Jak to się robi/Wprowadzenie członka zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Część formalna[edytuj | edytuj kod]

 1. Wręczyć nowemu członkowi zarządu (na walnym, jeśli jesteśmy w tym samym miejscu i czasie) albo przesłać (jeśli nowy członek jest kooptowany lub jeśli uczestniczy zdalnie) do podpisu, z datą widniejącą na oświadczeniu najpóźniej pokrywającą się z dniem wyboru/kooptacji, oświadczenie wg wzoru i poprosić o przesłanie do biura jak najprędzej:
miejscowość, data r.


OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Imię Nazwisko, zamieszkały w Miejscowość (00-000) przy ul. Adres, PESEL 000000000, oświadczam, że:

 1. wyrażam zgodę na objęcie stanowiska członka zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Miejscowość (00-000), Adres, KRS 0000244732;
 2. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwa skarbowe;
 3. moim adresem do doręczeń jest: Adres, 00-000 Miejscowość.
(podpis)


 1. Wypełnić i wysłać formularz KRS:
  1. formularz Z20 z załącznikami (załączniki powinny się zgadzać z listą załączników uzupełnianą na ostatniej stronie Z20):
   1. Z3,
   2. “zgoda na objęcie funkcji z dnia…”,
   3. jeżeli członek nie jest zwykłym członkiem zarządu, tylko ma jakiś tytuł, dodatkowo: “uchwała z dnia… ws. wyboru na funkcję…”,
  2. dać do podpisu (2 osoby upoważnione do reprezentacji wystarczą; nie trzeba podpisów wszystkich członków zarządu nawet, jeżeli w załącznikach jest uchwała o wyborze na jakąś funkcję w zarządzie - ją też mogą podpisać tylko 2 osoby),
  3. nadać na poczcie idealnie najpóźniej 7 dni od daty zmiany składu zarządu,
 2. Zgłosić zmianę w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
 3. Utworzyć nowemu konta lub dodać do (nadać uprawnienia):
  1. osobiste konto mailowe w domenie @wikimedia.pl,
  2. przyjąć do grupy zarządowej w panelu GSuite,
  3. dyski współdzielone Google Drive,
  4. Slack (i grupy użytkowników “zarząd”, "zarządzanie", "nadzór" na Slacku),
  5. Asana,
  6. lista administratorów i biurokratów wiki,
  7. ew. listy mailowej boardpl-latwikimedia.org,
  8. ew. konta bankowego (ew. wyrobić kartę płatniczą),
 4. Wystawić nowemu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 5. Przedstawić dokumentację, regulaminy, zasady:
  1. polityki dot. RODO,
  2. regulamin zarządu i zasady prowadzenia spraw,
  3. zasady rozliczania kosztów i delegacji,
  4. plan strategiczny,
  5. plan na dany rok; na 6: sprawozdanie z poprzedniego roku.
 6. Część merytoryczna (“poznajemy ludzi i procesy”)[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozmowy:
   1. z Prezesem (ew. Wiceprezesem) - wprowadzająca do zespołu,
   2. z Dyrektorem - omówienie kwestii operacyjnych u pracowników,
  2. W ramach 1.1. omówić/przedstawić zasady:
   1. współpracy w zarządzie: zakresy ról (wyjaśnienie do wcześniejszej lektury regulaminu zarządu),
   2. współpracy na Asanie,
   3. RODO (wyjaśnienie do wcześniejszej lektury materiałów o ochronie danych).

  Część komunikacyjna[edytuj | edytuj kod]

  1. Wiadomości na:
   1. liście dyskusyjnej członków Stow.,
   2. Wikimedia-l - jeśli nowa kadencja zarządu,
   3. blogu i w mediach społecznościowych (profil Wikimedia Polska, grupa pl.Wikipedia) - co najmniej jeżeli jest to funkcja zewnętrzna,
  2. ew. wiadomość do WMF (stan na czerwiec 2020: konkretnie Dumisani Ndubane) o zmianie reprezentacji (wskazać, że być może trzeba zaktualizować strony na Office Wiki),
  3. aktualizacja strony zespół na wikimedia.pl
  4. aktualizacja na wiki:
   1. strona zarządu,
   2. poprawić redirect i szablon kontakt - jeżeli zmiana osoby funkcyjnej.