Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikipedia Ru 2012

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Relacja z konferencji ruwiki Moskwa 2012

Konferencja otwarta - po wystąpieniach DrBuga (dyrektora Wikimedia Ru), Anatolija Capenki (z-ca dyr. biblioteki goszczącej konferencję), Yakudzy z ukraińskiej wikipedii, Encego z polskiej oraz HalanTula (Nikołaja Pawłowa) z jakuckiej, ogłosił to Stas (Stanisław Kozłowski, wikipedysta, dyrektor wykonawczy Wikimedia Ru).

Konferencja jest nagrywana przez EkoVideoFilm.

Rozpoczęło się pierwsze wystąpienie.

Wykłady, prezentacje, okrągłe stoły

[edytuj | edytuj kod]

Wiaczesław Krachotin - Wikpedia: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

[edytuj | edytuj kod]

Mowa jest o historii oraz krótki przegląd programu konferencji - w kontekście rewolucji: samo utworzenie, odejście Sangera, utworzenie pierwszych językowych wersji (niemieckiej i katalońskiej), wprowadzenie strony dyskusji, wprowadzenie kategorii, projektów siostrzanych, Commons. Pojawienie się konferencji (Wikimania 2005), pierwsza rosyjska w 2007 w Petersburgu, wersje przejrzane. Ostatnia rewolucja - Wikidane (teraźniejszość). Przyszłość - ewolucja haseł od krótkich encyklopedycznych do dobrych i wybranych (хороших и избранных). Rozwój konkursu ruwiki "Hasło roku". Kwestie wystąpień - wykład o lingwistyce w Internecie (niedziela) oraz kwestia list w W. (też w niedzielę).
Pokazywany jest wykres dynamiki liczby aktywnych uczestników (enwiki - maks w 2007). W ruwiki - wyjście na stabilność, uformowała się, zajęła swoje miejsce w społeczeństwie, ale można (a właściwie trzeba) wg mówcy oczekiwać kolejnych rewolucji (mówca wraca do tej tezy kilka razy; kolejny raz wskazał kierunki rewolucji: integracja i nawigacja). Czy W. to skończony czy rozwijający się produkt? Obecnie największy konflikt: delecjonizm vs. inkluzjonizm.
Podsumowanie: W. jest uformowana i zajęła niszę, ale nie wolno jej uważać za zastygłą.
Pytania:

 • Anton - czy rewolucje tylko w ru czy też w enwiki. Odpowiedź: też, ale np. w enwiki do tej pory nie ma wersji przejrzanych.
 • Czy są gotowe mechanizmy importowania danych do W. z zewn. źródeł. Odp. - są, ale warunki licencyjne.
 • Czy spadek liczby akt. uczestników (enwiki od 2007) nie można powiązać z rośnięciem Facebooka? Odp.: Nie analizowałem tego, ale F. i W. to różne światy i dają zupełnie coś innego.

Dmitrij Rożkow - Portalizacja Wikipedii jako nowy etap rozwoju W. i społeczności

[edytuj | edytuj kod]

Krótko o tym, czym są portale. Slajdy z przykładami. Teza i punkt odniesienia: jest portal "Wszystko", czyli sama W., a stroną główną tego portalu jest Strona główna W. Problemy z portalami: są mało znane (b. mało odwiedzin - portal Biologia (ru): 100/dobę, hasła Biologia > 1000/dobę), nie jest jasne przeznaczenie portali (portale W. nie są zgodne z definicją z samej W., czyli "portale" W. nie są portalami, oprócz portalu "Wszystko" -> pomysł przekształcenia W. w portal tematycznych portali (pokazany slajd - dodać zdjęcie)).
Propozycja portalizacji (bez zmian kodu silnika):

 • zachowanie przestrzeni głównej
 • równy i bezpośredni dostęp do większości przestrzeni z każdej poddomeny
 • Kolejkowanie(?) (чередование) przestrzeni Projekt i Portal w zależności od punktu wejścia (?)

Oczekiwane wyniki:

 • większa atrakcyjność W. i wiele obliczy W.
 • nowa motywacja (iluzja nowego ("swojego") projektu w W.)
 • obniżenie konfliktogenności uczestników (uczestnicy nie stykają się w przestrzeni głównej)
 • delegowanie spraw tematycznych do subspołeczności
 • ześrodkowanie wikiśrodowiska - wiele tematycznych wikiprojektów w jedno

(Prewencyjne) Odpowiedzi na oczekiwane pytania - pomysł nie wprowadza fundamentalnych zmian. Pytania z sali:

 • gdzie będzie strona główna? - bez odpowiedzi
 • czy pozostanie kryterium encyklopedyczności - pozostanie
 • śledzenie zmian - bez zmian (można całość, można portal)
 • czy się rożni zaproponowany portal od kategorii - niczym, zamieńmy stronę główną na odsyłacz do początku drzewa kategorii (SG to tylko fasada)
 • czy można zintegrować portale i projektami - odpowiedź niejasna
 • czy nie łatwiejszym dla nowicjuszy jest pojęcie projektu, a nie portalu - tak, jest łatwiejsze (ale mówca nie odpwiedział, co z tego wynika)
 • pytanie już po prezentacji: czy są szanse wprowadzenia pomysłu wyższe niż 1%? - odpowiedź był wymijająca (zobaczymy)


Przerwa kawowa

Wiktor Sznirelman (profesor historii) - Czy można wyleczyć się z etnocentryzmu?

[edytuj | edytuj kod]

Mowa będzie o niejednoznaczności słów, pojęć, teorii historycznych. Od czasów radzieckich zadanie historii - absolutna prawda. A ich mamy wiele. To było wprowadzenie, potem był tekst czytany w dużym stopniu z kartki. Po okresie pieriestrojki budowane bez cenzury poglądy (konstrukcje) historyczne zaczęły się znacząco różnić pomiędzy republikami. Ale pozostał język ezopowy nadal (pisanie o innym kraju, a faktycznie o swoim), jak też pretendowanie na zdarzenia historyczne. Przykład: środkowa Wołga, i Tatarzy i Czuwasze uznają (tylko) za swoich przodków średniowiecznych Bułgarów (znad Wołgi). Inny przykład: Azerbejdzan, podejście tureckie vs. albańskie. Ale to było w całym XX wieku - zmiana podejścia politycznego powodowała zmianę "wybranych" przez historyków przodków (dyktat polityki nad nauką). Ale to występuje nadal (bez przymusu zewn., ale np. jako obowiązek służenia swojemu narodowi), i muszą o tym pamiętać wikipedianie. Od 1918 roku Azerowie 5 razy "zmienili" swoich przodków. Mówca podkreślił, że nie zajmuje się historią, ale historią obrazów historii (pamięci społecznej). Przykład - państwo (Rosja) wprowadza nowe święto 4 Listopada, i w ślad za tym pojawia się szereg zdarzeń, np. filmy, masowe dyskusje, nauczanie w szkołach. A faktycznie obecnie wiadomo, że każdy naród ma wielu przodków, a niekiedy występuje konieczność (np. polityczna) wyboru spośród nich. Możliwe są kryteria, np. liczebności przodków, ale z powodu skąpej liczby i fragmentaryczności źródeł najczęściej nie jest to możliwe.
Znacznie przekroczył czas. Na postawione pytanie nie dał odpowiedzi (może Pytania:

 • czy pisze hasła do W. (jest cennym specjalistą) - nie pisze, nie odpowiedział dlaczego (z kuluarów - jego poglądy to TW?)
 • czy jest możliwe wyleczenie - nie, bo nawet zebranie b. dużej liczby faktów nie powoduje, że nie będzie interpretacji

Anatolij Capienko - Materiały elektronicznych kolekcji bibliotek jako encyklopedyczne źródła dla W.

[edytuj | edytuj kod]

Definicje - jakie źródła są encyklopedyczne i weryfikowalne. Najbardziej wygodnymi są źródła umieszczone w I., ale nie ma pewności, czy są tożsame np. papierowemu, ponadto opublikowane samodzielnie (indywidualnie) też mogą być wątpliwe. Są witryny, które moją renomę (np. http://www.feb-web.ru dla literatury rosyjskiej i folkloru, jest gwarantowana tożsamość ze źródłem; archiwum Akademii Nauk Rosji http://arran.ru), dalej omówienie dwóch projektów Biblioteki im. Uszyńskiego - "Elementarze i książki do czytania" (zdigitalizowane zasoby) "Biobiblograficzna encyklopedia" (pedagogika i psychologia). Są to encyklopedyczne i weryfikowalne (wg kryteriów W.) zasoby. Pytania:

 • ochrona przed włamaniami - jest
 • a Wikiteka - można tam włączać (przenosić) materiały z danego (omawianego) zasobu

Natalia Kozłowa - Archiwum naukowe Rosyjskiej Akademii Edukacji: wczoraj i dzisiaj

[edytuj | edytuj kod]

Dane o archiwum. Wystąpienie też w dużej części czytane z kartki. Pytania:

 • jaki procent zasobów jest zdigitalizowany - dobre pytanie, robimy to, procent niski
 • umieszczanie w I. "zabija" biblioteki (w sensie odwiedzania) - tak, ale nie wszystko jest umieszczane w I.


Obiad

Okrągły stół: Aleksander Naumow (Kostroma, prorektor uniwersytetu), Paweł Kalinnikow - Technologie wiki w edukacji

[edytuj | edytuj kod]

A. Naumow - Podtytuł z porzekadła: Nie ma co złościć się na zwierciadło, kiedy morda krzywa.
Krótki przegląd dotychczas stosowanych modeli edukacji. Dotychczasowe to Edukacja 1.0. Ostatnie 30 lat - charakter strumienia informacyjnego nie zmienił się fundamentalnie, nadal trafia od nauczyciela do ucznia. Ale świat się zmienia. Wiedza (informacja) trafia do ucznia nie tylko od nauczyciela, ale też np. od sieci społecznych, również taka, która nie powinna (nie chcemy aby mogła) trafić. Nowy paradygmat nauczania - nauczanie nieustanne. Wiedza z wykształcenia wyższego na połowę staje się przestarzałą w ciągu 2 lat (D. Tapscott). To jest wyzwanie cywilizacyjne.
Tezy - W. to zasób edukacyjny (ale nie dla nauki - wypowiedź Jimbo Wellsa).
Badanie wśród studentów (150) i wykładowców (80) - generalnie korzystają i uważają za zasób edukacyjny studenci, a odrzucają i nie uważają - wykładowcy. Doświadczenie - USA publikacja w W. prac semestralnych - praktycznie wszystkie były w ciągu 24 g. usunięte lub kardynalnie przeredagowane. Studenci A. Naumowa znacznie ulepszyli 6 artykułów z chemii - była potem ocena tych haseł przez innych wykładowców, b. pozytywna.

Koreferat z sali - prace grupowe studentów z wykorzystaniem silnika MW.

P. Kalinnikow - W. jako chmura kontekstów dla treści edukacyjnych. Idee i doświadczenie.
Nie jest wikipedianinem. Ponownie przegląd form i struktur treści. Ostatni etap - W. i sieci społecznościowe (te ostatnie jako generator treści, to nie tylko Facebook, ale np. demotywatory). Rutowanie kontekstów (odsyłacze, linki) w elektronicznych materiałach nauczania (uwzględniana jest przede wszystkim W.).
Omówienie braków W. (MW) wobec zastosowania w edukacji. Brak WYSIWIG. Nie ma prostego narzędzia pracy zbiorowej (jak Google Wave). Brak jasnego wyłożenia zasad W. poza W. Ze strony nauczycieli - inercja myślenia, przejście od autorstwa indywidualnego do zbiorowego, MW nie realizuje trajektorii edukacji. Mity w edukacji o W.: hasła niewiarygodne, nienaukowe, bezpłatne nie ma wartości, ... Porównanie z taksonomią Bluma - wiedza, rozumienie, wykorzystanie, analiza, ... (gdzie jest W. - nie zdążyłem zauważyć). Propozycje, co należy zrobić, aby tworzyć w środowisku W. (MW) dobre materiały edukacyjne. Zakończenie - dwie wypowiedzi z dyskusji nt. prezentacji na FB w nocy przed konferencją.
Pytania:

 • Wikiwersity - byłem tam, nie wywarło wrażenia.

Dyskusja - różne poglądy.

 • Kv75 - W. kształtuje b. dobre umiejętności pracy ze źródłami


Janusz Dorożyński - Czy Wikipedia dotrwa do 2042 roku

[edytuj | edytuj kod]

Prezentacja
W prezentacji przedstawiłem kilka aspektów porównawczych polskiej i rosyjskiej wikipedii, w szczególności znamienna różnicę w zakresie spraw zgłaszanych i rozpatrywanych przez Komitety Arbitrażowe, omówiłem też statystyki wersji przejrzanych (patrolowanych w ruwiki) przedstawiłem też informacje o stowarzyszeniu Wikimedia Polska. W części trzeciej rozwinąłem zagadnienie przedstawione przez tytuł, wychodząc od tezy, że W. znajduje się obecnie w okresie przełomu - zakończyl się czas obrony wałów i nadszedł czas i możliwość pracy u postaw (jakości). Z tezą tą, w sposób nieoczekiwany, korespondowały stwierdzenia o oczekiwanych rewolucjach w W., zasygnalizowane przez W. Krachotina w wykładzie otwierającym konferencję. Prezentację zakończyłem próbą odpowiedzi - najbliższe 3-5 lata to pewna stabilność liczby uczestników w ruwiki (w plwiki mamy spadek), potem też nastąpi spadek, a przez cały ten czas coraz bardziej będzie możliwa praca nad jakością (dopóki nie zacznie działać spadek liczy uczestników). Docelowo W. będzie przedsięwzięciem niezakończonym, ale być może atrakcyjnym jako wsad do innej konstrukcji, którą trudno obecnie sobie przedstawić.
Prezentacja wywołała ożywioną dyskusję, toczoną w również kuluarach i na drugi dzień. Interesowano się zwłaszcza wersjami przejrzanymi, tezą o kończeniu się obrany wałów, jak też możliwością wspólnej realizacji przedsięwzięć podnoszenia jakości. Tę ostatnią sprawę omawiał ze mną Samal - zostanie to opisane w celu szerszego omówienia, również w stowarzyszeniu Wikimedia Polska.


Przerwa kawowa

Rustam Agiejew - Nadmierny delecjonizm i biurokracja w W. to początek końca

[edytuj | edytuj kod]

(Większość czytana z kartki). Problemy - admini wdają się w wyjątkowo drobiazgowe akcje. Wrażenie - W. nie jest pisania dla ogółu, a dla wąskiego kręgu. Delecjonizm osiągnął niezrozumiały poziom. Jednym z powodów - nieencyklopedyczność (wątpliwa). Do usunięcia są wskazywane dobre lub nawet wybrane (medalowe wg terminologii plwiki) hasła. Przyczyny - anonimowość uważana za domyślny wandalizm, może postawa - nie mogę stworzyć nic wartościowego w W., to chociaż usunę.
Problem treści wg oceny mówcy niepożądanych dla nieletnich (w tym momencie poproszono o opuszczenie sali jedynego w widoczny sposób nieletniego uczestnika konferencji - Maksima 11 lat, chociaż bezpośrednie przykłady nie były podane, a tylko omówienie, np. że są w hasłach nt. erotyki galerie materiałów otwarcie pornograficznych). Propozycje - np. encyklopedyczność licznik odwiedzin więcej niż 10 odwiedzin hasła oznacza, że jest to hasło encyklopedyczne.
Koreferat z baszkirskiej wikipedii Rustam Nuryjew - mówca zwraca uwagę na liczbę konfliktów (wg spraw w KA - 5 razy więcej w ru- niż w plwiki). Budujemy nową społeczność - przekazywania informacji od wielu do wielu, i zasady powinny być jasne i stosowane.
Almapater44 - w W. 2,5 roku, wielu jego studentów napisało wiele artykułów, nie spotkali się, nie skarżą się na chamstwo, na delecjonizm (teraz wybuchła wielka wrzawa). Samal stwierdził, że ma miejsce wielka wikimanipulacja.
. Pytania

 • gdzie są wiarygodne źródła, że osoby nie cierpiące na delecjonizm więcej pojmują w ogólności (to teza Rustama Agiejewa). Odpowiedź - to moja ocena
 • Nikołaj Pawłow (HalanTul) z jakuckiej wikipedii - wyraził żal z powodu tego, że konstruktywna dyskusja przerodziła się w kłótnię
 • czy mówca nie uważa, że twarde sankcje dla delecjonistów będą gorsze dla przedsięwzięcia niż sam delecjonizm - nie, bo to podstawa otwartego przedsięwzięcia
 • czy jest możliwe odróżnienie litery od ducha prawideł - Rustam twierdzi, że uczestnicy są na tyle rozwinięci, że to potrafią

Opinie:

 • Samal - inkubator dla nowicjuszy (działa w ruwiki 3 lata), ile było konfliktów - zero (uwaga od sprawozdawcy - warto się tym zainteresować w plwiki jako uzupełnienie przewodników)
 • P. Kalinnikow - czy w W. nie ma już grup manipulatorów? Odnoszenie się do podanej liczby nt. KA - narodowa cecha Rosji konfliktogenność. Czy nie czas na dyktatora w ruwiki?

Diadia Fred - Problem "wymyślonych światów" w W.

[edytuj | edytuj kod]

(Mówi wyjątkowo niewyraźnie). Np. artykuły o filmach rysunkowych, często bardzo obszerne. Utwór artystyczny - obiekt opisu i źródło informacji. Ale celem utworu artystycznego nie jest informowanie, a wywołanie emocji.
Teza - o "wymyślonych światach"[uwaga 1] (i np. utworach artystycznych) nie wolno pisać na podstawie samego utworu, a tylko na podstawie źródeł opisujących te światy (utwory)[uwaga 2].
Dyskusja. (ponownie nt. delecjonizm vs. inkluzjonizm, np. kryterium encyklopedyczności (lub weryfikowalności) - można pisać o czymś, co zostało opisane choćby w jednym źródle). Propozycje - może zmiękczyć wymagania encyklopedyczności dla niektórych kategorii. np. anime. Paweł Kalinnikow - kryterium encyklopedyczności i dlaczego W. zwyciężyła. Stare encyklopedie - czytamy z przyjemnością. Ale W. to nie zwykła encyklopedia (jak się stanie zwykła, to zginie). Jest różnica pomiędzy encyklopedycznością i użytecznością (niejawny wniosek - siła W. jest użyteczność).


II dzień konferencji

Przed otwarciem, jako jeden z wielu uczestników, udzieliłem wywiadu dla EkoVideoFilmu.

II dzień otworzyła dyrektora biblioteki Uszyńskiego, powiedziała m.in, że biblioteka z sympatią odnosi sie do ruchu Wikimedia i wspiera go.

Maksim Kronhauz profesor lingwistyki - Lingwistyka w I.: słowniki i encyklopedie

[edytuj | edytuj kod]

Mówca oświadczył, że jest wielbicielem W., ale będzie ją też krytykował.
Rozpoczął od tego, że kilka lat temu ogłoszono, że słownik oksfordzki nie będzie publikowany tradycyjnie, co niektórzy przyjęli jako tragedię. Następnie omawiał sposób pracy z tworzeniem/rozwojem słowników z wykorzystaniem komputerów. Przykład haseł "computer" kiedyś (tylko 20 lat temu) i obecnie (dawniej hasło krótkie, obecnie objętość bez porównania większa). Zwraca uwagę na pojawienie się znacznej liczby frazeologizmów ze słowem "computer". Słownik oksfordzki jest najbardziej postępowy ze wszystkich - np. rejestruje też symbole, choćby symbol serca jako synonim słowa "love". Kilka słów o słowniku Webstera.
Odróżnienia leksykografów rosyjskich od angielskich - angielscy nie boją się włączać do słowników nowych słów (często ze wskazaniem roku lub dekady ich pojawienia się). Jakiś czas temu do pewnego słownika rosyjskiego było włączone np. słowa glamour i blog, co wywołało protesty (jak się ośmielono). Dalej mowa jest o Urban dictionary (jeśli nie można czegoś znaleźć w słownikach wielkich) i zasadach ustalania w nim pozycji słów.
Przegląd słowników języka rosyjskiego. Słownik Dala XIX w. (wg niektórych jest to zsyp). Słownik Ożegowa (słownik potoczny, dla zwykłego człowieka). Problem słowników rosyjskich - statyczność, nie ma poszerzeń. Słownik Uszakowa IV tomy (krytyka - przeideologizowany, wydany przez II wojną światową). Inne słowniki - np. pod redakcja Jewgieniewa.
Stan aktualny. Jak się sprawdza ortografię - zamiast w słowniku w I. i przez wyszukiwarki (m.in. dlatego, że częściej tam znajdziemy nieznane słowo, a nie w słowniku). Słowniki Jandeksu - pożyteczne. Gramota.ru - poleca. Grama.ru (Petersburg) - b. dobry.
Encyklopedie. W. - poziom wersji jest różny. Oceny - największy zasób, zwłaszcza o I., ale że informacja nie jest wiarygodna. Ale wg mówcy jest to bazowy fundament światowego zasobu informacyjnego.
Krytyka - na przykładzie ruwiki. Młodsza siostra enwiki. Braki - liczba niedokończonych haseł (zwłaszcza z lingwistyki, I.). Twórcy wzięli się z ochotą, ale potem się zmęczyli. Pojawia się teoretyzowanie. Usuwane są wiarygodne informacje, np. hasło o żargonie internetowym wcześniejszej była pełniejsze i ciekawsze. Pojawia się dziwaczna interpretacja i słownictwo naukowe (a raczej naukawe), oceniania zwłaszcza z poziomu akademickiej lingwistyki bardzo nisko. Znika przewaga - mobilność, informacyjność, czyli specyficzne dla W., a poziom tradycyjnych encyklopedii nie udaje się osiągnąć (jest nowe i świeże dla mnie spostrzeżenie z obszaru krytyki W.).
Konkurencji ruwiki. lurkmore.ru (Łukomorie) - satyryczna, chuligańska, nieoprawna politycznie, niekonsekwentna, encyklopedia sieciowa. Bardziej poczuwa się do swojej własnej deklarowanej misji niż W. do swojej. www.wikireality.ru (Wikireal), powstała w 2009, o I.

Perspektywy.
Słowniki w I. Po pierwsze udostępniane różnych słowników oddzielnie. Po drugie - słownik jednolity (z różnymi poziomami szczegółowości). Wydaje się, że społeczeństwo odczuwa zapotrzebowanie na taki słownik (np. W. jest używana częściej niz Brytannica, choć niekonieczne W. jest lepsza.).
Encyklopedie - drogi rozwoju (IV rodzaje): autorzy i redaktorzy profesjonaliści; a - prof., red. - (brak); a - amatorzy, red., - prof. (nie występuje taka kombinacja); a i r - amatorzy (najbardziej rozpowszechniony - szereg braków). A zdecyduje społeczeństwo. Wykształcony użytkownik preferuje jak najmniejszą liczbę przycisków.
Pytanie:

 • Starzy i młodzi leksykografowie - odp.: cała nadzieja w młodych.
 • Jak może pomóc I. w budowie i udostępnianiu słowników (alfabetyczne i tezaurusy) - odp. w tradycyjnych zwyciężyły alfabetyczne, jako użyteczniejsze (ponadto t. miały słowniki). W I. nie ma potrzeby rozróżniania (wyszukiwanie wykonuje automat).
 • Poszerzenie krytyki ruwiki (odrzucanie testów) i pseudonaukowości - odp. powtórzenie przykładu o skróceniu hasła o żargonie internetowym, o memach. Pseudonaukowość - np. hasło "язык подонков" - pseudonaukowy język (to ocena mówcy, że pseudonaukowy), nieprawidłowo są używane terminy lingwistyczne. Ponadto obecnie W. traci to, co miała na początku, gdy gromadziła informacje, które nie mogły by się znaleźć w e. tradycyjnych (np. orientacja seksualna, a to np. jest kluczowe choćby dla Turinga). Nie traćcie tego.
 • Korpus języka, czy powinien być w otwartym dostępie - tak, powinien, to wartość narodowa. W Rosji jest kilka, np. rus.corpora.ru, można korzystać, ale często tylko podana częstotliwość, bez udostępnienie kontekstu (fragmentów tekstu - zastrzeżenia prawne właścicieli praw na te teksty - udostępnili tylko do podliczeń w korpusie).
 • W poprzedniej odp. wspomniano, że są tworzone korpusy specjalistyczne, czy są potrzebne - tak, są potrzebne, bo dają informacje statyczne (uzusowe)
 • Ocena Wikisłownika - nie ma zdania, nie wykorzystuje, słownik to jednak sprawa dla (głębokich) specjalistów, co nie dotyczy Wikipedii, Wikisłownik jest daleko nie zakończony i chyba nigdy nie będzie
 • Błędy w formie tradycyjnej i elektronicznej - nie trzeba się tego bać, e. sa mobilne, mogą (i powinny) rejestrować warianty z żywego języka, a nie zajmować się (tylko) propagowaniem norm.

Anton Swatkowski - Problemy pojęcia twórczości własnej

[edytuj | edytuj kod]

Omówienie zasad (zakaz publikowania wyników własnych badań, własnych idei, ...). Ale są sporne sytuacje. Jest potrzeba wypracowania nowego sformułowania. Sprzeczności wynikające z dokładnego stosowania aktualnego sformułowania zasady (jako uzasadnienie dla konieczności nowego sformułowania):

 • charakter i objętość relacji w W. i w renomowanych źródłach (wtórnych i trzećnych) jest inny (zależny od domyślnego czytelnika jednego lub drugiego zasobu)
 • zafałszowanie źródeł jest łatwiejsze dla źródeł pierwotnych niż dla wtórnych i trzećnych (dalej wywód o przesadzie w (wymogu) uzasadniania każdego zdania w haśle)
 • hasło musi odnosić się wyłącznie do jego istoty - ale wtedy czytelnik musi odwiedzić wiele odsyłaczy, aby wyrobić sobie pogląd ogólny
 • zadaniem W. jest dokładne powtarzanie szczegółów źródeł, które formalnie są uznawane za renomowane - ale co z, widocznymi gołym okiem, jawnymi błędami?
 • nie wolno wskazywać, że eksperci (niekiedy mistrzowsko) zniekształcają fakty - ale wtedy może to prowadzić do pełnego usunięcia opinii eksperta z hasła

Ale nie podał propozycji nowego sformułowania zasady zakazu (publikacji) twórczości własnej.
Pytania dotyczące opinii nt. konkretnych przypadków.

(okrągły stół) moderator Aleksander Naumow (w zastępstwie Andrieja Nikołenki) - Listy w rosyjskiej wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

Prezentację , też w zastępstwie omówił W. Krachotin. Rodzaje list (obecnie): informacyjne, koordynacyjne i glossariusze. Wymogi dla list. Różnice pomiędzy typami. Skutki tych różnic, m.in. wniosek do KA nt 815 (jego odpowiedź - to nie sprawa KA). Propozycja "Listy 2.0" - 5 typów. Główne tezy z dyskusji nt. propozycji.
Wypowiedzi zainteresowanych.

 • Lista jest pewnym analogiem do kategorii, ale potem głosy, że nie można ich utożsamiać
 • Listy w postaci tablicowej - spory brak: nie ma automatycznego numerowania wierszy (np. przy wstawianiu nowych pozycji)
 • Nie ma problemu list
 • Kryteria: czy komuś listy przeszkadzają i czy komuś pomagają. Odpowiedzi N/T to decyzja.


Obiad

Po obiedzie odbywały się sesje równoległe.

Iwan Kriestinin - W. i bazy danych: problem uaktualniania haseł

[edytuj | edytuj kod]

(nie słuchałem)

Władimir Miediejko - Wikidata: długa droga w przyszłość

[edytuj | edytuj kod]

(nie słuchałem). Z krótkiej relacji autora wynika, że to przedsięwzięcie może stać się zamianą W. jako takiej, np. przez automatyczne generowanie pełnowartościowych haseł z danych.

Rustam Nuryjew - Wiki-przedsięwzięcia w językach narodów Rosji innych niż rosyjski

[edytuj | edytuj kod]

Wystąpienia przedstawicieli wikipedii baszkirskiej, lezgińskiej, tuwinskiej (czeka na wyjście z inkubatora) i jakuckiej (sacha). Zaprezentowane problemy, pomysły, oczekiwania. Główny problem - mniejsza liczba potencjalnych autorów, brak normatywnych źródeł językowych i próba zamiany przez W. takiego zasobu żywego języka, brak struktury w rodzaju "oddziału" Wikimedia, nie spełniająca oczekiwań współpraca i wsparcie ze strony Wikimedia Ru, pomysły wspierania autorów (nawet płacenie za artykuły). Zgłoszono pomysł zorganizowania dedykowanej konferencji tzw. małych wikipedii narodów Rosji. Deklarowane cele były różne - przedstawiciel lezgińskiej mówił o konieczności oczyszczania języka z zapożyczeń z rosyjskiego, tuwinskiej - o utworzeniu zasobu ratującego język przed zniknięciem, przekazał oczekiwanie społeczności, że wikipedia będzie miała URL tuva.wikipedia.org, a nie tuv.wikipedia.org, sacha - o potrzebie powołania lokalnej samodzielnej struktury oficjalnej Wikimedia.

Maksym Tirdatow (Maxtirdatov) - Wygoda W.: automatyzacja edycji

[edytuj | edytuj kod]

Omówione zostały przypadki wstawiania często technicznych używanych szablonów do kodu haseł (typu ek, dopracowania, itd.). Przedstawiono projekty (ekrany) skryptów js do obsługi przez jeden przycisk wielu pokrewnych szablonów. Autor nie ma jeszcze umiejętności pisania skryptów. Same projekty zostały ocenione b. dobrze, zawiązała się grupa do ich oprogramowania.

Dmitrij Gorbienko - Optymalizacja szablonów i automatyzacja edycji

[edytuj | edytuj kod]

Przedstawiono szereg pomysłów, w części podpatrzonych w innych wikipediach. Zostaną one poddane pod dyskusję na forum ruwiki.

Na tym program konferencji został wyczerpany. Po kilku b. pozytywnych wystąpieniach podsumowujących W. Krachotin ogłosił jej zakończenie.

Ocena własna

[edytuj | edytuj kod]

Konferencja była bardzo żywa, ciekawa. Wbrew oczekiwaniom, że tematyka się wyczerpuje pojawiły się na niej świeże stwierdzenia i pomysły (wizja dla Wikidata, krytyka W. za chęć siłowego upodobnienia się do encyklopedii tradycyjnych). Bardzo ciekawa była sesja tzw. małych wikipedii.


Opracowanie: Ency (dyskusja) 23:01, 15 lis 2012 (CET), delegowany przez Wikimedia Polska[odpowiedz]


 1. U nas to się nazywa świat przedstawiony
 2. Nie sposób się nie zgodzić, jeśli popatrzeć na opisy seriali