CEE Meeting 2018/Sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sprawozdanie z Konferencji Wikimedia CEE Meeting 2018: Lwów 12-16 października 2018

12.10.2018 - piątek

[edytuj | edytuj kod]
Asaf w nowej odsłonie
Uczestnicy szkolenia

Dzień prekonferencyjny przeznaczony dla członków Zarzadów organizacji partnerskich Wikimedia.

Szkolenie z facylitacji dyskusji i rozwiązywania konfliktów - prowadził Asaf Bartov, z Polski uczestniczyli Michał Buczyński i Wojciech Pędzich. Szkolenie zorganizowano dla ponad 20 uczestników w znajdującej się w centrum Lwowa przestrzeni coworkingowej Communa. Obejmowało dwa etapy:

  • Postępowanie w sytuacji konfliktu - konflikty na tle treści i na tle zachowania edytorów, unikanie konfliktu i radzenie sobie z konfliktami których nie da się uniknąć. Spektrum oporu - od skrywanego po otwarty. Rzeczy, których oczekuje się od (dobrego) przywódcy. Punkt widzenia versus zainteresowania - to, co okazujemy wcale nie jest tożsame z tym, co nas faktycznie interesuje. Ludzie versus role. projekcja ról na poszczególnych ludzi / użytkowników i jak ją wykorzystać albo jak sobie z nią radzić gdy przynosi negatywne efekty.
  • Wprowadzenie do facylitacji dyskusji. Ta część szkolenia miała znacznie bardziej praktyczny charakter: szkolenie składało się z kolejnych tematów kończonych ćwiczeniami w grupach mających na celu praktyczne nabycie umiejętności.
W skrócie: na początku przedstawiono typowy przebieg dyskusji - zagajenie, rozejście się dyskusji na różne tory i konieczność spięcia poszczególnych wniosków w konkretne wnioski. Przedstawiono też podstawowe powody, dla których konwersacje się nie udają oraz cele facylitacji mające ułatwić rozmowy. Po przedyskutowaniu roli facylitatora, jego roki w dyskusjach online i offline, jak też typów podejmowania decyzji, przedstawiono trzy rodzaje technik facylitacji. Po każdej grupie technik odbywało się ćwiczenie praktyczne, w którym w grupach otrzymywaliśmy zadanie do przedyskutowania i gdzie jedna osoba była facylitatorem, a jedna nie uczestniczyła w dyskusji, będąc niemym obserwatorem. Grupy technik to: słuchanie (powtarzanie i parafraza, poszerzanie tematu, łączenie wypowiedzi, bezpośrednie zwracanie się do uczestników dyskusji, nazywanie odczuć, uznawanie różnic), techniki uczestnictwa (zbieranie pomysłów, zbieranie punktów widzenia, równoważenie dyskusji, granie adwokata diabła, włączanie do dyskusji osób o cichym usposobieniu, wykorzystanie flipchartów do potwierdzania, że uczestnicy są wysłuchani), techniki prowadzenia dyskusji (kolejkowanie wypowiedzi, uznawanie punktów wspólnych, podsumowania, listy, kategorie, użycie zegara).

13.10.2018 - sobota

[edytuj | edytuj kod]
Inauguracja konferencji

10:00-10:30 Opening - Aula

Oficjalne rozpoczęcie konferencji, podczas której wystąpiła m.in. Natalia Tymkiv (User:Antanana), współorganizatorka konferencji i jedna z reprezentantek społeczności edytorów w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia.

10:30-10:50 Strategy (presentation) - Aula

Kaarel Vaidla z Estonii, jeden z współpracowników Fundacji Wikimedia zatrudnionych w procesie strategicznym, opowiedział o znaczeniu przygotowania długofalowej strategii ruchu Wikimedia z perspektywą do 2030 roku. Opisał strukturę strategii jako ogólną strategię całego ruchu uzupełnioną przez szczegółowe strategie poszczególnych chapterów.

10:50-12:50 How can we work better together? - Aula, praca w grupach w przestrzeni ogólnej

Dzień I. Praca w podgrupach.
Praca rozpoczęła się od części integracyjnej, podczas której uczestnicy mieli się ustawić według trzech kryteriów - czasu, jakiego potrzebowali, aby dojechać na konferencję, stażu w ruchu Wikimedia oraz poglądów na obecny stan ruchu w rejonie CEE. Uczestnicy mieli także uargumentować, dlaczego tak oceniają ten stan. Następnie przedstawiono kilkanaście kluczowych zagadnień do opracowania w grupach. Przez około pół godziny uczestnicy pracowali w grupach, w rezultacie czego stworzyli plansze o strukturze zbliżonej do analizy SWOT. Następnie wywiesili je w przestrzeni ogólnej i opowiedzieli o nich reszcie uczestników. Np. Tomasz Bladyniec pracował w grupie analizującej zagadnienie “Kogo i w jaki sposób zachęcić do współpracy pomiędzy chapterami”. Piotr Gackowski uczestniczył w grupie technicznej, gdzie pojawiły się sugestie Community Wishlist dla projektów siostrzanych.

13:10 - 14:40 Healthy Wikimedia Communities - what do they need?

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przedstawionej przez Christel Steigenberger, w których poruszyła ona m.in. zagadnienia prześladowania niektórych edytorów oraz kryteria blokowania ludzi szkodzących społeczności. Następnie uczestnicy podzieli się na grupy, w ramach których dyskutowali nad wyzwaniami dotyczącymi działania społeczności. Po przedstawieniu wyniku swojej pracy, Christel kontynuowała swoją prezentację, opowiadając m.in. o mierzeniu poziomu zdrowia społeczności. Na koniec raz jeszcze miała miejsce praca w grupach. Zastanawialiśmy się np.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_health_initiative/Metrics_kit#Metrics

14:00 - 14:40: Wikipedia and Research

Prezentacja przedstawiona przez Wojciecha Pędzicha w zastępstwie Dariusza Jemielniaka. Przedstawienie m.in. wyników badania porównawczego szeregu wersji językowych Wikipedii (w tym polskiej) w zakresie cech artykułów medalowych w poszczególnych edycjach.

16:00 - 16:45 Enrichment of multilingual Wikipedia based on quality analysis - Aula +

Prezentacja przedstawiona przez Włodzimierza Lewoniewskiego na temat sposobów pomiaru jakości treści znajdujących się w Wikipedii, ze szczególnym uwzględnieniem porównania infoboksów. W porównaniu uwzględniono m.in. różne wersje językowe artykułów. Wśród słuchaczy byli np. PMG, Yarl, Tomasz Bladyniec, Michał Buczyński, Natalia Szafran-Kozakowska.

16:45 - 17:30 How Wikimedia CEE Spring can benefit from the Wikipedia Cultural Diversity - Aula

Prezentacja na temat różnic pomiędzy różnymi wersjami językowymi Wikipedii, wpływu tej różnorodności na pełnię wiedzy w niej zawartej oraz propozycji jak ograniczać braki w wiedzy pomiędzy nimi. Przedstawiono koncepcję CCC - Cultural Context Content - czyli artykułów ściśle związanych z kulturą danego języka, które stanowią ok. ¼ artykułów. Wśród słuchaczy byli np. PMG, Yarl, Tomasz Bladyniec, Michał Buczyński, Natalia Szafran-Kozakowska, Włodzimierz Lewoniewski.

17:50 - 19:20 Lightning talks

Szereg kilkuminutowych prezentacji. Hromosłav KuboF ze Słowacji przedstawił dwie prezentacje. Paweł Marynowski przedstawił prezentację na temat lokalizacji grobów znanych osób (graves.wiki). Następnie przedstawiono raport na temat konferencji Wikimedia Russia 2018.

14.10.2018 - niedziela

[edytuj | edytuj kod]

09:30 - 11:00 Wikimedia 2030 Come & Tell - what need to change in our movement?

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji w grupach na temat strategii. Następnie Kaarel Vaidla tłumaczył znaczenie Kierunku Strategicznego. Od 10:00 rozpoczęła się praca w grupach po 6-8 osób, w czasie której dyskutowano na temat strategii. Np. Tomasz Bladyniec brał udział w pracach grupy dyskutującej na temat Capacity Building. Poruszono w niej takie problemy, jak zachęcanie młodzieży do edycji Wikimediów, nieznajomość angielskiego w niektórych częściach świata. Natalia rozmawiała z grupą Community Health, w której mówiono o tym, jak wypalenie statych użytkowników przekłada się na gryzienie nowicjuszy. O presji, pod jaką są administratorzy, wykonujący trudne zadania czasem z zakresu negocjacji i mediacji, bez odpowiedniego przeszkolenia. Następnie przedstawiono wyniki prac poszczególnych grup przez pozostałymi uczestnikami.
Część wniosków ze spotkania CEESpring roundtable

11:20 - 12:50 After spring comes summer? CEESpring roundtable - Aula

Spotkanie warsztatowe prowadzone przez Michała Buczyńskiego, przy wsparciu Vassi Atanasowej, Philpa Kopetzky'ego i Natalii Szafran-Kozakowskiej. Na początek przedstawiono podstawowe fakty dotyczące konkursu w poprzednich latach, po czym uczestnicy proszeni byli o wyrażenie na kartkach opinii dotyczącej ostatniej edycji konkursu. Następnie, obecni mogli wyrazić stopień swojego zadowolenia/niezadowolenia z konkursu i w dyskusji pogłębić i skonfrontować swoje odpowiedzi, by w końcu móc zaprojektować poprawiony lub całkiem nowy konkurs/formę współpracy.
Po spotkaniu odbyła się dyskusja w gronie międzynarodowych organizatorów konkursu, w ramach której próbowaliśmy podsumować wnioski z sesji. Rozważano różne warianty - automatyzacje list (całościową lub częściową) proponowanych artykułów, zmianę w systemie nagród (może społeczność powinna wybrać wspólną pracę na rzecz większego celu np. zdobycia gadżetów dla swojej user group? a może rozwinąć sukces wysyłki pocztówek z różnych stron świata?). Szukaliśmy dróg połączenia CEE Spring z innymi projektami Wikimedia (Wikidane? Wikipodróże?) i z projektami GLAM (osobna międzynarodowa nagroda dla najlepszego projektu GLAM w ramach CEE Spring?). Wszystkie zebrane wnioski będą jeszcze przez organizatorów analizowane i przełożą się na zmiany w przyszłorocznym konkursie.

11:20 - 12:00 Searching and integrating the positive intention in conflicts - Room 1

Prezentacja prowadzona przez KuboF dotycząca rozwiązywania konfliktów. Jej częścią było ćwiczenie psychologiczne polegające na wizualizowaniu pozostających w konflkcie części osobowości i integrowanie ich. Po ćwiczeniu nastąpiła dyskusja na jego temat. W spotkaniu brał udział m.in. Tomasz Bladyniec.

12:05 - 12:50 Vulnerability in society: how the Wikimedia Movement can make a difference - Room 1

Prezentacja prowadzona przez Minę Theofilatou. Dotyczyła pracy z osobami dotkniętymi problemami psychicznymi i społecznymi poprzez projekty Wikimediów. Prowadząca opracowała temat przez pryzmat własnych, niełatwych doświadczeń życiowych. Prezentacja podzielona była na części: edukację, wikiterapię i społeczną przedsiębiorczość.

14:00 - 15:30 Wikimedia & Education: developing a framework that values or community - Room 1

Dyskusja prowadzona przez Nichole Saad. Sformułowano szereg pytań związanych z korzyściami, jakie płyną z wykorzystania projektów Wikimedia w edukacji. Każde pytanie było analizowane przez kilka minut przez mniejsze grupy, po czym odpowiedź przedstawiano reszcie. Po każdym pytaniu i odpowiedziach miała miejsce dyskusja i sformułowanie wniosków.

14:00 - 15:30 Serbia Loves Wikipedians in Residence - Aula

Prezentacja
Serbowie przedstawili wnioski z ich programu GLAM. Zamiast długich programów postawiono na krótkie, miesięczne współprace. Przeprowadzono rekrutację, w której stawiano nacisk na umiejętności techniczne kandydatów (by mogli sprawnie pomagać pracownikom GLAM. Główną zmianę w zachowaniach muzeów wywołał nacisk ze strony rządu na digitalizację. To spowodowało zmianę podejścia z niechętnego (ponieważ muzea zarabiały na materiałach) na przyjazne Wikimediom. W sesji udział wzięli m.in. Paweł Marynowski i Piotr Gackowski.

15:50 - 16:30 What can we learn from the feminist movement? - Aula

Prezentacja Asafa Bartova na temat feminizmu, sytuacji kobiet, zakodowanych w kulturze zachowań, które nieświadomie są nietolerancyjne itd. Uczestniczył m.in. Tomasz Bladyniec.

15:50 - 17:20 Board governance-1 - Room 2

Szkolenie dla nowych członków zarządów. Udział wzięli Michał Buczyński i Piotr Gackowski. Prowadzący najpierw omówił różne modele funkcjonowania stowarzyszeń, po czym przeszli do pracy grupowej. Członkowie stowarzyszeń mieli się ustawiac na osi nastawienia (np. “czy twoja organizacja jest bardziej wspierająca, czy nadająca ton w społeczności”). WMPL w przynajmniej jednym punkcie (nadawania tonu w społeczności) okazało się być ekstremum - we wszystkich innych stowarzyszeniach rola organizacji w społeczności była mocniej nastawiona na przewodzeniu.

16:30 - 17:20 Advancing Gender Equity report - Aula

Prezentacja Christel Steigenberger, podsumowująca raport WMF na temat Gender equity report - raportu przygotowanego przez WMF na podstawie rozmów z wikimediankami-liderkami projektów, mających na celu zwiększenie różnorodności płciowej w ruchu Wikimedia. W ramach ustrukturyzowanych wywiadów, uczestniczki opowiadały o sytuacji w swojej społeczności. Raportowi daleko do kompletności (nie udało się przepytać członkiń wielu społeczności, brakowało np. dużej części Azji, Ameryki Połudnowej czy Australii), ale można z niego wyciągnąć dwa wnioski - kobiety i osoby identyfikujące się jako niebinarne w wielu społecznościach nie czują się jeszcze dobrze oraz samo podejmowanie działań na rzecz różnorodności ma dla wielu osób znaczenie wzmacniające. Raport mówił też na temat równości płci, przypadków prześladowań kobiet i mniejszości płciowych, tworzenia bezpiecznych przestrzeni komunikacji itd. Uczestniczyli m.in. Tomasz Bladyniec, Natalia Szafran-Kozakowska.

17:40 - 18:25 Wikipedias in the languages of Russia:Growing multilingualism online - Room 1

Prezentacja Farhada Faktulina na temat małych języków Rosji. Wśród poruszonych zagadnień były - czy jest sens ochrony i rozwijania małych wikipedii w sytuacji coraz lepszych tłumaczeń maszynowych, statystyki państw, w których rozwijane są wikipedie mniejszości językowych, itd.
PMG podczas prezentacji Not only pl.wikipedia - Polish sister projects

18:25 - 19:10 Not only pl.wikipedia - Polish sister projects - Room 1

Prezentacja Piotra Gackowskiego o polskich projektach siostrzanych - jak są aktywne, według jakich zasad działają i jakie są perspektywy ich dalszego rozwoju. Uczestniczyli m.in. Tomasz Bladyniec, Paweł Marynowski, Włodzimierz Lewoniewski, Wojciech Pędzich, Natalia Szafran-Kozakowska. Po prezentacji prowadzący dostał serię pytań, szczególnie ze strony wikimedian pochodzących z Rosji. Zwrócono także uwagę na to że jeżeli chodzi o Wikinews to ru.wikinews.org działa sprawnie.

15.10.2018 - poniedziałek

[edytuj | edytuj kod]

09:30 - 10:10 Building an affiliate from scratch: Experiences of Wikimedia Community of the Republic of Srpska - Aula

Prezentacja przygotowana przez Ljubiszę Malenicę na temat budowania społeczności Wikimediów w Republice Serbskiej - części Bośni i Hercegowiny. Uczestniczyli w niej m.in. Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Tomasz Bladyniec.
Michał Buczyński podczas spotkania Mission driven organisations

09:30 - 11.00 Mission driven organisations - Room 2

Prezentacja Michała Buczyńskiego w zastępstwie za Dariusza Jemielniaka. W wykładzie/warsztacie udział wziął także Piotr Gackowski. Poruszone tematy to np. omówienie misji każdego ze stowarzyszeń (rozpięcie od “wspieranie społeczności” do “każdy człowiek może być Wikimedianinem”).

10:15 - 11:00 Affiliate daily toll: what works, what works not, what can be improved? - Aula

Prezentacja Wojciecha Pędzicha na temat działania Stowarzyszenia Wikimedia Polska - jego struktury, specyfiki i związanych z nimi wyzwaniami. Wojciech przedstawił rady, jak organizacja powinna działać tak, by nie tracić siły i skuteczności w obliczu ograniczeń czasowych i rozrzutu geograficznego jej członków.

11:20 - 12:05 Make an impactful outreach to your community by organizing a local conference

Prezentacja Marko Adama na temat organizacji lokalnych konferencji na przykładzie działalności społeczności serbskiej.
PMG i Yarl podczas warsztatów Wikidata’s Magic Button

11:20 - 12:50 Wikidata’s Magic Button - Room 2

Warsztaty designerki z WMDE. Temat przewodni: co cię wkurza w Wikidanych i jaki magiczny przycisk spowodowałby że to wkurzenie by znikło. Prowadząca wprowadziła uczestników w świat badania zadowolenia, po czym rozdała karty na których należało opisać to co chcemy naprawić. Idee, które sie pojawiały to wskaźniki popularności danej wartości (jezeli wprowadzamy płeć człowieka, to nie chcemy mieć na górze listy filmów ze słowem “mężczyzna”). Udział wzięli Piotr Gackowski i Paweł Marynowski

12:05 - 12:50 "Free" or "stable" encyclopedia? Dilemmas of Wikimedia communities in authoritarian countries - Room 1

Prezentacja Tomasza Bladyńca.