Dialog Członkowski

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

O DIALOGU

AKTUALNOŚCI

FAQ

KONTAKT


Wikimedia Polska to organizacja obejmująca różnorodne grupy interesariuszy – swoich członków, osoby funkcyjne, społeczność edytującą, pracowników i pracownice etatowe. Każda z tych grup ma własne potrzeby, perspektywy i obserwacje na temat organizacji. Każda z tych grup jest ważna dla realizacji naszej misji, a ich perspektywy pozwolą lepiej kształtować misję organizacji.

Dialog członkowski to składający się z serii spotkań, wywiadów indywidualnych i grupowych oraz ankiety członkowskiej i warsztatów proces poznawania bliżej perspektyw tych interesariuszy. Jego rezultatem będzie raport, zawierający diagnozę organizacji i sugestię działań naprawczych.

Proces będzie zgodny z naszymi wartościami, będzie więc transparentny (ma być jasny i klarowny dla wszystkich osób w nim uczestniczących, a jego wyniki zostaną udostępnione wszystkim członkom i członkiniom oraz uczestniczącym w procesie osobom spoza grona członkowskiego) i uwzględniać różnorodność perspektyw i głosy wszystkich istotnych dla organizacji interesariuszy.

Towarzyszyć nam w nim będzie dwójka facylitatorów z Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: Maciej Kocurek i Tomasz Cichocki. Ich zadaniem będzie stworzenie nam przestrzeni do dialogu i zadbają o to, żeby wszystkie głosy były usłyszane. Od strony pracowniczej projekt koordynuje Natalia Szafran-Kozakowska.

Na stronie aktualności, znajdziecie więcej informacji o tym, co na bieżąco się wydarza i wszystkie ważne terminy, możecie też przeczytać więcej o samym Dialogu Członkowskim. Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytania skontaktujcie się z nami lub skorzystajcie ze strony dyskusji.