Jak to się robi/Organizacja Walnego Zebrania Członków

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czytając poniższą listę należy pamiętać, że:

 • sekretarz może wydawać polecenia pracownikowi administracyjnemu (PA)
 • w ostateczności decyzyjność dot. organizacji walnego należy do zarządu

Zwołanie Walnego[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustalić zasady zbierania punktów do porządku obrad walnego (sekretarz)
 2. Ustalić orientacyjny (niewiążący) termin Walnego (sekretarz/PA)
 3. Zakomunikować termin Walnego członkom - wysłać indywidualne maile z użyciem BCC/UDW (sekretarz/PA)
 4. Przygotować uchwałę o zwołaniu Walnego (sekretarz)
  • Ustalić porządek obrad
   • Projekty uchwał
    • Zatwierdzenie planu/sprawozdań
    • Zmiany w statucie
    • Inne
   • Głosowania personalne
  • Przyjąć uchwałę
  • Zamieścić uchwałę na wiki
 5. (Zob. punkt o przygotowaniu platform)
 6. Utworzyć stronę wydarzenia na wiki według wzoru (PA)
  • Zamieścić porządek obrad
   • Poprosić o publikację jak największej części materiałów do Walnego (plany, sprawozdania itd.) z wyprzedzeniem na wiki (sekretarz)
   • Przybliżyć spodziewany czas trwania poszczególnych punktów
   • Jeżeli w porządku obrad jest mowa o dokumentach - podlinkować je
   • Sprawdzić proponowane brzmienie uchwał
  • Wkleić regulamin poprzedniego Walnego
  • Jeżeli mają być głosowania tajne (wyborcze) - także regulamin głosowań tajnych w brzmieniu z ostatniego Walnego, na którym obowiązywał
 7. Poinformować członków o Walnym (sekretarz/PA)
  • Wysłać indywidualne maile + wikimediapl-l z użyciem BCC/UDW

Obsługa techniczno-logistyczna[edytuj | edytuj kod]

 1. Jeżeli PA będzie nieobecny (sekretarz/dyrektor)
  • Wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za pomoc sekretarzowi
  • Poinformować go o zakresie obowiązków i nadać uprawnienia
 2. Przygotować prelegentów (sekretarz)
  • Kto otwiera zebranie, proponuje regulamin i przeprowadza wybory do prezydium
  • Kto prezentuje kolejne punkty obrad
  • Zorganizować im test użycia oprogramowania (PA)
 3. Przygotować platformy do komunikacji i głosowań (PA)
  • Zoom - przed Walnym upewnić się, że sekretarz lub PA mają dostęp premium [zoptymalizować: kto w którym momencie ma mieć premium? czy wystarczy dać premium kontu kontakt@ i przez nie tworzyć i rozpoczynać WZC?]
  • Jeżeli mają być głosowania tajne (wyborcze) - wykupić SecretVote
 4. Wysłać mail “przypominajkowy” do członków z linkiem do rejestracji (sekretarz/PA)
  • Utworzyć formularz do rejestracji według wzoru
  • Utworzyć plik z kokpitem dla prezydium według wzoru i powiązać go z formularzem
  • W mailu zamieścić instrukcję do obsługi oprogramowania/link do instrukcji
  • Udostępnić formularz sekretarzowi/PA
 5. Utworzyć plik z zalążkiem protokołu według wzoru (PA)
 6. Sekretarz i PA - umówić się na uczestnictwo Walnym z tego samego miejsca

Otwarcie Walnego[edytuj | edytuj kod]

 1. Otworzyć połączenie co najmniej 10 minut przed zakomunikowanym początkiem rejestracji (sekretarz/PA)
 2. Nadać co-hosta:
  • PA
  • opcjonalnie: zarządowi i dyrektorowi
 3. Zakomunikować wszystkim mającym hosta i co-hosta, że tylko jedna osoba (domyślnie: PA) wpuszcza z poczekalni do głównej sali.
 4. Wpuszczając, na bieżąco:
  • Aktualizować listę obecności na “obecny”
  • Aktualizować liczbę “obecnych” pełnomocnictw (liczbę pełnomocnictw, którymi dysponują osoby obecne)
  • Zmieniać nie-członkom nicki, dodając (NC) na początku nicka
  • Jeżeli ktoś dał pełnomocnictwo, jest obecny, ale nie będzie głosował, dopisać (Nie głosuje) na początku nicka
 5. Nagrać przebieg obrad
  • Jedną - dwie minuty przed godziną pierwszego terminu zacząć nagrywanie
  • Po otwarciu i stwierdzeniu braku kworum włączyć pauzę
  • Jedną - dwie minuty przed godziną drugiego terminu wznowić nagrywanie
  • W trakcie przerw włączać pauzę
  • Po ogłoszeniu zamknięcia obrad wyłączyć nagrywanie

Współpraca z prezydium[edytuj | edytuj kod]

 1. W trakcie konstytuowania się prezydium
  • Podzielić się plikiem do protokołu (z prawem do edytowania) + udostępnić plik każdemu, kto ma link (z prawem do komentowania)
  • Nadać każdemu członkowi prezydium co-hosta
  • Zaoferować dostęp do Slacka lub Discorda
 2. Po ukonstytuowaniu się prezydium przejść na tryb “porządkowy” - wyciszyć wszystkich nie-co-hostów bez prawa do unmute
 3. Po walnym zrzucić na dysk nagranie i udostępnić je umówionym (idealnie: wszystkim) członkom prezydium

KRS (maks. 7 dni po Walnym)[edytuj | edytuj kod]

Tylko jeśli zmieniają się jakieś dane w KRS

 1. Skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych
 2. Wypełnić Z20 i skompletować załączniki do Z20 (najlepiej tuż po WZC)
  • Protokół
  • Regulamin(y)
  • Uchwały
  • Lista obecności
 3. Podpisać podpisem zaufanym - problemy z podpisem KIR

Pakiet szkoleniowy dla prezydium[edytuj | edytuj kod]

 • Przewodniczący powinien:
  • asertywnie przerywać wypowiedzi, jeżeli osoba zabierająca głos mówi zbyt długo lub odbiega od tematu
  • pamiętać, że wg regulaminu WZC komentarze na czacie nie są formą zabierania głosu - jeżeli chce, może je zignorować
 • Sekretarz WZC powinien nie uwzględniać komentarzy z czatu, chyba że prezydium postanowi inaczej
 • Po opracowaniu pierwszej wersji protokołu prezydium powinno wyznaczyć krótki (maks. tydzień) termin do wnoszenia poprawek
 • Prezydium powinno opublikować protokół lub przekazać je kierownikowi biura (kontakt@wikimedia.pl) do publikacji jak najszybciej po upłynięciu terminu na wnoszenie poprawek.
 • Dobra praktyka: raz na rok - dwa lata szkolenie dla potencjalnych chętnych do prezydiów:
  • z prowadzenia spotkań
  • z prawa o stowarzyszeniach i o KRS
  • z obsługi Zooma i SecretVote