Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia Polska 2007/Zgłoszenie wykładu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Konferencja Wikimedia Polska 2007
Konferencja Wikimedia Polska 2007
Konferencja Wikimedia Polska 2007

Projekty Wikimedia na tle ruchu wolnego oprogramowania i wolnej twórczości

1-3 maja 2007, Białowieża

Streszczenia wykładów i zajęć warsztatowych:

Projekt internetowego, społecznościowego katalogu typu subject gateway z zakresu nauki o informacji.

Sebastian D. Kotuła, Jarosław Pacek, Piotr G. Zieliński

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: komputer z dostępem do internetu, projektor multimedialny
Czas prezentacji: ok 20 min

Streszczenie

Celem naszego wystąpienia jest próba zaprezentowania, w jaki sposób można połączyć idee web 2.0, czyli tworzenia wszelkich wspólnot sieciowych, z naukową rzetelnością. Całą dyskusję oprzemy o przykład stworzonego przez nas subject gatewaya nauki o informacji (KINIA - Katalog Internetowy Nauki o Informacji), a zatem w wystapieniu poruszone zostana m.in. kwestie budowy, realizacji i rozwoju KINII.

Wikipedia w wyszukiwarce NetSprint.pl. Jak miksuje Mikser?

MIchał Kosmulski, Jakub Kacprzak

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 40 min. + ew. dyskusja

Streszczenie

Wykorzystaniu danych z Wikipedii w wyszukiwarce NetSprint.pl. Przedstawienie koncepcji samego rozwiązania od strony technicznej (co ułatwia, a co utrudnia wykorzystanie tych danych) jak i pod kątem samej zawartości (pewne informacje są dostępne w postaci łatwo dostępnej dla człowieka, ale trudnej do wykorzystania przez komputer)

Nowy kształt relacji: "autor" - "odbiorca" i jego społeczne konsekwencje

mgr Małgorzata Burnecka
Autorka jest socjologiem i kulturoznawcą, doktorantką II roku Wydziału Nauk Społecznych UWr oraz II roku Willy Brandt Zentrum UWr. Współtworzy projekt www.r-ewolucja.pl w ramach którego odbyły się dwie interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone przemianom własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wolnej kultury. Autorka prowadzi autorski przedmiot dla studentów III roku socjologii "Społeczeństwo wolnej kultury: socjologiczne aspekty ruchu wolnego oprogramowania i Creative Commons".

Strona domowa: http://www.mburnecka.wroclaw.pl

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 20-25 minut

Streszczenie

 1. Analiza wymiany autor - odbiorca (użytkownik) w dominującym modelu (kultura zezwoleń)
  • bierność odbiorcy
  • blokowanie możliwego rozwoju dzieła (zmniejszanie tempa dynamiki kultury)
  • powstanie oligarchicznych korporacji zarządzających i dystrybuujących twórczość, a w konsekwencji obniżenie standardów
  • zanik swobodnej cyrkulacji idei
 2. Analiza wymiany autor - odbiorca (autor) w wolnej kulturze
  • otwarta i nieliniowa forma transakcji
  • stymulowanie kreatywności odbiorcy, który sam staje się autorem
  • obniżenie kosztów dystrybucji prowadzące do różnorodności i konkurencyjności
  • intensywna cyrkulacja idei
 3. Dar czy inwestycja?
  • niefinansowe koszta i zyski transakcji (nowa ekonomia)
  • racjonalny egoizm

Wolne Podręczniki - raport z rozwoju projektu

Jarosław Lipszyc
http://jaroslawlipszyc.salon24.pl/

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 45 minut - 1h (w zaleznosci od rozwoju dyskusji)

Streszczenie

 1. Raport z rozwoju projektu http://wolnepodreczniki.pl/
 2. opis zastosowanych rozwiązań prawnych i społecznościowych
 3. perspektywy i możliwości współpracy
 4. trudnosci i wyzwania stojące przed ogolnoświatowym ruchem wolnych podręczników (dyskusja)

Czy Wikipedia zmieni świat?

Sebastian Skolik (Przykuta)

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: komputer z dostępem do internetu, projektor multimedialny
Czas prezentacji: 45 minut

Streszczenie

Od wynalezienia alfabetu fonetycznego ewolucja kulturowa nabierała coraz szybszego tempa. Jednakże w procesie tym pojawiały się wydarzenia, które przyspieszały go w znaczący sposób. Efektem tego było przede wszystkim szybsze rozchodzenie się informacji oraz to, że docierała ona do coraz większej liczby osób. Takimi przełomowymi momentami było pojawienie się druku i ruchomej czcionki a później Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Te wynalazki doprowadziły do ważnych, aczkolwiek wcale nie spokojnych, przeobrażeń społeczeństw. Komputer, internet i mechanizm mediawiki są kolejnymi katalizatorami zmian. Celem prezentacji jest przedstawienie skrótowo tego procesu ewolucyjnego oraz scenariuszy wg których Wikipedia mogłaby zmienić świat.

Statyczne wersje projektów Wikimedia

Tomasz Ganicz (Polimerek)

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 30 minut

Streszczenie

Przegląd istniejących wersji statycznych projektów Wikimedia - od niemieckiej Wikipedii na CD, przez Wikireadery po wersje na PDA - ze szczególnym uwzględnieniem projektów polskojęzycznych - DVD Helionu i Vogla. Ich wady i zalety. Dyskusja nad sensownością tworzenia wersji statycznych projektów Wiki.

Komitet Powitalny polskiej Wikipedii

Patryk Michalski (Paterm)

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: komputer z wejściem USB, projektor multimedialny
Czas prezentacji: 20 minut + ewentualna dyskusja

Streszczenie

Prezentacja Komitetu Powitalnego polskiej Wikipedii jako cennej inicjatywy oddolnej, pomagającej nowym wikipedystom w stawianiu pierwszych kroków w projekcie:

 • krótka historia Komitetu
 • narzędzia i sposoby witania
 • perspektywy ruchu witania (możliwa dyskusja).

Portale i Wikiprojekty – jak to szybko zrobić?

Sebastian Skolik (Przykuta)

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: sala komputerowa, projektor multimedialny, dostęp do internetu
Czas trwania warsztatu: 120 minut

Program warsztatu

W trakcie warsztatu zaprezentowanych zostanie kilka prostych sposobów na tworzenie portali i wikiprojektów.

 1. Po co nam potrzebne portale i wikiprojekty – krótkie wprowadzenie
 2. Jak szybko zrobić wikiprojekt
 3. Jak szybko zrobić portal
 4. Modyfikacje i aktualizacje portali tematycznych
 5. Podział pracy w wikiprojektach

Uczestnicy warsztatu będą mogli tworzyć nowe lub modyfikować istniejące już w Wikipedii wikiprojekty i portale.

Warsztaty: Tworzenie grafiki wektorowej w Inkscape

Artur Jan Fijałkowski (WarX)

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: sala komputerowa z rzutnikiem multimedialnym
Czas warsztatów: 360 minut (6 godzin, ewentualnie 180 minut - 3 godziny)

Streszczenie

Celem warsztatów byłoby:

 • zapoznanie zielonych użytkowników z Inkscape oraz podstawowymi ideami stojącymi za tworzeniem grafiki wektorowej
 • przedstawienie palety sztuczek przydatnych przy tworzeniu grafiki wektorowej w Inkscape

Wikiversity - The Story So Far…

Jan Lochman (Juan)

Required technical facilities

Needed tech/comp etc: computer (CD-ROM/flash disk input; Microsoft Office Power Point; IRC software), Internet; Projector; Interpreter
Time of presentation: 25 (with interpreter work)

Summary

Wikiversity is one of the newest projects of the Wikimedia Foundation. This presentation have to give a general idea to users of other WM´s project about Wikiversity, how it works, what to do when someone would like to build up new language mutation or what are the future task for Wikiversity users. The presentation is presented by an easy way showing the examples from “Wiki World”. Listeners will be familiarized with several subjects. These can be characterized by keywords: history, development, research, sandbox server, wiki-wiki learning, cooperation, etc. On the end a few minutes will be left for questions from the audience.

Warsztaty: Wikimedia Commons w praktyce

Artut Jan Fijałkowski (WarX), Agnieszka Kwiecień (Nova).
Współpraca: Przykuta, Beentree

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: sala komputerowa, rzutnik multimedialny
Czas prezentacji: 90-120 min.

Streszczenie

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom zasad korzystania z repozytorium mediów projektów Wikimedia, jakim jest Commons. W czasie konferencji (np. wycieczki do Rezerwatu Pokazowego oraz zwiedzania Muzeum Parku Narodowego) uczestnicy mogą robić zdjęcia samodzielnie lub pod opieką prowadzących. Podczas warsztatów będą mogli dowiedzieć się jak poprawnie przesłać zrobione zdjęcia na Commons, prawidłowo je opisać, jakie są możliwości wyboru licencji.

Wikipedia w ławkach szkolnych

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska

Pracujemy w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), który jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. Jego zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli, w dziedzinie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 30 minut

Streszczenie

 1. Korzystanie z zasobów Wikipedii w nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki
 2. Moduły: słownik, baza danych i wiki na platformie e-leafrninogwej Moodle.
Doświadczenia w pracy z uczniami i nauczycielami.

1 obraz > 1000 słów. Prezentacja metod wizualizacji danych, informacji, wiedzy.

Marcin Ukleja

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: rzutnik cyfrowy
Czas prezentacji: 45 minut

Streszczenie

Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Konfucjusz, 500 r. p.n.e.

Jak wyobrazić sobie wielkie liczby, zrozumieć skomplikowane relacje, wyselekcjonować potrzebne nam dane, zobaczyć dźwięk? Czy przysłowiowy "rzut oka" może zaoszczędzić nam czas, sprawić, że zapadnie nam w pamięć dana informacja? Czy pozornie niewyobrażalnymi danymi można się bawić?

Pierwsza część prezentacji przybliży łańcuch zdobywania wiedzy. Omówiona zostanie także rola wizualizacji tej wiedzy w procecie jej przyswajania.

Druga część wykładu będzie swojego rodzaju podróżą przez metody obrazowania różnego typu danych i informacji.

Na koniec: wizja funkcjonowania serwisu, który mógłby uzupełnić dorobek projektowy Wikimedia.

Topika internetowa

Katarzyna Marcinkowska

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 15-20 minut

Streszczenie

Celem prezentacji jest analiza relacji nadawca-odbiorca, implikowanej wolnością słowa w Internecie. Interesować będą mnie przede wszystkim zapisy blogów, w kontekście rozplenienia się i dezintegracji osobowości. Zastanowię się także czy internetowa wolność daje człowiekowi możliwość urzeczywistniania jego marzeń czy wręcz przeciwnie, pod szyldem technicznym niesie śmierć homo sapiens.

Otwarte standardy jako podstawa społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Krzysztof Kowalczyk (KROS)

Wymagania techniczne

Potrzebny sprzęt: projektor multimedialny
Czas prezentacji: 30 minut

Streszczenie

Od pewnego czasu dyskusja dotycząca dostępu do kodu źródłowego rozwiązań ustępuje miejsca dyskusji na temat standardów definiujących współpracę systemów informatycznych i wymianę dokumentów pomiędzy nimi.

Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) to nieformalna grupa założona w grudniu 2006 przez przedstawicieli firm z branży IT, stowarzyszeń i instytucji edukacyjnych (pełna lista członków na http://www.standardy.org), której celem jest promocja otwartych standardów informatycznych. Stowarzyszenie Wikimedia Polska przystąpiło do KROS w styczniu 2007.

Prezentacja ma na celu zaprezentowanie definicji otwartych standardów stosowanej przez KROS, dotychczasowej działalności oraz planów na 2007 r.