenie kryteriów przełożyło się na to, że znaczna liczba piłkarzy opisanych w Wikipedii przestała spełniać wymogi encyklopedyczności. Wikipedyści nieposiadający uprawnień administratorskich z godnym uznania animuszem przystąpili do oznaczania haseł o nich w celu natychmiastowego skasowania. Zgłoszeń było tak wiele, że administratorzy nie nadążali z kasowaniem haseł i jednoczesnym usuwaniem linków wewnętrznych do nich w innych artykułach – tym samym nie dając okazji użytkownikom niezaznajomionym z nowymi kryteriami encyklopedyczności piłkarzy do ponownego utworzenia tychże haseł.
Przy okazji wejścia w życie nowych kryteriów encyklopedyczności piłkarzy społeczność polskojęzycznych wikipedystów musiała rozstrzygnąć status artykułu Adrian Frańczak – hasła o nieencyklopedycznym, w myśl nowo wprowadzonych kryteriów, piłkarzu, które zostało wyróżnione jako Dobry Artykuł. W szybko przeprowadzonej dyskusji w Poczekalni większość wikipedystów opowiedziała się za pozostawieniem tego hasła, powołując się na zdrowy rozsądek, nadzieję, że wkrótce piłkarz spełni kryteria encyklopedyczności, i żal utraty dobrze napisanego hasła.
Należy jeszcze zauważyć fakt, że kryteria encyklopedyczności piłkarzy to tylko zalecenie, nie zaś zasada, a więc nie trzeba się ich kurczowo trzymać. W wyniku zmiany kryteriów encyklopedyczności piłkarzy z polskiej Wikipedii ubyło kilkaset haseł, jednakże strata ta została zrekompensowana przez podniesienie istotności prezentowanych treści.
Wiktoryn


Wikisłownik

Automatyczne generowanie odmiany
Efektem ubocznym utworzenia automatu generującego zapis wymowy anonsowanego w poprzednim numerze biuletynu stał się nowy projekt – automatyczne generowanie dla niektórych słów odmiany. W oparciu o dostępny na licencjach GPL oraz CC-SA słownik sjp.pl dla haseł Wikisłownika dobierane są wzorce odmian, a na ich podstawie bot dopisuje do haseł wstępnie ukrytą odmianę. W drugiej fazie użytkownicy Wikisłownika weryfikują tę odmianę, nanoszą poprawki dotyczące wyjątków lub odmian alternatywnych m.in. w oparciu o sfinansowany w ramach Wikikonkursu wielostanowiskowy dostęp do Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego. Szczegóły procesu opisane są na stronach Wikisłownika.
2000 ukraińskich haseł
20 stycznia 2010 język ukraiński hasłem полечка przekroczył 2 000 haseł i tym samym dołączył do grupy języków, które w polskojęzycznym Wikisłowniku posiadają indeks a tergo. Jest to prawdopodobnie pierwszy internetowy indeks a tergo dla tego języka. Dzięki intensywnej pracy niezalogowanego użytkownika słownikowi ukraińskiemu w ciągu czterech miesięcy przybyło blisko 1400 haseł a język ten awansował w ogólnej statystyce z miejsca 30. na 19. Język ukraiński w Wikisłowniku to również 13 indeksów tematycznych, informacje o gramatyce czy relacje etymologiczne. Wiele z ukraińskich haseł posiada również nagrania wymowy i odpowiednią transliterację.

Wikinews

Portal LGBT w Wikinews
Opis z punktu widzenia edytora LGBT: Od początku 2010 r. portal zbierający newsy dotyczące środowiska LGBT stał się na bieżąco aktualizowanym źródłem informacji z tej dziedziny. Odnotować warto fakt, że newsy LGBT były kilkakrotnie cytowane w tym roku w serwisie "Wolne Media". W portalu pojawiły się również takie newsy, które trafiły tam wcześniej niż do jakichkolwiek innych polskich publikatorów internetowych, albo dostępne po polsku jedynie na Wikinews.
Anonim działający spod numeru IP 91.138.146.112
Opis zdarzeń z punktu widzenia administratora Wikinews: Za sprawą jednego z niezarejestrowanych użytkowników zaczęły codziennie pojawiać się newsy niemal wyłącznie dotyczące mniejszości seksualnych i środowiska LGBT. Ten sam użytkownik zaproponował nawet, by "przemalować" główną stronę serwisu na różowo, skoro prawie nikt inny nie dodaje do Wikinews wiadomości. Krytykując taką sytuację pewien anonimowy czytelnik pisał, że choć nie jest źle nastawiony do osób o innych poglądach, to uważa, że ponad połowa artykułów nie powinna poruszać tematu dotykającego zaledwie 10% społeczeństwa. Pojawiły się też inne głosy krytyki oraz jeden incydent trollingu skierowany na tę tematykę i stronę główną serwisu.
W związku z obchodzeniem blokady (nałożonej za niewłaściwą nazwę użytkownika oraz ataki osobiste na innych reporterów Wikinews) przez edytującego w tym temacie anonimowego użytkownika, administratorzy Wikinews podjęli działania w celu uniemożliwienia edycji z otwartych serwerów proxy, co jest zgodne z prowadzoną m.in. na Wikipedii polityką. Blokowane są również adresy IP, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie edytowania właśnie z tych serwerów. W sumie zablokowano w styczniu i lutym kilkanaście tysięcy adresów. Nie jest to jednak w historii projektów Wikimedia ani nowość, ani niechlubny rekord (w listopadzie 2007 r. w samym Wikinews zablokowano ponad 27 tysięcy adresów).
W kawiarence w związku z obecną sytuacją zostało przeprowadzone głosowanie nad pomysłem wprowadzenia w przyszłości filtru nadużyć. Za zagłosowało ośmiu reporterów, nikt się nie wstrzymał, ani nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Pamiętać należy jednak, że serwis tworzy ten, kto ma aktualnie czas i temat, na który jest w stanie coś wartościowego napisać. Każdy pisze o tym, o czym ma ochotę i co go interesuje. Nikt nie będzie kasował artykułów o akceptowalnym poziomie tylko po to, żeby wprowadzać równowagę. Jeśli zatem Ty masz wieści ze swojego regionu lub pola zainteresowań, którymi chcesz się podzielić – zapraszamy.
Krzysiu Jarzyna
Rozmaitości
Dzięki reporterowi Omedze pojawiło się ostatnio kilka nowych wiadomości na tematy związane z terroryzmem oraz trwającymi Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Vancouver. Systematycznie, dzięki Patermowi, powiększa się również baza newsów odnośnie Roku Chopinowskiego. Baza ta składa się obecnie z trzech wiadomości.
W kategorii wywiadów pojawiły się ostatnio dwa nowe – przygotowany przez Przykutę wywiad z Konradem Godlewskim w 4. rocznicę ujawnienia hoaxu o Batucie oraz wywiad z prof. Andrzejem Stelmachem na temat propozycji zmian w Konstytucji – przeprowadzony przez Yvesa.
Krzysiu Jarzyna
Zmiany na stronie głównej
Dla urozmaicenia strony głównej Wikinews, dodano na nią kilka szablonów. Pierwszym z nich jest uproszczona tabelka z kursami walut. Wcześniej szablon z aktualnymi kursami był dostępny jedynie w portalu gospodarka, gdzie obecnie znajduje się jego rozszerzona wersja. Szablon, aktualizowany na bieżąco przez bota, znalazł się w styczniu na SG, po burzliwej dyskusji kilku użytkowników. Oprócz tego do sekcji z dzisiejszymi wiadomościami dodano rubryki w centrum uwagi oraz zdarzyło się rok temu.
Omega933


Wikicytaty

Cytat miesiąca
"Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy."
Autor: Honoriusz Balzac
Cytaty nieznanych autorów

Polskie Wikicytaty kończą w lipcu tego roku 6 lat. 15 lutego liczą 8513 haseł - czy możliwe, że do 17 lipca przybędzie ich tyle, żeby przekroczyć próg 10 tysięcy? Pytanie to czytelnicy biuletynu mogą potraktować jako zachętę do odwiedzenia projektu i podzielenia się swoimi ulubionymi cytatami. Hasła w Wikicytatach to czasem pojedyncze cytaty, a czasem bardzo długie strony, z cytatami podzielonymi alfabetycznie na sekcje. Jeśli ktoś zna wartościowy cytat, ale nie wie, kto jest jego autorem, może umieścić go na specjalnej stronie Wikicytaty:Kto to powiedział, a nuż rozpozna go ktoś inny?

Nova


Wikibooks

24 stycznia obchodziliśmy szóste urodziny Wikibooks. Z tej okazji zainicjowano też akcję Wikibooks a wolne podręczniki. Przekroczyliśmy też liczbę 4 700 modułów.

Powoli zmierza do końca akcja Sprzątania Wikibooks. Udało się przejrzeć wszystkie podręczniki (oprócz informatycznych), kategorie, a nawet pojedyncze moduły. Dzięki temu wykryto sporo podręczników ukrytych w zakamarkach księgozbioru (np. Ekonomia austriacka), dodano właściwe kategorie i podlinkowano moduły. Praktycznie wyeliminowano problem porzuconych stron. Nie ma też nagromadzonych eków (to zasługa adminów). Na bieżąco są monitorowane zmiany oraz cofane wandalizmy. Opracowano również sekcje w Księgozbiorze, wydzielono zalążki, z których część wylądowała w Wylęgarni. Powstały przydatne tabelki, których używamy do porządkowania księgozbioru (np. w sekcji chemicznej).

Okres sesji na uczelniach wyższych spowodował przerwę w edytowaniu u niektórych użytkowników. Część osób wzięło też dłuższe wiki-urlopy. Zdecydowanie więcej niż w poprzednich miesiącach pojawiło się nowych użytkowników. Póki co, nie włączają się zbyt aktywnie w pisanie podręczników. Niektórzy z nich nie zakładają nawet własnych stron.

Poza tym zgłosił się kandydat na administratora, ale zabrakło głosów (i głosujących). Przeżyliśmy wojnę edycyjną wokół Książki kucharskiej. Stale pracuje się nad takimi podręcznikami jak np.: Chemia nieorganiczna, Fizyka dla liceum, PHP, Pszczelarstwo, Rachunkowość. Zaś dwa nowo powstałe podręczniki zasługują na szczególną uwagę: Sidux, Kartografia i topografia.

Karolus


Wikiźródła

Ilustracja autorstwa Carla Offterdingera z końca XIX w. do Czerwonego Kapturka. Praca w domenie publicznej.

Według nieoficjalnych danych polskie Wikiźródła plasują się na 13. pozycji pod względem liczby zgromadzonych tekstów. Nie ma więc powodu do wstydu ale też lokata nie jest na miarę naszych pragnień czy oczekiwań, tym bardziej, że wyprzedziły nas Wikiźródła narodów mniej licznych od nas. Jednak, pomimo małej liczby aktywnych Wikiskrybów, praca postępuje naprzód. Z ciekawych nowych tekstów, które ostatnio pojawiły się w naszym zasobie, warto wymienić skany z oryginalnego wydania Pana Tadeusza autorstwa Adama Mickiewicza z roku 1834 oraz dzieła Juliusza Słowackiego (Mnich i Jan Bielecki) opracowywane z użyciem proofread. Natomiast spośród tłumaczeń dzieł obcojęzycznych polskie przekłady wierszy i opowiadań niesamowitych Edgara Allana Poe, zbiór wierszy Aleksandra Puszkina oraz zbiory bajek Hansa Christiana Andersena i braci Grimm.

Wikiźródłom przybył jeden administrator - jest nim osoba pisząca te słowa ;). Mam nadzieję, że jestem dobrym nabytkiem i wzmocnię zespół. W ostatnim okresie powitaliśmy także nową koleżankę, która ochoczo zajęła się sprawdzaniem i formatowaniem tekstów opracowywanych przy pomocy proofread, czyli takich, które na jednej stronie prezentują razem skan stronicy oryginalnego tekstu oraz ten sam tekst będący już w formie elektronicznej - edytowalnego tekstu. Ponieważ są to zwykle pierwodruki starych książek, taki sposób prezentacji umożliwia m.in. zapoznanie się z tym jak to drzewiej książki drukowano i jak zmieniał się nasz język, jego składnia i ortografia na przestrzeni lat.

W Skryptorium Wikiźródeł trwa dyskusja nad celowością wprowadzenia w projekcie tzw. wersji przejrzanych tekstów, rozwiązania, które z dobrym skutkiem funkcjonuje w kilku projektach siostrzanych. W ostatnim czasie doprecyzowane zostały zasady Wikiźródeł i polityka publikacji tekstów. Poprawiono i wprowadzono także kilka nowych gadżetów (np. gadżet do robienia OCR tekstów) i usprawnień technicznych. W dalszym ciągu trwa przegląd tekstów pod kątem zgodności ich publikacji z prawem autorskim i wyjaśnianiem ich statusu prawnego. Wiele tekstów niespełniających kryteriów prawnych musiało zostać usuniętych, co było jednym z powodów mniejszego przyrostu liczby tekstów w naszych zasobach.

Pracy jest dużo, a rąk do jej wykonania niestety niezbyt wiele. Korzystając z okazji, tradycyjnie chciałbym zaprosić do nas wszystkich chętnych mogących służyć pomocą, radą i cennymi pomysłami.

Electron


Wikimedia Commons

Flickr a Commons
W styczniu 2008 r. Flickr uruchomił projekt o nazwie "The Commons" (http://www.flickr.com/commons). Nazwa dla wikimedian zapewne brzmi znajomo, zbliżone do Wikimedia Commons są także cele przyświecające tej inicjatywie: zwiększenie dostępności do publicznych kolekcji fotografii oraz umożliwienie dzielenia się związanymi z nimi informacjami i wiedzą. Pierwszą instytucją, która przekazała część swoich zasobów do Flickr Commons była Biblioteka Kongresu USA. Rezultaty przeszły oczekiwania i wkrótce do projektu dołączyły kolejne organizacje (łącznie 31), m.in.: Brooklyn Museum, New York Public Library i National Galleries of Scotland. Seb Chan z Sydney Powerhouse Museum, jednej z pierwszych instytucji, która dołączyła do Flickr Commons, spisał spostrzeżenia z projektu i jego porównanie z Wikimedia Commons. Przewaga Flickr nad Wikimedia Commons to, jego zdaniem, największa społeczność zainteresowana fotografią, brak anonimowości i przyjazność, wynikająca też z tego, że opłacani pracownicy czuwają nad społecznością, poczucie kontroli nad wgrywaną kolekcją oraz narzędzia do statystyk. Była to odpowiedź na spisane przez Liama Watta z Wikimedia Australia przewagi Commons nad serwisem Flickr: nowe dyski - te już zainstalowane (pisaliśmy o tym w poprzednim biuletynie) i kolejne w planach, trwający Usability Project, który ma poprawić użyteczność i przyjazność formularzy do przesyłania plików, brak reklam i motywacji biznesowych czy korporacyjnych, kontekstowość użycia w projektach Wikimedia: encyklopedie, słowniki, książki i możliwość sprawdzenia, w których projektach zdjęcia zostały użyte.
Zarówno zwolennicy Flickra jak i Wikimedia Commons mają swoje racje. Dla rozwoju Commons kluczowe wydają się dwie sprawy: prostota obsługi i przyjazna społeczność. O ile nad pierwszą kwestią pracuje już Usability Project i ma ona naturę techniczną, to druga jest trudniejsza do osiągnięcia, w sytuacji, gdy społeczność projektu podlega w zasadzie samokontroli i samoregulacji. Takie budowanie i funkcjonowanie społeczności ma jednak tę zaletę, że nie powstaje wąskie gardło w postaci grupy pracowników-moderatorów. Możliwe, że to jest powód, dla którego obecnie na stronie do zgłaszania przez instytucje propozycji współpracy w ramach Flickr Commons nie można się już rejestrować, a Flickr zachęca do udostępniania zdjęć ze swoich kolekcji na zwykłych zasadach.
Logo inicjatywy GLAM; autorzy: Husky, h3m3ls, Mischa de Muynck, Niels; licencja: CC-BY-SA 3.0
Nie jest jednak tak, że oprócz Usability Project, nic się więcej w tych sprawach nie dzieje. W ramach wspólnych działań lokalni partnerzy Fundacji Wikimedia powołali grupę roboczą zajmującą się zagadnieniami współpracy z instytucjami takimi jak muzea, biblioteki czy archiwa. Dyskutowane są różne podejścia i sposoby nawiązywania długofalowej współpracy z instytucjami kulturalnymi. Więcej na stronie meta: http://meta.wikimedia.org/wiki/GLAM. Wkrótce odbędzie się także warsztat poświęcony zagadnieniom takiej współpracy podczas konferencji "Museums and the Web 2010", która będzie miała miejsce 13-17 kwietnia 2010 w Denver, Kolorado, USA.
Nova


Nostalgia

Niektórzy jeszcze pamiętają czas WikiRPG, z czasem przemianowane na WikiFaktorię i rozbudowane do takich rozmiarów, że z braku chętnych do liczenia punktów wikipedyści przestali się w to bawić. Były różne tłumaczenia tego, czemu ów specyficzny dla polskiej Wikipedii projekt przestał działać. Niektórzy mieli przerost ambicji i zamiast się bawić, to "nabijali punkty" wykłócając się o nie. Część wikipedystów obawiała się, że sama formuła zabawy przyciąga osoby "niepoważne", które mogą psuć artykuły. Poniżej fragment tej starej zabawy (z pierwszej edycji WikiRPG). Tekst zaczerpnięty ze strony Wikipedia:WikiRPG/1. edycja można kopiować i modyfikować na warunkach licencji cc-by-sa 3.0. Autorzy poniżej :) Pomysły, które wówczas się pojawiły, przekute zostały w inne projekty. Poniższa intelektualna rozrywka dziś nosi nazwę Zgłoś błąd i biorą w niej udział także czytelnicy. Ostateczna postać tej dawnej wikizabawy znajduje się na stronie Wikipedia:WikiFaktoria.

Przykuta

Zabij byka

W krainie Wikilandii czai się po kątach zwierz straszliwy - błąd merytoryczny, przez tubylców bykiem zwany. Wikilandiowe byki zamieszkują dzikie knieje artykułów geograficznych, historycznych, naukowych, technicznych, chowają się po gąszczach biografii i ostępach portali. Jego bronią - ukryta dezinformacja, jego sposobem walki - udawać rzetelne fakty. Dzielni łowcy byków, zbierają swoje trofea w postaci dowodów na znalezienie i ubicie byka.

  • Opis realizacji: wiele haseł zawiera błędy merytoryczne, często sprytnie zamaskowane i udające rzetelne fakty. Wzięcie byka za rogi polega na odnalezieniu błędów i udowodnieniu, w oparciu o rzetelne źródła (książki, encyklopedie, artykuły naukowe - trzeba je podać w opisie realizacji). Ubicie byka polega na odpowiednim sprostowaniu błędów. Zagadnienia kontrowersyjne, czy dwie różne wersje faktów nie są bykiem. Bykiem są wyłącznie ewidentne błędy merytoryczne, co do których nie ma żadnych wątpliwości (w rodzaju np: błędnej daty urodzin sławnego człowieka, albo błędu we wzorze matematycznym)
  • WikiMistrz: Polimerek
  • Termin zgłoszenia: 00:48, 7 wrz 2005 (CEST)
  • Termin realizacji: bezterminowo
  • Liczba punktów do zdobycia: 10 punktów za wskazanie prawdopodobnego byka, 50 za jego ubicie
  • Zrealizowane przez:
  • Poniżej wpisz wynik realizacji + podpis (z godziną)
  1. Chodzilo o Ferdynanda II, a nie o jego syna Ferdynanda III [3] - Wikipedysta:Palladinus 18:27, 6 paź 2005 (CEST) 50 pkt

Wieści z szerokiego świata

Haiti w OpenStreetMap
W reakcji na styczniowe trzęsienie ziemi na Haiti użytkownicy OSM skupieni wokół Wikiprojektu Haiti zaangażowali się w mapowanie okolic Port-au-Prince oraz innych miast regionu. Jako źródła danych posłużyły zdjęcia satelitarne Yahoo, mapy CIA z 1994 roku a także aktualne zdjęcia satelitarne Spot Image oraz bardzo dokładne zdjęcia udostępnione przez Google. Postęp prac można zobaczyć na blogu OpenGeoData oraz na bieżąco na stronie OSM. Powstał także osobny render pokazujący zniszczenia oraz miejsca obozowisk.
Yarl
Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych (RSiUN)
O rządowych planach wprowadzenia RSiUN pisaliśmy już w zeszłorocznym, grudniowym numerze Biuletynu. Plan powstania rzeczonego rejestru znajduje się w przyjętym 21 stycznia tego roku projekcie zmian w ustawie "prawo telekomunikacyjne". Plan ten zakłada powstanie czarnej listy stron zakazanych, do której witryny internetowe mają być wpisywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Policji, ABW, Policji Skarbowej i Służby Celnej. W teorii, na listę mają trafiać strony z nielegalnym hazardem, pornografią z udziałem dzieci i zwierząt oraz strony tworzone w celu wyłudzania i oszustw finansowych. Po wejściu zmian w życie, wszyscy dostawcy internetu w Polsce mieliby obowiązek blokować dostęp do stron z czarnej listy w przeciągu maksymalnie 6 godzin od ich wpisania. Idea rejestru i tryb jego wprowadzenia wywołał liczne protesty organizacji pozarządowych od Polskiego Towarzystwa Informatycznego po Helsińską Fundację Praw Człowieka. Stowarzyszenie Wikimedia Polska również przyłączyło się do protestu podpisując dwa listy w tej sprawie [8] i [9]. Ostry list protestacyjny wysłała też Socjaldemokracja Polska [10]. W efekcie, najpierw minister Boni zorganizował spotkanie z częścią protestujących organizacji pozarządowych [11] a następnie premier Tusk ogłosił przeprowadzenie debaty w sprawie zmian w prawie idących w kierunku zwiększenia kontroli państwa nad internetem [12]. Minister Boni oświadczył, że rząd zamrozi kolejne prace legislacyjne nad "uregulowaniem" internetu, w celu przeprowadzenia szerszej debaty na ten temat i stworzenia rządowego, spójnego planu działań w tym zakresie. 5 lutego 2010 odbyła się zapowiadana debata z udziałem premiera Tuska, w której wzięło udział kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które podpisały wcześniej wspomniany list oraz kilkunastu niezrzeszonych, aktywnych dyskutantów internetowych i blogerów. Oficjalnym przedstawicielem Stowarzyszenia Wikimedia Polska był Masti, a oprócz tego na sali było z pewnością co najmniej kilku aktywnych edytorów Wikipedii (Kocio, Lipszyc, Vagla). Debata miała charakter bardzo ogólny i wbrew obawom nie przerodziła się w "seans nienawiści". O ile dobrze zostały zrozumiane słowa premiera, najważniejszym wnioskiem z debaty było wycofanie z rządowego projektu ustawy hazardowej punktu o wprowadzeniu RSiUN oraz zwiększenie klarowności rządowych procedur tworzenia projektów ustaw i zaprzestania praktyk unikania konsultacji społecznych nad nimi. Problemem też była kwestia tego kogo reprezentują i mogą reprezentować zebrani przedstawiciele strony społecznej i jak można technicznie przeprowadzić konsultacje społeczne z tak amorficzną grupą jak aktywni internauci. Bezpośrednio przed spotkaniem Jarosław Lipszyc sformułował też listę postulatów organizacji społecznych, które jednak nie zostały z nimi jak dotąd przedyskutowane. [13]. Przeczytaj: relacja Mastiego, Kocia i Vagli, artykuł na Wikinews.
Polimerek
Dokumenty rządowe do powszechnego użytku
Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował o uwolnieniu ponad 2500 zbiorów danych na licencji kompatybilnej z licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0. Dzięki temu istnieje możliwość dalszego wykorzystania tych danych np. w pracach pochodnych. Jako platformy programowej użyto CKAN. Wszystkie dane dostępne są do przeszukiwania i pobrania na stronie: http://data.gov.uk
Nova


Z humorem – z punktu widzenia nowicjusza

autor:Zureks, CC-BY-SA 3.0


Stopka


Biuletyn wewnętrzny Stowarzyszenia Wikimedia Polska jest wydawany w formie elektronicznej średnio raz na miesiąc. Wszystkie teksty i część grafik są udostępniane na zasadzie domeny publicznej. Pozostałe grafiki i zdjęcia udostępniane są na wolnych licencjach, za wyjątkiem logo projektów Wikimedia, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wikimedia Foundation. Skład redakcji. Kontakt: e-mail: zarzad@wikimedia.pl, tel: (+48) 22 219 56 94


Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.