Biuletyn Informacji Publicznej

EContentplus

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Fundacja Wikimedia, razem ze swoimi europejskimi oddziałami przymierza się do złożenia propozycji grantu w ramach 7 Programu Ramowego UE, a dokładnie do programu eContentplus. Ta strona ma na celu zebranie przydatnych informacji do ew. przygotowywania polskiej części grantu.

Ze strony Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
Program realizuje założenia zawarte w komunikacie Komisji Europejskiej "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", który definiuje ramy strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE w perspektywie roku 2010.
Program w szczególności odnosi się do priorytetów:
  • jednolita europejska przestrzeń informacyjna – a w jego ramach do tworzenia bogatych i zróżnicowanych zasobów oraz usług cyfrowych;
  • integracyjne europejskie społeczeństwo informacyjne – który postuluje m.in. wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesie upowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu różnorodności kulturowej i językowej w obszarze UE.

Dzień informacyjny programu

5 września (poniedziałek) w Warszawie odbędzie się Polski Dzień Informacyjny programu eContentplus. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN na ulicy ks. Trojdena 4.

Możliwe jest zgłoszenie swojego projektu wniosku do 1 września - zostanie on oceniony przez komisję na miejscu. Projekt musi zostać napisany w języku angielskim.

Nasze uczestnictwo

Z naszej strony możemy się do tego przyłączyć jako Stowarzyszenie, co będzie jednak wymagało przygotowania naszej część wniosku - z propozycjami na co chcemy ew. wydać pieniądze.

Przydatne linki