Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia RU 2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek nr 1 RUE

Relacja z konferencji Wikimedia RU Moskwa 2014, 13–14 września 2014 r.

Relacjonuje Ency.

Miejsce konferencji – Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. Plechanowa (RUE) w Moskwie.

Otwarcie konferencji

[edytuj | edytuj kod]

Konferencja otwarta, g. 10:15 – po wystąpieniach Stanisława Kozłowskiego (wikipedianin Stas, dyrektor wykonawczy Wikimedia Ru), Władimira Miediejki (dyrektor Wikimedia Ru, wikipedianin DrBug), Olgi Alieksiejewny Griszinej (prorektora RUE).

13 września 2014 roku – dzień pierwszy

[edytuj | edytuj kod]

Wręczenie nagrody

[edytuj | edytuj kod]

Nagrody „Swobodna wiedza” wręczono:

 • Tamarze Siergiejewnie Makarowej, dyrektor Wszechrosyjskiej Naukowej Biblioteki Pedagogicznej im. Uszyńskiego
 • Iwanowi Iwanowiczowi Zasurskiemu, dziennikarzowi czasopisma „Cziastnyj korriespondient” (Prywatny korespondent)
 • Sarkisowi Darbinianowi (nie był obecny, pojawił się podczas wykładu I. Zasurskiego) za projekt „(Już) czas zmienić prawo autorskie”

Rozpoczęło się pierwsze wystąpienie.

Wykłady plenarne cz. I

[edytuj | edytuj kod]

Domena publiczna

[edytuj | edytuj kod]

Iwan Zasurski, kierownik katedry dziennikarstwa MGU

Tezy wykładu:

 • brak informacji czyni z ludzi zupełnych idiotów
 • obecnie mamy do czynienia ze smutnymi wieściami (nie było tego w latach 90. XX wieku) dotyczącymi antypirackich praw
 • Wikipedia (rosyjska) ma do czynienia z zamykaniem (usuwaniem) artykułów na tematy zakazane
 • do Rosji wróciła cenzura (pod płaszczykiem walki np. z dziecięcą pornografią)
 • już wyraźnie widać w którą stronę (komercjalizacji kultury) pójdzie regulowanie Internetu
 • ale jest pewien punkt zaczepienia – całość dorobku Rosji (ZSRR) do 1991 (nieważne ile w tym było śmiecia) było w otwartym dostępie
 • nasze cele:
  • wolne licencje w prawie FR
  • rejestr dzieł w domenie publicznej (takie dzieła są, ale ich nikt nie chroni), np. w czasach radzieckich Moskwa była miejscem z ogromną ilością publicznej przestrzeni, większość tego obecnie zniknęło, zostało skomercjalizowane, to samo dzieje się w kulturze, to jest zjawisko wszechświatowe, organizacje państwowe przekształciły się w graczy rynkowych, ale nieoczekiwanie znaleźliśmy sojusznika – poprzedniego prezydenta, utworzono grupę roboczą ds. zmian w kodeksie cywilnym (W Rosji prawo autorskie stanowi część tego kodeksu)
   • będziemy tworzyć rejestr społecznie, co oczywiście wywoła ogromne rozżalenie urzędników – dlaczego my sami go nie zrobiliśmy, do tego za jak wielkie pieniądze
 • ostatnia teza: ja z nikim nie wojuję, i nikomu nie radzę

Własność intelektualna jako miara twórczości intelektualnej lub jak mądry może zostać bogatym

[edytuj | edytuj kod]

prof. Władimir Nikołajewicz Łopatin, kierownik katedry zarządzania własnością intelektualną RUE im. Plechanowa

Tezy wykładu:

 • w XIX wieku we Francji premiowano kradzież własności intelektualnej za granicą
 • Rosja przegrała rewolucję informacyjną
 • technologie informacyjne nie są już celem, to środki
 • jakość życia to otwarty dostęp do informacji
 • dalej jakie są uwarunkowania w Rosji, i czym się to różni od innych państw (ważne zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy są informacje o jakiejś blokadzie)
 • od 2008 r. w Rosji informacja nie jest towarem (może być tylko ograniczona lub dostępna)
 • jeśli będziemy ignorować handel prawami, to tracimy i będziemy tracić
 • zajmujemy przodujące miejsce w produkcji utworów własności intelektualnej, ale bardzo odległe w ich komercjalizacji, więc powinniśmy chronić prawa twórców (ich udział to ok. 4% w całości uzysku)
 • regulacja powinna być w interesach Rosji (ok. 90% produkcji Microsoftu to udział rosyjskich programistów, ale przychód ma MS, a nie twórcy) – w pytaniu po wykładzie o źródło (informacji o 90%) autor wskazał na dane firmy Microsoft
 • w światowym handlu chcą nas tylko jako kupujących, a nie sprzedających, bo w prawie są ukrywane miny, które temu sprzyjają – w pytaniu po wykładzie o jakie miny chodzi autor wskazał na to, ze w Rosji od 2008 roku informacja nie jest towarem, i że za tym stoją urzędnicy rosyjscy działający w interesach USA, związani z fundacją Sorosa
 • problemy standaryzacji – to miękka forma regulowania

Podsumowanie S. Kozłowskiego – wykładowca jako przedstawiciel uczelni ekonomicznej zrobił nacisk na kwestie ekonomiczne, a W. to stowarzyszenie ludzi (więcej niż 45 mln), których motywacją jest idea bezpłatnego udostępniania wiedzy (a już nieoficjalnie w kuluarach podał mi, że wykład profesora Łopatina warunkował udostępnienie dla konferencji auli leninowskiej)

Wielka Encyklopedia Rosyjska (WER): projekt utworzenia portalu encyklopedycznego „Wiedza”

[edytuj | edytuj kod]
150x

Siergiej Iwanowicz Krawiec, odpowiedzialny sekretarz WER
Tezy:

 • WER jest publikowana od 2004 r., wyszedł t. 26 (z 35 – 140 a.w. każdy), ok. 4000 autorów, w tym 80 członków RAN
 • wydawca wypłaca honoraria, jest system recenzowania, weryfikowania, stosowany jest klasyczny mechanizm encyklopedystyki naukowej
 • treść staje się coraz bardziej przestarzała, pierwsze tomy – już ok. 70% ich zawartości wymaga aktualizacji
 • pojawił się w związku z tym pomysł utworzenia portalu „Wiedza” (wtedy zaczął się kontakt z S. Kozłowskim)
  • ale natychmiast pytanie – kto będzie za to płacił – MinFin: należy utworzyć PPP, nasz wkład: jako wydawnictwo mamy od autorów prawa autorskie na 25 lat
 • jest własność intelektualna niezbędna dla edukacji, i w tym przypadku państwo powinno być zastępczym właścicielem, ale tu wszyscy są (niby) za, co oznacza, że można to pogrzebać, bo nikt za nic nie odpowiada
 • prasa cały czas próbuje antagonizować WER i W., i z wielkim zdziwieniem dowiaduje się, że oba przedsięwzięcia są nastawione przyjaźnie, Stas występował na naszej konferencji, okazało się, że wielu autorów WER działa w W.
 • w celach edukacyjnych zasoby informacyjne i poradnikowe muszą być otwarte, nie mówimy o szczególnie cennych, które muszą być chronione

Pytania:

 • przedstawiciel Wikiteki Ru
  • macie prawa, czy je udostępniacie czy będziecie udostępniać, jeśli nie, to dlaczego
   będziemy, ale wstrzymuje to aktualizacji pierwszych tomów, będzie od następnego roku, portal „Wiedza” – jest kwestia honorariów
 • z sali
  • czy jesteście właścicielem WER (Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej)
   tak, ale nie na I, II i III wydanie, to już jest autorów
 • z sali
  • dotyczył jakiejś praktyki encyklopedii Britannica

Zdjęcie rodzinne

[edytuj | edytuj kod]

Przed przerwą obiadową wykonano zdjęcie grupowe uczestników konferencji.

Okrągłe stoły i wykłady

[edytuj | edytuj kod]

Wikipedia i prawo autorskie – I sesja równoległa (aula leninowska)

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Stanisław Kozłowski (Stas)

Wprowadzenie S. Kozłowskiego nt. działania wolnych licencji w Rosji – niektórzy prawnicy uważają, że są one w Rosji nielegalne; dalej o historii spotkania z prezydentem Miedwiediewem i wprowadzenia do Kodeksu Cywilnego jawnego przepisu o wolnych licencjach, dalej jak rozwiano obawy, że to otwarcie drogi dla piratów.

Następny etap – przekonanie właścicieli praw, które nie są wykorzystywane (pies na sianie), aby udostępniać je na wolnych licencjach

Ale problem – co z nowymi wersjami CC i czy np. wersja 4 nie będzie wymagała zmiany kc.

Komentarz z sali (przedstawiciel Wikiteki): jest różnica pomiędzy swobodnymi i otwartymi licencjami.

Zaproszeni wykładowcy:

Władimir Miediejko, Wikimedia Ru, członek Grupy Roboczej Ministerstwa Łączności FR ws. adaptacji międzynarodowych wolnych licencji w prawie narodowym i ich zastosowania na terytorium FR
wykład – Creative Commons 4.0

Tezy:

 • nacisk na internacjonalizację, będą oficjalne tłumaczenia (zamiast obecnych nieoficjalnych)
 • bardziej szczególne podejście do praw innych niż autorskie (np. bazy danych)
 • uszczegółowienie wymagania na atrybuty (np. drobne zmiany nie muszą być oznaczane)
 • rozszerzenie praw na anonimizację autora (na jego żądanie) – dysasocjacja (dla utworów pochodnych)
 • wprowadzono 30 dni na usunięcie naruszenia licencji (jeśli nie, to licencja automatycznie jest odwołana)
 • lepiej się czyta, jest napisana jaśniej, większa prawdopodobieństwo prawidłowych wyroków sądowych
 • uszczegóławia kwestię adaptacji (utworów pochodnych)

Pytania:

 • moje
  • jaki jest wpływ wersji 4.0 na KC FR
   prace były prowadzone tak, aby oba uregulowania były zgodne (ale autor nie powiedział wprost, że nie będzie konieczności nowelizacji kc)
 • z sali
  • bazy danych
   odpowiedź i Stasa i Miediejki niezrozumiała
 • krytyka CC (przedstawiciel Wikiteki Ru), np. wersja CC ND
 • HalanTul wikipedia Sacha
  • co należy zrobić, aby przekazać utwór do PD
   poczekać do 1 X – wtedy wejdzie w życie zmiana KC i będzie można np. uwolnić utwór na CC 0
Władimir Charitonow, wydawca, dziennikarz, dyrektor Stowarzyszenia Wydawców Internetowych
wykład – Biedno-bogaci wydawcy

Tezy:

 • czym się zajmują wydawcy i jak postrzegają wolne licencje
 • zwyczajowe wyobrażenie o wydawcach: grabią autorów i odbiorców
  jeśli by to było prawdą, to by nie byli tak biedni
 • 54 mld r. przychody ze sprzedaży (ok. 1 mld euro), Eksmo 30% – książki
 • wyobrażenie samych wydawców o sobie
  bardzo skrzętnie pracują, aby wydawać
 • wydawcy bardzo nerwowo odnoszą się do nieautoryzowanego użycia ich utworów, bo wydanie wymaga wiele pracy: znalezienie rękopisu, korekta, sformatowanie, zainwestowanie w wydanie, koszty składowania, dostawy, reklamy
 • koszt (wydania) książki to średnio 100 tys. rubli (10 tys. zł) – i po tym jak się znajdzie w sklepie po kilku dniach jest na pirackiej witrynie
 • w cenie książki koszty wydania papierowego to ok. 30 do 40%
 • cechy wydawania:
  egzemplarze – tworzenie kopii (podstawa współczesnego przemysłu)
  ryzyko – nikt nie wie, czy wydanie będzie rentowne
 • gdy się pojawił Internet, to wydawcy musieli rozstrzygnąć – co robić:
  atakowanie (wręcz do stwierdzeń, że lepiej gdyby nie było Internetu)
  problem – pisarze muszą pisać (to taka dysfunkcja, ich w Rosji jest pewnie ok. 1 mln), jest np. taki, który od wielu lat pisze jedną powieść na miesiąc
 • spada liczba egz. typowego wydania – było ok. 6000, teraz ok. 3000, a naukowe – góra 40 egz.
 • książek jest mniej, bo ryzyko się podniosło
 • może autorzy mogą się sami wydawać – tak, ale tylko gdy jest uniwersalna maszyna dystrybucji (np. Amazon, ale ma to też wady, czyli może zechcieć zmniejszać honoraria dla autorów)

Pytania:

 • czy wezmą się za Amazon
  pewnie tak, ale z jakiegoś powodu wzięli się za Apple (na podstawie prawa antymonopolowego)
 • cena książki, czy można obciążyć jednakowo wydanie papierowe i elektroniczne
  nie da się
 • dodatkowo: chodziło o „dodruk” elektroniczny, gdy już jest wydanie książkowe, to czy nie może być cena na wydanie elektroniczne symboliczna
  Ozon, Amazon może sprzedawać po cenie innej niż rozlicza się z autorami/wydawcami, bo może umieszczać przy okazji reklamy
 • pytania prawne nt. umieszczania utworów przez autorów
 • czy będzie podział pracy w wydawaniu – oddzielnie szukanie perełek, oddzielnie redagowanie itd.
Sarkis Darbinian, adwokat, członek zarządu Stowarzyszenia Użytkowników Internetu, członek sztabu Partii Piratów Rosji
wykład – (Już) czas zmienić prawo autorskie. Kampania na rzecz reformy prawodawstwa ws. praw autorskich w epoce cyfrowej. Tendencje. Problemy. Propozycje

Tezy:

 • należało zlikwidować prawo autorskie nie w roku 2014, a 10 lat temu, bo nie nadaje się do współczesnej epoki
 • obecne autorskie prawo bazuje na konwencji berneńskiej, USA ponad 100 lat nie było jego stroną i przystąpiły dopiero w 1989 roku, gdy tworzono WIPO (???)
 • interesy USA – eksport treści (Hollywood)
 • czy jest piractwo cyfrowe: było analogowe, jest komercyjne (abonament, pay-to-watch, ...) i niekomercyjne (p2p, DDL)
 • walka z piractwem jest brutalna, wysokie sankcje i zagrożenie wyrokiem
 • walka z piractwem jest dochodowa – wysokie grzywny
 • przykłady witryn pirackich (z monetyzacją i bez) – zaczynają jako pirackie, i przekształcają się w komercyjne, ale sporo jest już zamkniętych
 • kim są piraci: operatorzy stron, użytkownicy, programiści
 • statystyki (bez źródła) – pierwsze miejsce USA ok. 100 mln naruszeń w rok, Polska ok. 5 mln
 • wydłużanie długości ochrony – od 14 lat do 110
 • nieefektywność antypirackiego prawa (porozumienie Rosji z USA) – nikłe efekty
 • jakie są propozycje: aktywny monitoring, nakładanie grzywien, porozumienia międzynarodowe (ACTA, TTP)
 • kto korzysta: wielcy gracze przemysłu praw autorskich, np. RIA (pośredni dochód), trolle autorskie (tzn. nękanie masowym rozsyłaniem e-maili z żądaniem zapłaty za naruszenie praw autorskich, z towarzyszącym temu np. podszywaniem się pod policję, prokuraturę itp.)
 • czy jest potrzebna walka – nie (slajd)
 • propozycje są na witrynie Stowarzyszenia Użytkowników Internetu
 • po roku (od ostatniej konferencji) są pozytywne zmiany (wolne licencje w KC), nowe propozycje w Dumie nt. dorobku ZSRR (25 lat ochrony, graniczna data 1993 rok), Moskiewska konwencja ws. praw autorskich dla krajów BRIC
 • sporo treści było powtórzeniem z ub. roku

Pytanie:

 • HalanTul
  • kto miał prawa autorskie w ZSRR
   odpowiedź: autorzy, ale filmy – wytwórnie
Karien Kaziarian, główny analityk Rosyjskiego Stowarzyszenia Użytkowników Internetu, zastępca głównego redaktora czasopisma „Internet w cyfrach”
wykład – (bez nazwy)

Tezy:

 • na jesieni miała być przyjęta poprawka do ustawy antypirackiej, nie wiadomo czy będzie przyjęta z powodu aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • z punktu widzenia przemysłu internetowego – jesteśmy zmęczeni łataniem ustaw, i teraz uważamy, że lepiej już nie pomagać, niech (urzędnicy, posłowie) robią co chcą
 • trzeba powiększać swobodne zasoby
 • trzeba edukować dostawców, jak można zarabiać na bezpłatnych treściach

Pytanie:

 • Stas
  • czy jest zagrożenie ze strony RosKomNadzoru z powodu hiperodsyłaczy
   odpowiedź Iriny Liewowej: tak, z poprawki 15'5
dr Witalij Kaliakin, Centrum Badawcze Prawa Prywatnego przy Prezydencie FR, członek Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu cz. IV kodeksu cywilnego FR
wykład – Otwarte licencje dla utworów naukowych, literackich i artystycznych w kodeksie cywilnym FR (nie odbył się)

Wolna wiedza i wartości kultury – I sesja równoległa

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Władimir Sołowiow
Zaproszeni uczestnicy:

 • Jurij Kałaszow, „Biznes-żurnał”, dyrektor
  wykład: Doświadczenie współpracy papierowych ŚMI z przedsięwzięciami wiki
 • Tamara Makarowa, Naukowa Bilbioteka Pedagogiczna im. Uszyńskiego, dyrektor
 • Daria Pieszczikowa, „Echo Moskwy”
 • Anton Bunczuk, Rosyjskie Państwowe Archiwum Fonodokumentów
 • Jurij Mietiołkin, „Staroje radio”
 • Dmitrij Sporow, Biblioteka Naukowa MGU im. Łomonosowa, zasób „Historia ustna”

Na sesji nie byłem obecny.

Wikipedia i państwo – II sesja równoległa

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Stanisław Kozłowski

Wprowadzenie prowadzącego:

 • ustawa o czarnych listach, Wikipedia Ru była przeciw, strajk, ale ustawa została przepchnięta w trybie doraźnym – Mizulina (jeszcze ok.), ale Ponomariow dodał zapis o blokowaniu; Mizulina nazwała nas lobby pedofilskim, i że nie będzie to w ogóle dotyczyło W., ale dość szybko przyszło pismo o artykule „Palenie marihuany” (łącznie w ciągu 2 lat było ok. 20 pism), kwestionowane artykuły zostały zachowane, ale zostały przeredagowane; kilka przykładów istoty pism

Zaproszeni uczestnicy:

Irina Liewowa, RAEK, Instytut Badań nad Internetem
wykład – (bez nazwy)

Tezy:

 • główne tendencje w prawodawstwie
  • pojawiło się pojęcie rozprzestrzeniania informacji, konieczność rejestracji (tych, którzy się tym zajmują), procedura pozasądowa
  • blogerzy też będą musieli się rejestrować (jeśli jest ponad 3 tys. odwiedzin dziennie), też procedura pozasądowa, obowiązek filtrowania (moderowanie) treści na blogach, jeśli są one niezgodne z prawem FR
  • trend na segmentację Internetu – projekt jest oceniany jako gorszy (bardziej restrykcyjny) niż w Chinach, bo: ujawnienia skrzynek pocztowych (regulowanie usług pocztowych), obowiązek fizycznego umieszczania serwerów na terytorium FR, jeśli przeniosą serwery, to prosty kierunek na oddzielenie Facebooka itd.
 • pozasądowa procedura regulowania praw autorskich – rząd jest za, ale to jest w interesach przemysłu USA, ostatnia nadzieja w administracji prezydenta
Sarkis Darbinian, adwokat, członek zarządu Stowarzyszenia Użytkowników Internetu, członek sztabu Partii Piratów Rosji
wykład – Jak prawo FR jest wykorzystywane do blokad w prywatnych celach. Sprawa dużej wiki – społeczności kulturystycznej sportswiki.ru

Tezy:

 • otwarto puszkę Pandory, tak jak niestety było do przewidzenia
 • blokują lokalni prokuratorzy, choć mają na to zgody sądów
 • teraz już mogą to robić zwykli użytkownicy
  • przykład portalu kulturystycznego – jakiś artykuł i opinie o pewnym specyfiku (sterydu) do budowania masy mięśniowej, i żądanie pewnego obywatela (mieszał w Penzie) przeciwko dostawcy Internetu z Penzy, było to rozpatrzone przez sąd miejscowy bez udziału przedstawicieli portalu i autorów artykułu, zablokowana portal w całości; sprawa jest obecnie w II instancji, ale zasób jest zablokowany; jest możliwość zmniejszenia chęci do takich pozwów – wpis stosunkowy lub ubezpieczenie się powoda

Pytanie:

 • moje
  • co będzie dalej
   Liewowa ad vocem – już mówiłam: Chiny
   autora: jeszcze gorzej, ale techniczni twierdzą, że im prędzej tym lepiej, bo wtedy przejdziemy na inne sposoby rozprzestrzeniania (dzielenia się) informacji
 • z sali
  • czy były przykłady niewłaściwego powoda (czyli niezwiązanego z materiał pozwu), tzn. trolla
   były, ale z tym nikt nic nie robi, bo dostawcy nie mają chęci, aby się użerać, obchodzą to usuwając treści, i po wycofaniu pozwu z sadu po jakimś czasie ja przewracają
 • z sali
  • pytanie o blokowaniu sieci, np. reklamowych
Wladimir Charitonow, wydawca, dziennikarz, dyrektor Stowarzyszenia Wydawców Internetowych
wykład – Umiejętność czyszczenia strzelby prochem, czyli „Co robić, gdy odłączą Internet?”

Tezy:

 • przedstawiono kolejne kroki (łącznie z już wykonanymi) w zakresie regulowania, razem z oczekiwaną Wielką Rosyjską Kurtyną (znacznie bardziej ciekawszej niż chińskie rozwiązanie – Chińczycy są zdyscyplinowani, Rosjanie – nie)
 • jak było poprzednio – bezpośrednia wymiana osobista
 • modem satelitarny Thuraya – swobodne, choć drogie (ale możliwe są spółdzielnie)
 • Google Loon (stratosferyczne balony)
 • Google Titan Aerospace (rozsiewanie Internetu) – na razie nie działa
 • sygnał z zagranicy – FidoNet, radiomodem
 • longrange Wi-Fi
 • modemy akustyczne (analogowe)
 • mesh sieci
 • (będą lufciki dla rządu)
 • przykłady istniejących rozwiązań np. The Onion Router, ponadto p2p
 • czy wyłączą 220 V – mało prawdopodobne
 • na koniec przykład z Leskowa (o poradzie mańkuta nt. czyszczenia strzelb i przegranej wojnie krymskiej – tej z XIX wieku)

Pytania:

 • Putnik
  • czy można zastraszyć rozdawaczy Internetu, np. 100 000 osób
   współczesne państwo nie jest w stanie rozpętać masowego terroru jak 70 lat temu
 • z sali
  • czy możliwe w ramach sankcji odłączenie Wikipedii dla Rosji przez USA
   (odpowiedź S. Kozłowski) fundacja jest pozarządowa, ale proces legislacyjny w USA jest długi i na każdym etapie do zablokowania, przykład SOPA, kiedy fundacja ogłosiła, że jeśli będzie zagrożenie dla W., to serwery będą przeniesione; (W. Miediejko) fundacja wyraża interesy międzynarodowe

Stas Kozłowski opowiedział o śledzeniu edycji z serwerów rządowych, i 10 najczęstszych (czy najciekawszych z ostatnich lat) edycji z serwerów rządowych FR.

 • Glieb Szczuklin, Projekt Urzędu Otwartego Rządu (nie było, wg nieoficjalnych informacji aby nie wystawiać wykładowcy pod uderzenie)
 • Artiom Kozliuk, „RosKomSwoboda” (nie brał udziału z powodu choroby)

Otwarty dostęp i crowdsourcing – II sesja równoległa

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Władimir Sołowiow

Zaproszeni uczestnicy:

 • Iwan Begtin, dyrektor kierunku LOD rosyjskiego oddziału W3C, przedstawiciel rosyjskiego stowarzyszenia Open Knowledge Foundation
  wykład: Otwarte dane
 • Dmitrij Siemiaczkin, Jewgienin Kisliak
  KibierLininka – otwarty dostęp do nauki
 • Iwan Zasurski
  Nowy standard naukowy: komunikacja w trybie otwartego dostępu do wiedzy
 • Władimir Kisieliow, kierownik katedry reklamy, projektowania i łączności ze społeczeństwem REU

W sesji nie brałem udziału

Dalej wykłady plenarne

Wykłady plenarne cz. II

[edytuj | edytuj kod]

Co to za karta OSM?

[edytuj | edytuj kod]

Paweł Złatowradzki (OpenStreetMap)
Tezy:

 • od czego zaczyna nowicjusz? – zaczyna rysować swoje podwórka, przejścia, ogrodzenia
 • i tak otrzymamy najlepszą na świecie mapę podwórzy, do umieszczenia w nawigatorze, w naszym programie
 • ale OSM to nie tylko mapa, ale baza danych, do opracowania, a danymi mogą być też projekty
 • przykład praktyczny od zera, tutaj pojawia się problem licencyjny, konieczna jest wolna licencja, z prawem na prace pochodne i swobodną dystrybucję
 • OSM – stary przyjaciel W. – jest przycisk do pokazywania mapy

Pytania:

 • z sali
  • co z przypadkiem, gdy dwie osoby nie mogą ustalić co gdzie jest
   konflikt może powstać w przypadku terenów gęsto zamieszkałych, ale wtedy nie ma problemu z dostępnością doświadczonego użytkownika, który to rozstrzygnie, a jeśli punkt jest z małą liczebnością mieszkańców, to raczej będzie tylko jeden uczestnik, i konflikt nie ma z kim powstać
 • z sali
  • czy ktoś weryfikuje edycje
   nie ma możliwości weryfikowania, ale od tego roku jest wymóg podawania źródeł informacji
 • z sali
  • czy jest możliwy wandalizm
   jest, ale takie edycje są wycofywane
 • z sali
  • czy automatyczne rozpoznawanie kształtów może pomóc
   to jest dobre dla np. lasów, ale OSM to informacja, którą znamy nt. danych obiektów, np. czas pracy sklepu, jaka kuchnia jest oferowana itd., a to nie jest możliwe do rozpoznania
 • z sali
  • czy Google Map to konkurent
   w pewnym stopniu

Foto-przedsięwzięcia Wikimedia Ukraina: Wiki Lubi Pomniki, Wiki Lubi Ziemię, wikiekspedycje

[edytuj | edytuj kod]

Jewgen Buket, Wiktor Semeniuk (visem) (ukraińska Wikipedia)
Tezy:

 • zrealizowano 2 przedsięwzięcia od czasu ostatniej konferencji (ruwiki)
  • ukraińsko-jakucki tydzień, wręczenie prezentów HalanTulowi, oraz tydzień dotyczące Smoleńska
 • dalej opowieść o wikiekspedycjach – 2011 (4 wyprawy), 2012 (4 wyprawy), 2013 (11 wypraw, w tym Czarnobyl, specjalne zezwolenia), 2014 (4 wyprawy); o ekspedycjach, też pojedynczych wyprawach rowerowych
 • wykaz przydatnych szczegółów przeprowadzania ekspedycji
 • zostały podane statystyki dotychczasowych ekspedycji
 • kolejne przedsięwzięcie – Wiki Lubi Pomniki, nie ma spisu państwowego pomników, za czasów radzieckich było podobno 140 tys. pomników, teraz podobno jest ok. 60 tys., jest pełny spis ponad 7 tysięcy obiektów stworzony społecznie; szerokie info w mass mediach Ukrainy
 • statystyka konkursu międzynarodowego, 16 krajów, 71 tys. fotografii, nie wzięła udziału Rosja
 • ciekawy fakt – są odnalezione pomniki, np. zamek Dachowskich w obwodzie czerkaskim; w prawie ukraińskim jest pojęcie „nowo-odnaleziony” zabytek, i Stowarzyszenie Ochrony Zabytków zaproponowało, aby dodać kategorię „nowo-wiki-odnaleziony” zabytek, i ten zamek został wprowadzony pod nrem 1.

Pytania:

 • jak były planowane ekspedycje
 • wśród porad było stwierdzenie, aby nie zapominać fotografować miejscowych (potrzebne do ilustrowania haseł)
 • propozycja, aby połączyć ekspedycje z badaniami i zapisami etnograficznymi

HalanTul wręczył prezenty Ukraińcom w podzięce za współpracę.

Czernigowskie wiki-ekspedycje

[edytuj | edytuj kod]

Nickispeaki (ukraińska Wikipedia)
Tezy:

 • wikiespedycje pozwalają dowiedzieć się, jak piękny jest swój kraj
 • ciekawe fakty – spotkany człowiek biorący udział, stały mieszkaniec miasta bardzo dużo wiedział o wsi, o wiele więcej niż narrator, pochodzący ze wsi – i na pytanie skąd ta wiedza padła odpowiedź, że z Wikipedii
 • kilka doświadczeń i porad jak organizować i przeprowadzać wiki-ekspedycję

Zakończenie pierwszego dnia

[edytuj | edytuj kod]

Rozdanie strojów organizacyjnych (koszulek).

14 września 2014 roku: dzień drugi

[edytuj | edytuj kod]

O godz. 11:05 S. Kozłowski otworzył II dzień konferencji. Rozpoczęto od wykładu plenarnego.

Wykłady plenarne cz. I

[edytuj | edytuj kod]

Porządne (dobrotne) hasła – co to takiego?

[edytuj | edytuj kod]

Władimir Sołowiow
Tezy wykładu:

 • charakterystyka cenzusowych haseł ruwiki w kolejności zmniejszania wymagań: wybranych obecnie ok. 800), dobrych (ok. 1800) i porządnych „dobrotnych” (ok. 800) – ostatni status wprowadzono w styczniu 2014 r., propozycja powstała we wrześniu 2011 r. (użytkownik Raise-the-Sail), inicjatywa została zawieszona w grudniu 2011 r.
 • podobny status jest jeszcze w czterech innych: m.in. fińskiej, szwedzkiej; jest to też 3-ci status – najniższy, nazwa – hasło perspektywiczne lub rekomendowane
 • powrót do prac w 2013, od kwietnia 2014 zaczęto wybór do tego statusu
 • cel – podniesienie jakości, ułatwienia w osiągnięciu kolejnych statusów, łatwiej będzie takie hasła recenzować
 • wymagania: hasło nie może zawierać znaczących przemilczeń, min. rozmiar 8 kB, jeśli więcej niż 30 kB, to lepiej je dopracować do statusu dobrego (jest to pewna elastyczność w stosunku do obu granicznych wartości)
 • obsługa procesu nominowania i nadawania statusu – za pomocą dedykowanego gadżetu
 • omówienie statystyk procesu i przedmiotu takich haseł
 • wymagania dla uczestników, którzy podsumowują nominację (zamykają ją) – muszą mieć doświadczenie w doprowadzeniu do statusu wybranych/dobrych haseł, obecnie to 5 osób
 • perspektywy: ich liczba powinna rosnąć, gdyż czas na utworzenie/dopracowanie do tego statusu to kilka godzin do dni (dobre – od kilku dni do kilku tygodni, wybrane – od kilku tygodni do kilku miesięcy), ponadto taki status dobre rokuje na wyższe statusy

Pytania:

 • z sali
  • kwestia braku znaczących przemilczeń – to problem też dobrych i wybranych, czyli jeśli ktoś nie zauważy, to przejdzie
   tak, przejdzie
  • uzupełnienie z sali: znaczące przemilczenie to takie, które powoduje, że hasło nie jest neutralne (ale to wymaga wiedzy)
 • z sali
  • nt. statystyk i dla kogo taki cenzus: pisarzy W. czy czytelników W.
   nie ma statystyk
 • z sali
  • kto może nominować
   może, ale lepiej mieć konto
 • Pessimist2000
  • pytanie techniczne
 • moje
  • nie ma zgodności pokazanej statystyki (dynamika jest spadająca) i wskazanej perspektywy wzrostu liczby – dlaczego?
   w pierwszym okresie był spory zasób nominowanych, obecnie się wyczerpał, ponadto jest okres urlopowy, i jeszcze są kłopoty współpracy gadżetu i zmienianego silnika MediaWiki

Okrągłe stoły

[edytuj | edytuj kod]

Wikidane (sekcja techniczna) – I sesja równoległa (aula leninowska)

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Siergiej Lieszczina (putnik)

Siergiej Władimirow (Vlsergey)
prezentacja – WikiDane

Tezy:

 • charakterystyka WD, sposoby pracy, edytowania, system uprawnień
 • centralizacja linków interwiki vs. otwarta baza danych
  • centralna baza – po co? plusy: można tworzyć zalążki w dowolnym języku; można automatycznie walidować dane (np. że nie można wskazać roli w filmie nakręconym przed datą urodzenia); generowanie list (które np. teraz są tworzone tylko lokalnie) – jest to przy okazji pewien analog przecinania się kategorii; minusy: im większy rozdział, tym bardziej jest donorem danych, a im mniejszy tym więcej korzysta jako beneficjent; trudności techniczne – nie ma wspólnej listy obserwowanych (lokalnej Wikipedii i WD), nie ma integracji zwykłego i wizualnego edytora, nieintuicyjność pośrednictwa (interfejsu), daty w kalendarzu juliańskim muszą być wprowadzane w gregoriańskim ze wstawieniem flagi, nie wszystko można zamodelować, są sprzeczności pomiędzy modelem i odsyłaczami, problemy społeczne (np. przyłączenie Krymu ma nazwę „aneksja Krymu”), przymusowa unifikacja (ale są też opinie, że to zaleta – tak uważa wykładowca)
 • czy jest to wykorzystywane (poza interwiki) – niemiecki nie, angielski tylko infoboks główny, inne ignorują, rosyjski – jest teraz forsowane przejście do korzystania, w tym kategorie, zewnętrzne odsyłacze (linki)
 • omówienie gadżetów
Siergiej Lieszczina (putnik)
prezentacja – Wikipedia i Wikidane
jaka przyszłość przed nami?

Tezy:

 • 2015 – w ruwiki infoboksy będą w 100% zmigrowane na WD
 • struktura WD, szablonu {{wikidata}} – jest w ruwiki, w plwiki nie mamy (szablon działa w haśle poprzez infoboks niejawnie, np. w haśle Литва działa poprzez szablon Государство, gdyż w nim jest wywołanie szablonu wikidata)
 • jakie są problemy: konflikty danych, nie wszystkie szablony współpracują na otrzymywanie danych z WD, unifikacja, w brudnopisach nie działają
 • pokaz łącznie z dyskusją działania gadżetów WEF (dostępnych z menu bocznego po ich włączeniu w ustawieniach), m.in. ulepszonej listy obserwowanych, cały proces ma swoje forum, kody gadżetów są w przestrzeni MediaWiki:Gadget-wef*, zwykle ich umiędzynarodowienie jest niedługie, zgłasza się do autora Vlsergeya

Dopracowanie i usuwanie haseł – II sesja równoległa

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Fił Wieczierowskij
Tytuł wprowadzenie: Podsumowania – „zwały” i zasady.

W tym okrągłym stole nie brałem udziału.

Wykłady plenarne cz. II

[edytuj | edytuj kod]

Przewodnik w stylu wiki

[edytuj | edytuj kod]

Igor Dorofiejew (Digr)
Tezy:

 • charakterystyka przedsięwzięcia, istotne różnice w stosunku do Wikipedii, np. twórczość własna jest zasadą, i nie jest zakazana

Współpraca Wikipedii i dużego przedsiębiorstwa

[edytuj | edytuj kod]

Iwan Sliwa (Сайга2000k):
Tezy:

 • zwykle piszący o dużych przedsiębiorstwach naruszają zasady Wikipedii
 • co można z tym zrobić:
  • bezkompromisowa walka wieczna i nie uda się doprowadzić jej do pełnego zwycięstwa
 • jaka jest w tym pozytywna strona: zapewne niedługo pojawią się płatne seminaria dla służb PR, rzeczników prasowych, jak pisać do Wikipedii zgodnie z jej zasadami
 • konkretny przykład: RusGidro, ogromna liczba obiektów, większość jest encyklopedyczna, jak to trafia do W.? wykładowca (jest pracownikiem RusGidro) nigdy nie dostawał poleceń służbowych, zgodnie ze swoją pryncypialną pozycją, jest autorem większości haseł o obiektach RusGidro (np. zapory wodne), ponadto są organizowane wycieczki na obiekty, zawartość witryny firmowej, wspieranie tworzenia materiałów, publikowanie fotografii na wolnych licencjach (ale są obawy, że pozwala to wykorzystać je dla naruszenia dóbr osobistych), i na koniec wspieranie W. (RusGidro jest sponsorem danej konferencji)

Pytania – szereg technicznych, dotyczących też możliwości pisania haseł o przedsiębiorstwach

Porównanie plwiki i ruwiki (+ ukwiki) i omówienie „Śmierci Wikipedii”

[edytuj | edytuj kod]

Janusz Dorożyński (Ency)
Przestawienie aktualnych porównań Wikipedii pl, ru i dodatkowa w tym roku ukr, omówienie prezentacji „Śmierć Wikipedii” Karola Karolusa
Prezentacja (ros.)

Okrągłe stoły

[edytuj | edytuj kod]

Rozwój Wikipedii w językach regionalnych Rosji i b. ZSRR – II sesja równoległa (aula leninowska)

[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi Nikołaj Pawłow (Halan Tul)

W tym okrągłym stole nie brałem udziału.

Wręczenie nagród Ru Wiki

[edytuj | edytuj kod]

Wprowadzenie – Dmitrij Rożkow. Nagrody dla wikipedian, za osiągnięcia w roku 2013 wręczali Władimir Miediejko i Władimir Sołowiow. Osobiście odebrali je:

 • baszkirski wikipedianin
 • czeczeński wikipedianin
 • uż. Bratiewski
 • uż. Al. Silonow
 • uż. Czirkin – wikipodręcznik
 • operatot EmausBota
 • uż. Saiga2000k
 • uż. Kamarozov (???)

Następnie Nikołaj Pawłow wręczył nagrody Wikipedii Sacha oraz symbolicznie odebrał nagrody dla nieobecnych wikipedian z jakuckiej wikipedii.

Jako ostatnią wręczono nagrodę użytkownikowi Szafirowowi za konkurs w ub. roku „Galeria sławy południa Rosji i wschodu Ukrainy” (w jęz. ros.). Konkurs miał pewne reperkusje oficjalne – była nota Ukrainy w ambasadzie Rosji, ale Ukraińscy zrobili taki sam konkurs w języku ukraińskim, czyli jesteśmy poza polityką.

Koniec konferencji

[edytuj | edytuj kod]

17:40 Zamknięcie konferencji przez Władimira Miediejkę.

Wycieczka

[edytuj | edytuj kod]

Po konferencji wycieczka przebudowaną ulicą Piatnicką i koncert „Otwarte licencje” w klubie „Dom” w Bolszym Owczinnikowskim piereułku.

Refleksje (zamiast podsumowania)

[edytuj | edytuj kod]

Konferencja widocznie „rozpadła się” na dzień pierwszy i drugi. Pierwszy był, tak jak rok temu w Smoleńsku, mocno polityczny, ale nastroje były zdecydowanie bardziej minorowe niż wtedy. Wręcz w kuluarach mówiono, że możliwe jest do końca roku zamknięcie dostępu do Wikipedii w Rosji (na ile by to nie było absurdalne i absolutnie sprzeczne z konstytucją Federacji). W tle były do tego w niedzielę tzw. wybory (połączony dzień wyborczy) – dodatek "tzw." piszę całkowicie świadomie, na podstawie informacji uzyskanych na miejscu, a ponadto wojna ukraińsko-rosyjska i sankcje – ze strony Unii i wobec m.in. Polski. Jednocześnie udział w konferencji mój oraz kolegów z Ukrainy był bardzo dobrze przyjęty, Ukraińcy wręcz usłyszeli – bardzo dobrze, że przyjechaliście (być może w domyśle – że się nie obawiali; przy okazji – takie obawy mieli ich bliscy). Oczywiście wszystkie rozmowy toczyły się po rosyjsku.

Natomiast drugi dzień, choć w kuluarach polityka nadal była obecna, był praktycznie tylko wikipedyjny. Było to krzepiące, nawet pomimo pewnego już trendu na zmniejszanie się liczby uczestników W. Dla mnie bardzo interesującym był szeroko omówiony temat Wikidanych oraz prac, które w związku z nimi prowadzą nasi koledzy z ruwiki.

A co do mojej prezentacji – wywołała spore ożywienie, pomimo wspominania o śmierci Wikipedii. Na konferencję wiozłem pewność, że oczywiście nieuprawniona jest teza Karola Karolusa o słabej perspektywie Wikipedii w takim kraju jak Rosja (zresztą Karol tę swoją tezą odwołał). Ale patrzyłem na tę kwestię z pozycji wiedzy co i jak dużo wykonują ludzie z ruwiki, i to się potwierdziło. Niestety szerszy kontekst (polityczno-państwowy) jest inny, i może wręcz prowadzić do stwierdzenia, że jednak Karol miał rację. Niestety.

I na zakończenie – z jakiegoś powodu to co poczułem na miejscu czy słusznie czy niesłusznie, ale trochę natrętnie wywołuje u mnie w myślach słowa ze wstępu do bezdebitowego almanachu Metropol z 1979 roku, w którym określenie „literatura” wystarczy zamienić na „Wikipedia”:

...powszechna „odpowiedzialność” powoduje związany ze stagnacją stan cichego przestrachu i dążenie sprowadzenia [...] do wspólnego mianownika. Pozakompletowa literatura niekiedy skazana jest na wieloletnie tułanie się i bezdomność

Opracowanie: Ency, delegowany przez Wikimedia Polska

Odsyłacze zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]