Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat o utworzeniu Koalicji Otwartej Edukacji

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komunikat
o utworzeniu Koalicji Otwartej Edukacji
Moment podpisywania umowy zawiązania Koalicji Otwartej Edukacji. Od lewej: Tomasz Ganicz (prezes Wikimedia Polska), Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), Bożena Bednarek-Michalska (siedzi, przedstawiciel Elektronicznej Biblioteki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), Alek Tarkowski (stoi, CC-Polska/ICM UW), Jarosław Lipszyc (prezes Fundacji Nowoczesna Polska)

Dnia 27 listopada 2008 roku w Warszawie w Bibliotece Narodowej podpisane zostało porozumienie, na mocy którego powstała Koalicja Otwartej Edukacji. Jest to otwarte porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, którego założycielami są:

  1. Fundacja Nowoczesna Polska
  2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  3. Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  4. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego/Creative Commons Polska

Organizacje te widząc, jak rozwijają się ruchy otwartych zasobów edukacyjnych, open access, wolnego oprogramowania i wolnej kultury na świecie, uznały, że przyszedł moment na podjęcie i zintensyfikowanie krajowych działań na rzecz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i edukacji. Nieuporządkowane przepisy prawne, rozproszenie inicjatyw oddolnych, brak świadomości społecznej, promowanie złych praktyk było impulsem do jasnego określenia się tych organizacji po stronie swobodnego dostępu do zasobów wiedzy i skoordynowania działań.

Cele i zadania Koalicji zostały określone - w duchu Kapsztadzkiej Deklaracji Otwartej Edukacji - jako budowanie, promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu; wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji; wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Koalicja chce te cele realizować przez współpracę, wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów; wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych; aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych; udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i kultury; współpracę międzynarodową poszerzającą pola działań krajowych.

Przystąpienie do Koalicji Otwartej Edukacji jest otwarte dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, popierających cele jej działania. Zaangażowanie w prace Koalicji oparte jest na pracy społecznej. Decyzje, stanowiska, inicjatywy Koalicji przyjmowane będą na zasadzie partnerstwa, poszanowania odrębności i interesów poszczególnych uczestników Koalicji. Sygnatariusze zobowiązali się do współdziałania oraz wykorzystania całego swojego doświadczenia i umiejętności oraz potencjału technicznego i finansowego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Mamy nadzieję, ze Koalicja realizując projekty uświadomi obywatelom wagę swobodnego dostępu do informacji, nauki i edukacji. Zapraszamy też na stronę internetową koalicji http://koed.org.pl/, na której gromadzimy istotne dokumenty dotyczące otwartych zasobów edukacyjnych i gdzie zapraszamy do wspólnej dyskusji.

Członkowie założyciele koalicji.Komunikat ten został ogłoszony w czasie 27 listopada 2008, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w czasie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Automatyzacja bibliotek publicznych. [1].

Więcej o Koalicji: http://koed.org.pl/.