CEE Meeting 2017/FAQ

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WIKIMEDIA CEE MEETING 2017 - pytania i odpowiedzi dla polskiej społeczności Wikimediów

[edytuj | edytuj kod]

Co to jest Wikimedia CEE Meeting 2017?

[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia CEE Meeting to coroczna konferencja dla przedstawicieli lokalnych organizacji i grup wikimedian z Europy Środkowej i Wschodniej (regionu CEE), przy czym Wikimedia definiują ten region bardzo szeroko i w tym ujęciu obejmuje on nie tylko europejskie państwa postkomunistyczne, ale też Niemcy, Austrię, Grecję, Cypr, Turcję, a także azjatyckie państwa byłego ZSRR. Co roku konferencja organizowana jest w innym państwie. W roku 2017 zadanie zorganizowania jej otrzymało Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 22-25 września.

Kto bierze udział w CEE Meeting?

[edytuj | edytuj kod]

Naczelną ideą konferencji CEE Meeting jest jej bardzo międzynarodowy charakter. Każde państwo z regionu CEE ma prawo wydelegować dwie osoby, za których udział płaci Fundacja Wikimedia (WMF), są oni stypendystami WMF. Lokalne organizacje Wikimediów, które na to stać, mogą wysłać dodatkowych delegatów na swój koszt, jednak zwyczajowo żadne państwo (poza gospodarzem) nie powinno być reprezentowane przez więcej niż 6 delegatów. Państwo - gospodarz traktowane jest bardziej liberalnie, ale organizatorzy muszą bardzo pilnować, aby żadna nacja (zwłaszcza gospodarze) nie zdominowała liczebnie konferencji.

Czym różni się CEE Meeting od Wikimanii i konferencji krajowych?

[edytuj | edytuj kod]

Inaczej niż Wikimania i inaczej niż konferencje krajowe (np. Konferencja Wikimedia Polska czy nasz Zlot Zimowy Wikimedian), program CEE Meeting nie jest raczej adresowany do osób, których aktywność w Wikimediach ogranicza się do edytowania projektów (np. Wikipedii). CEE Meeting zaprojektowane jest jako spotkanie przede wszystkim organizacji, a w mniejszym stopniu indywidualnych wikipedystów. Dlatego w programie bardzo dużo miejsca zajmują kwestie związane z pracą instytucji takich jak Wikimedia Polska i nasze organizacje siostrzane (np. organizacja spotkań i konkursów edycyjnych, zarządzanie organizacją, relacje organizacji i Fundacji, promocja, relacje z mediami itd.). Z tego względu jako uczestnicy zdecydowanie preferowane są osoby zaangażowane w lokalne organizacje Wikimediów, a nie tylko w projekty.

Kto płaci za organizację CEE Meeting?

[edytuj | edytuj kod]

Głównym sponsorem CEE Meeting jest Fundacja Wikimedia, która udzieliła Stowarzyszeniu Wikimedia Polska grantu celowego na organizację konferencji, w wysokości ok.154 tysięcy złotych. Z tych środków pokryte zostaną nie tylko koszty samej konferencji i pobytu delegatów w Warszawie, ale także stypendia na podróż delegatów do/z Warszawy. Stowarzyszenie Wikimedia Polska współfinansuje konferencję ze środków własnych tylko w bardzo ograniczonym stopniu, przede wszystkim poprzez oddelegowanie do jej organizacji swoich płatnych pracowników oraz poprzez ufundowanie kolacji powitalnej, co jest tradycją kolejnych edycji CEE Meeting.

Kto pracuje przy organizacji CEE Meeting?

[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Wikimedia Polska powołało komitet organizacyjny konferencji, którym kierują Polimerek (szef projektu) i Powerek38 (zastępca szefa projektu), zaś w jego skład wchodzą wszyscy pełnoetatowi pracownicy Stowarzyszenia oraz wolontariusze.

Czy polscy wikipedyści mogą brać udział w konferencji?

[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na opisane wyżej zasady konferencji oraz ograniczenie liczby uczestników, wynikające z ograniczeń budżetowych grantu, nie przewidujemy udziału polskich wikimedian w charakterze biernych uczestników (nie mających wystąpień czy prezentacji). Polscy wikipedyści mogą swobodnie składać wnioski do Komitetu Programowego konferencji o możliwość zrealizowania prezentacji czy wystąpienia. Osoby, które zostaną zaakceptowane jako prelegenci, automatycznie staną się uczestnikami. Należy jednak pamiętać, iż konferencja ma bardzo międzynarodowy charakter, podobnie jak Komitet Programowy, zaś ocena propozycji będzie opierała się na kryteriach wyłącznie merytorycznych, nie zaś narodowościowych.

Polscy wikipedyści mogą jednakże zaangażować się w konferencję jako lokalni wolontariusze. Takie osoby będą miały pewne obowiązki organizacyjne w dniach konferencji oraz tuż przed nią i po niej, ale w zamian będą mogły (w chwilach wolnych od zadań) obserwować program merytoryczny konferencji. Będą miały także dostęp do cateringu konferencyjnego oraz (w miarę dostępności miejsc) do zamkniętych imprez towarzyszących. Wolontariuszom spoza Warszawy zapewnimy nocleg w hostelach, preferowane będą jednak osoby mające własny nocleg w stolicy.

Wszystkich polskich wikipedystów (również tych nie mających prezentacji ani nie pracujących przy konferencji) zapraszamy serdecznie na otwarte spotkanie z okazji 16. urodzin polskojęzycznej Wikipedii, z udziałem naszych zagranicznych gości,  które odbędzie się w piątek, 22 września.

Więcej informacji

[edytuj | edytuj kod]