Biuletyn Informacji Publicznej

Harcerstwo/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna
konkursu
Regulamin
konkursu
Poradnik konkursowy Nagrody Organizatorzy

Regulamin Wikipediowego Konkursu Harcerskiego

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska i Związek Harcerstwa Polskiego.
 2. Celem konkursu jest promowanie umiejętności edytowania Wikipedii oraz innych projektów Wikimedia Foundation oraz poszerzenie zawartości haseł encyklopedycznych na tematy powiązane z harcerstwem.
 3. W konkursie udział brać mogą patrole harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego z terenu całej Polski.
 4. Rejestracja do udziału w konkursie odbywa się poprzez założenie konta patrolu w Wikipedii i dodanie na stronie użytkownika w Wikipedii:
  1. tekstu {{Konkurs harcerski}},
  2. Chorągwi, hufca, z którego pochodzi patrol,
  3. Imienia i nazwiska patrolowego.
 5. Konkurs jest dwuetapowy.
  Etap pierwszy
 6. Pierwszy etap odbędzie się od stycznia 2009 roku do 20 kwietnia 2009 roku.
 7. Zadaniem patrolów podczas I etapu jest stworzenie w swoim "brudnopisie" hasła dotyczącego wybranego zagadnienia harcerskiego (szczególnie zachęcamy do opracowania haseł – hufca i chorągwi, drużyn i szczepów – z której pochodzi patrol).
 8. Dozwolone jest opisywanie drużyn i szczepów tylko o znaczeniu historycznym dla ZHP.
 9. Tematyka każdego artykuł dotyczącego drużyny lub szczepu musi być wcześniej skonsultowana z Organizatorem.
 10. Patrol zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie treści z innych książek/artykułów.
 11. W pisanym haśle dodać należy kategorię [[Kategoria: Konkurs harcerski]].
 12. Po zakończeniu I etapu stworzone hasła zostaną ocenione przez komisję konkursową.
 13. Wyniki ogłoszone zostaną na stronach konkursu.
  Etap drugi
 14. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną patrole, które stworzyły najlepsze hasło dotyczące danego zagadnienia.
 15. Lista nazw kont patroli, które dostały się do drugiego etapu zostanie podana na stronach konkursu.
 16. Drugi etap odbędzie się od 1 do 31 maja 2009 roku.
 17. Zadaniem patroli w drugim etapie będzie poszerzenie napisanych artykułów oraz dodanie do nich informacji zamieszczonych w artykułach patroli, które odpadną po pierwszym etapie. Tak przygotowane artykuły patrole umieszczą w głównej przestrzeni Wikipedii (pod adresem odpowiadającym danemu hasłu).
 18. Wyniki ogłoszone zostaną na stronach konkursu.
 19. Ze zwycięskimi patrolami organizator skontaktuje się poprzez właściwą jednostkę terytorialną ZHP.
  Pozostałe ustalenia:
 20. W hasłach po I i II etapie oceniane będą:
  • Poprawność merytoryczna,
  • Poprawność techniczna,
  • Ilość i jakość źródeł,
  • Wyczerpanie tematu.
 21. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu 2009 r.
 22. Nagrodą w konkursie jest zakup sprzętu dla drużyn o wartości:
  • Za 1. miejsce na terenie całego kraju: 1000 zł
  • Za 2. miejsce na terenie całego kraju: 900 zł
  • Za 3. miejsce na terenie całego kraju: 800 zł
  • Za 1. miejsce na terenie chorągwi: 100 zł
 23. Nieprzestrzeganie regulaminu jest podstawą do dyskwalifikacji.
 24. Zdanie rozstrzygające w kwestiach spornych ma organizator.