Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikipedia Ru 2013

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Relacja z konferencji ruwiki Smoleńsk 2013

Relacjonują Ency i Saper.

Dostępny jest zapis wideo konferencji na stronie http://yatv.ru/wiki

Konferencja otwarta – po wystąpieniach Władimira Sołowiona, DrBuga (dyrektora Wikimedia Ru), przedstawiciela departamentu Urzędu Miasta Smoleńska ogłosił to Stas (Stanisław Kozłowski, wikipedysta, dyrektor wykonawczy Wikimedia Ru).

Konsola sterowania rosyjskiej Wikipedii

Rozpoczęło się pierwsze wystąpienie.

Wykłady, prezentacje, okrągłe stoły[edytuj | edytuj kod]

Dzień pierwszy[edytuj | edytuj kod]

Iwan Zasurski – Domena publiczna: dostęp do wiedzy i wartości kultury[edytuj | edytuj kod]

(odwołany, z późniejszym połączeniem skajpowym)

Sarkis Darbinian – Prawa autorskie i domena publiczna[edytuj | edytuj kod]

Wystąpienie znanego adwokata, członka Partii Piratów Rosji, występującego jako obrońca w procesach z zakresu prawa autorskiego. Omówienie historyczne, stan aktualny w Federacji Rosyjskiej. Ustawa nr 187 – blokowanie witryn z powodu naruszenia prawa autorskich, jest zagrożenie rozszerzenia się blokowania na podstawie listy zakazanych stron. Ostatnio był opublikowany manifest o nowym podejściu do praw autorskich – 70 lat to za dużo, powrót w I etapie do konwencji berneńskiej – 50 lat, i potem stopniowe zniżenie do rozumnego okresu planu biznesowego 10-15 lat, filmy – jeszcze mniej. Postulat zalegalizowania niekomercyjnej prywatnej wymiany treści pomiędzy użytkownikami Internetu (ale jest zaciekła walka z tym przemysłu „praw autorskich”). Postulat uwolnienia spuścizny radzieckiej. Sprawa małżonków Łopuchowych – groźne stwierdzenia sądu moskiewskiego – odsyłacz torrentowy stanowi naruszenie prawa autorskiego, a właściciel prawa może dowolnie wycenić wartość naruszonych dóbr. Są ograniczenia na parodie, remiksy. Nieuzasadnione zarzuty o chęci likwidacji praw autorskich i złodziejstwu – mowa jest o zmianie tego prawa i dostosowaniu jego do współczesnej stanu społeczeństwa i cywilizacji, ochrona fundamentalnego prawa człowieka na rozpowszechnianie i otrzymywanie informacji. Mowa jest o kolejnych projektach prowadzących do (masowego) nakładania grzywien na użytkowników. Apel o połączenie wysiłków do zachowania wolnego Internetu.

Artiom Kozliuk – Od czarnych list do petycji[edytuj | edytuj kod]

Wprowadzono ustawę o pozasądowych czarnych listach serwisów internetowych przyjęto 1 listopada 2012 r. wraz z szeregiem regulacji dotyczących sfery wolności obywatelskich: ustawa o zgromadzeniach publicznych i inne. Ustanowiono organy odpowiedzialne za ustalanie, jakie treści mają być blokowane – dotyczące narkotyków, pornografii dziecięcej, ... W ustawie jest również nakaz wprowadzania blokad na podstawie orzeczeń sądów – ale niestety takie orzeczenia sądowe nie są inwentaryzowane i czasem trudno znaleźć, na podstawie jakiego orzeczenia jest blokowany jakiś zasób.

Po wprowadzeniu ustawy działacze uruchomili projekt „RosKomSwoboda” monitorujący realizację zapisów ustawy, statystyki i wykazy stron zakazanych, mając na celu transparentną prezentację działań władz.

Prezentacja statystyki liczby blokowanych zasobów (adresów IP i nazw domenowych). Wskutek blokady 741 adresów IP i 1392 adresów URL doprowadzono do niezgodnej z prawem blokady ok. 83000 serwisów internetowych. Ze względu na dokonywanie blokad adresów IP na etapie rutingu międzyoperatorskiej doprowadza się do blokowania tych zasobów również w innych krajach, które korzystają z usług rosyjskich dostawców Internetu (Kazachstan i inne).

Przykłady blokad wyłącznie na podstawie wyłącznie słowa kluczowego np. „narkotyki”. Przykłady serwisów zablokowanych ze względu na blokadę adresu IP (Kaspersky i inne). Przykłady serwisów, co do których władze zażądały usunięcia serwisów. Przykład wideo „Dumb Ways of Die”, który wpłynął na obniżenie liczby wypadków na torach kolejowych o 30%, a który został zakazany w Rosji jako instruktaż popełniania samobójstw.

Efekt Streisand: wzrost liczby odwiedzających artykuł „Zakup marihuany” w rosyjskiej Wikipedii – porównanie liczby odwiedzających artykuł przed blokadą i po blokadzie.

Wprowadzenie ustawy antypirackiej – podpisanej 2 lipca 2013 r. Masowa kampania federalnych stacji telewizyjnych pokazująca okropności w Internecie i wskazująca na konieczność jej regulacji. Błyskawiczne wprowadzenie ustawy w czerwcu-lipcu 2013 r.

Działania w celu obaleniu ustawy nr 187 – petycja uruchomiona pierwszego dnia po podpisaniu przez prezydenta – 10 sierpnia już 100 tys. podpisów, ok. 1000 serwisów wspiera petycję. 1 sierpnia strajk internetowy. 28 października komisja ekspertów Otwartego Rządu RF rekomenduje odrzucenie petycji. KPFR (komuniści) są za odwołaniem ustawy 187.

Proponowane nowe zapisy powiązane z ustawą antypiracką, rozszerzające zakres regulacji (poza utwory audiowizualne chronione obecnie, wprowadzenie kar).

Monetyzacja cenzury: Próba wprowadzenia 97 milionów rubli rocznie do realizacji ustawy poza budżetem państwa (zdaniem prowadzącego niezgodna z konstytucją, gdyż przy wprowadzeniu ustawy stwierdzono, że nie spowoduje żadnych wydatków). Przetarg Ministerstwa Łączności: 71 mln rubli (ok. 7,1 mln zł) na stworzenie systemu identyfikacji dóbr audiowizualnych.

Ustawy wprowadzono bez analizy przyczyn i potrzeb ich wprowadzenia przy braku konsultacji społecznych.

Głosy w dyskusji[edytuj | edytuj kod]

Tematy wywołały b. ożywioną dyskusję – konkluzja taka, że aktualny stan w Rosji ws. wolności Internetu jest poważny.

Artiom Koźluk, Sarkis Darbinian, Irina Lewowa podczas dyskusji na konferencji Wikimedia Ru 2013
Ivan Zassoursky przemawia do uczestników konferencji przez Skype
Próba połączenia skajpowe z Iwanem Zasurskim – odłożone na ok. 30 minut

Panel[edytuj | edytuj kod]

Panel ad hoc – uczestnicy: Irina Liewowa (moderator), Stas, Sarkis, Artiom. Irina jest przedstawicielką Stowarzyszenie Komunikacji Internetowej – przedstawia skrót swojej prezentacji. W panelu będzie tym razem występować jako rzecznik strony państwowej. Obecnie władza państwowa w Rosji ma w rękach (wobec dostawców) bombę atomową (odcięcie dostawcy) i grozi nią. Przemysł internetowy protestuje przeciwko temu. Prezydent Putin przekazał sprawę Wołodinowi. Irina przełączyła się na rzecznika państwa – nic takie się nie dzieje, można teraz spokojnie popracować nad polepszeniem zamiast likwidacji (czyli tryb nowelizacji). Artiom – strona rządowa byłaby skłonna zgodzić się na konsultacje z Izbą Społeczną (Общественна палата) zamiast ze społeczeństwem.

Pytanie z sali:

 • Dziadyk: Internet to w pewnym sensie płot, na którym piszą i malują rzeczy niecenzuralne, czy nie rozważana jest społeczna walka z tym; Stas – problem jest w tym, że urzędnicy mają teraz narzędzie do działania wg tępych instrukcji, i decyzje na podstawie słów kluczowych (np. hasło o harakiri to propagowanie sposobu wykonania samobójstwa) albo eksperci, np. zablokowana fotografia prasowa płonącego człowieka – ocena uczonych-filologów
 • Irina – może nawet są przegięcia w prawie, ale – pytanie do Sarkisa – czy macie propozycje? Sarkis – obecne rozwiązania prowadzą do filtracji, a to po prostu nie działa. Jakie rozwiązanie – już mówił, nowe prawo
 • ważne aspekty – ochrona godności, dobrego imienia, co robić w sytuacji, gdy sądy są nieruchawe, gdy reakcja jest b. długa, a witryna jest w Panamie? Współdziałanie z Interpolem – ale Rosja nie ma podpisanej współpracy (nie ma zgody na działania operacyjne w Rosji obcych funkcjonariuszy)

Włączenie skajpowe Iwan Zasurski, m.in. wykładowca MGU, członek Komitetu Praw Człowieka przy Prezydencie Rosji. Podczas pewnego spotkania z prezydentem Iwan zauważył nagle, że przedstawia trzecią stronę, czyli społeczeństwo (do tej pory były dwie – przemysł internetowy i właściciele prawa autorskich).

Koncepcja – wszystkie dzieła zbiorowe i/lub osierocone, zwłaszcza z czasów radzieckich, należy uwolnić albo przerejestrować na licencji CC. Pomysł dla W. – stworzenie rejestru takich dzieł. Stas – dodatek – w czasach radzieckich czas ochrony 15, potem 25, teraz 70, potem uwolnienie, a w 1993 r. prawo retrospektywne – nagle dzieła uwolnione wróciły pod ochronę praw, tzn. mają je spadkobiercy (zmiana była wykonana m.in. na wniosek spadkobierców Szostakowicza), a dzieła filmowe są obecnie w gestii przedsiębiorstwa państwowego (zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) ФГУП.

Pytania z sali: wolność panoramy; Jurij – przejście praw autorskich za pewną drobną opłatą (system amerykański).

Rozdanie książek – tytuły później.

Natalia Kozłowa – Archiwum naukowe Rosyjskiej Akademii Edukacji[edytuj | edytuj kod]

Natalia Kozłowa

W poprz. roku była prezentacja o bibliotece i jej zasobach (archiwach). W tym roku – co zrobiono w ostatnim czasie – „Zapomniane” imiona. Przykłady – Aleksander Alfiorow (1862-1919). Badanie jego życia, artykuł Natalii o biografii, i pojawił się odsyłacz w Wikipedii na ten artykuł. Sam Alfiorow był b. interesującym uczonym, metodologiem j. rosyjskiego, współpracował z gimnazjum żeńskim na ul. Pliuszczicha w Moskwie (dyrektorem była jego żona). Dzieje po rewolucji – wg oficjalnych zginęli tragicznie, a faktycznie zostali dołączeni do sprawy innego Alfiorowa. Jest witryna Słownika biograficznego Akademii nauk pedagogicznych. Przykłady kilku prezesów Akademii nauk pedagogicznych – dane z archiwów.

Pytania – Wikiteka (Sołowiow), moje – czy specjaliści mogą się odnaleźć w społeczności ruwiki (pytanie było doprecyzowywane kilkoma uzupełnieniami). Odpowiedź nie była oczywista, ale Natalia edytuje dopiero od 14 dni.

Just – prezentacja pokazuje model współpracy z witryną źródeł (ich tworzenie, wydobywanie z archiwów).

Głos z sali – na początku podziękowanie za ww. model (wydobywanie źródeł z archiwów) (oklaski).

Wyjazd na miejsce katastrofy smoleńskiej[edytuj | edytuj kod]

Organizatorzy umożliwili nam wyjazd na miejsce katastrofy. Zapaliliśmy znicze. Byli z nami Dmitrij Rożkow i Andriej Czerwiakow.

Jewgen Buket – Wiki Lubi Ziemię: perspektywy projektu międzynarodowego[edytuj | edytuj kod]

Євген Букет, Smoleńsk 2013

Wróciliśmy w trakcie tej kolejnej prezentacji. Pomysł na kontynuację przedsięwzięcia WLZ – na wypadek, gdy skończą się zabytki do fotografowania. Jury konkursu pracowało bezpłatnie.

Andriej Bondarienko – Projekty muzyczne Wikimedii: cele, osiągnięcia, perspektywy, trudności[edytuj | edytuj kod]

Znany nam pianista, wikipedianin, członek Wikimedia Ukraina. Interesuje się problemem zwiększenia liczby artykułów o muzyce w ukwiki, i np. doprowadzić do wskaźnika plwiki (ok. 9% od ogółu haseł). Przykłady organizacji koncertów, z których nagrania są publikowane na wolnych licencjach, 15 maja 2013 taki koncert zorganizowała WM Ukraina. Są publikowane teksty utworów w języku ukraińskim – w Wikitece. Są wydawane płyty na wolnych licencjach. Problemy – w W. kod nie wspiera notacji nutowej, potrzebny jest edytor wizualny dla nut. Inne: prawa autorskie (wiele przedmiotów dla utworów – tekst, muzyka, przekład). „Prawodawstwo” wiki – np. żądanie, aby w Wikitece były tylko utwory, które mają papierowe źródła (np. opera „Sokół”, która była opublikowana po raz pierwszy w Wikitece, a potem na papierze, nie mogła by tam (na Wikitece) zaistnieć).

Dmitrij Rożkow – uzupełnienie podobnego typu: projekt Tunguska, zaprezentował projekt okładki.

Wiktor Semeniuk (visem) – Wikiekspedycja: doświadczenia i perspektywy[edytuj | edytuj kod]

Visem opowiada o Wikiekspedycji

Cele Wikiekspedycji: zbiór materiałów edukacyjnych dla Wikipedii i innych projektów, nawiązywanie kontaktów z instytucjami na miejscu i przybliżenie idei Wikipedii.

W Polsce Wikiekspedycje mają inną skalę (duże, 10-cio dniowe wyprawy), na Ukrainie raczej nieduże, dwudniowe.

Przykładowe statystyki z dwóch dwudniowych wikiekspedycji na Ukrainie: 2-3 artykułów, ok. 300 zdjęć. Wikiekspedycja brzegami Dniestru – uzupełnienie brakujących zdjęć po mołdawskiej stronie rzeki. W 2012 roku odbyły się 4 wikiekspedycje.

Pierwsza międzynarodowa wikiekspedycja w strefę elektrowni w Czernobylu. W sierpniu 2013 r. ekspedycja na Wyspy Ostrowieckie – zdjęcia jeszcze nie załadowane.

W sumie wikipedyści z Ukrainy zorganizowali siedemnaście ekspedycji.

Koszty ekspedycji realizuje się ze środków Wikimedia Ukraina – transport, materiały, amortyzacja środków transportu.

Niezbędne jest optymalizacja planowanych tras pod względem kosztów transportu, a także zestawienie obiektów do opisania po drodze, nie wszystkie obiekty są od razu zauważalne i zwraca się na nie uwagi (można też opisać rzeki, jeziora, drogi, a nie tylko zabytki itp.) – konieczne przygotowanie list zawczasu.

Nowe kierunki: piesze i rowerowe wikiekspedycje.

Pytania z sali: W jaki sposób zapewniać sobie wsparcie lokalnych władz i społeczności – odpowiada Jbuket o wysyłaniu listów do miejscowych władz i placówek kulturalnych, powołując się na popularność Wikipedii.

Dość odważne podejście wikipedystów na różna przeszkody (w tym prawne), generalnie uważa się cele kulturalne za ważniejsze od ograniczeń w rodzaju braku wolności panoramy w niektórych miejscach. Niestety część społeczności pełni rolę policjantów i usuwa się zasoby, co do których są podnoszone wątpliwości tego typu.

Sajga: Wybrane artykuły[edytuj | edytuj kod]

Zmniejszyło się tempo tworzenia wybranych haseł (u nas – medalowych). Są opinie, że trudno je utworzyć. Analiza – wymagania nie są szczególnie wysokie, choć są większe niż np. w roku 2006 r. (ale np. są ograniczenia na min. i maks. wielkość – to jest na ruwiki) Jak tworzyć: przekład hasła medalowego z innego rozdziału lub stworzenie samemu (lub znaczące ulepszenie artykułu istniejącego). Ten drugi przykład – po co to robić? Ale – w tym drugim przypadku, jeśli dla podsunięcia swoich ocen (tw), to kategorycznie nie należy tego robić, gwarantowany jest skandal wcześniej lub później. Jakie hasła wybierać? Nie na tematy kontrowersyjne, lepiej na neutralne, te, które mają wiele dobrych źródeł. Taktyka – przejście procesu recenzowania (nominowanie do statusu), uwzględnianie uwagi i ulepszanie hasło zgodnie z nimi, do tego szybko, jeśli jest opóźnienie, to b. szybko rośnie prawdopodobieństwo, że hasło pozostanie w nominacji i w końcu zostanie stamtąd usunięte, a z kolei szybkie reagowanie powoduje, że raczej będą głosy na ok. Nie należy się przejmować głosami przeciw bez argumentów. Niekiedy warto poszukać sobie kuratora (jest taka instytucja w ruwiki). Nie dać się sprowokować, wejść w tryb osobisty. Napisać hasło wybrane – to proste, 6-7 godzin, ale dla dość prostych tematów, które mają jedno lub dwa źródła.

Pytanie:

 • jak ocenić dążenie do pisania takich artykułów, i chwalenie się tym. Jest ok.
 • jak ocenić, czy temat nie jest kontrowersyjny? Popatrzeć na historię edycji, stronę dyskusji i wszystko jasne, ponadto niedawno wprowadzono zasadę – ktoś niezaangażowany sprawdza na neutralność hasła, co stanowi dobry filtr.

Dzień drugi[edytuj | edytuj kod]

9:00 Wycieczka do Katynia[edytuj | edytuj kod]

Pod rzęsistym jesiennym deszczem zapaliliśmy znicze – od stowarzyszenia, Wikimedia, nas, ...

Byli z nami praktycznie wszyscy uczestnicy konferencji.

Zdjęcia z wyjazdu do Katynia w Wikimedia Commons

 • 11:45 – Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

Aleksandr Sigacziow – Wikimedia jako przedmiot badań (w obrazkach)[edytuj | edytuj kod]

Badania Wikipedii – publikowane w czasopismach naukowych, na konferencjach. Jest ciekawy Wikimedia Research Newsletter.

 • Carcadian Patterns of Wikimedia Editorial Activity: A Demographic Analysis – grafiki przedstawiające związek aktywności w tygodniu i w ciągu dnia na różnych projektach Wikipedii (de,en,es wiki pracują w ciągu tygodnia; he, ja, ko, pl, nl – w weekend, da, no, sk – aktywność od niedzieli spada do soboty; ar,fa – głównie piątek sobota).
 • Visualising Deletion Discussions on Wikipedia – drzewo obrazujące głosy za pozostawieniem lub usunięciem artykułu – wyraźny kierunek zachodni wiatru (lewo-zostawić, prawo-skasować), co wskazuje więcej głosów usunięty.
 • Dynamics of Conflicts in Wikipedia Modny temat przedstawiania konfliktów (przykład en:Sasanian Dynasty). Korelacja, różne metryki, jeden z wniosków o długości dyskusji pasuje do angielskiej Wikipedii, a nie pasuje do innych wersji językowych, gdzie formalnie nie zamyka się dyskusji tylko poprawia się artykuł.
 • Artykuły biograficzne w szwedzkiej i niemieckiej Wikipedii – podział według płci i wieku urodzenia (tzn. osób ur. ok. r. 1700 jest 10 x więcej mężczyzn niż kobiet, w XXI w. ta proporcja zmniejsza się znacznie).
 • Statystka dat urodzin i śmierci w biografiach – do roku 1980 zdecydowany wzrost, wzrost liczby artykułów z datą śmierci do czasów obecnych, widoczne wojny i wyże demograficzne. Więcej dat śmierci niż dat urodzin – większa precyzja.
 • Tematy konfliktowe w różnych Wikipediach – różnice i wspólne tematy. Mapa geolokalizacyjna konfliktowych tematów.
 • Computing Semantic Relatedness from Human Navigational Paths on Wikipedia Analizy ścieżek linków w artykułach i ścieżek nawigacji przez użytkowników, np. kliknięcie pierwszego linku w Wikipedii w 95% art enwiki prowadzi do w:Filozofia.

Jurij Dziadyk – Pomiar i obraz mentalności narodowej[edytuj | edytuj kod]

Algorytmiczne zestawienie według różnych metryk do pomiaru mentalności narodowej. Listy wyborcze kandydatów do wyborów.

Telepołączenie z Berlinem[edytuj | edytuj kod]

Rozmowa skajpowa z Anastazją „Stasią” Lwową i Marią Seficari. Sesja pytań i odpowiedzi.

Dmitij Rożkow – Jak organizować pracę projektów Fundacji: według rodzaju działalności czy według zainteresowania uczestników?[edytuj | edytuj kod]

Formuła okrągłego stołu. Tematyka związana z wykładem z ub. roku – portalizacji Wikipedii (słabe zainteresowanie tą częścią ruwiki (nb. w ciągu ost. roku nie założono żadnego nowego) i pomysł – usamodzielnić portale – dać im swoje URL-e jako oddzielne bezpośrednie wejście do Wikipedii, np. biology.ru.wikipedia.org). Co łączy wszystkich autorów W. – tylko to, że piszą wiki o wszystkim (jest to rodzaj działalności z tytułu wykładu). A być może warto rozdzielić autorów wg obszaru zainteresowań (aby też komunikowali się w związku z tymi wiążącymi ich obszarami), i to było sednem pomysłu portalizacji W. Pojawił się uczestnik Pentoł (Witalij), programista, który twierdzi, że jest możliwe stworzenie takiej części W., kierującej się w stronę sieci społecznościowej. Przyłączył się do prowadzącego. Projekt jest w stanie kryzysu – aktywność. Powód – utracony aspekt nowości, pisanie na proste, banalne tematy, w banalny sposób. Teraz już to nie przejdzie. Teraz już mogą/powinni być autorami ci, którzy interesujący się tematyką, dość głęboko. Skończył się okres poziomego pisania, należy przejść w wymiar pionowy (wgłąb). Pomysł na przeciągnięcie autorów, np. z tematycznych strom Wikii (ale 95% tamtej zawartości nie spełni wymogów ruwiki).

Pomysł na zwiększenie liczby nowych autorów, zainteresowanych konkretnymi obszarami wiedzy. Dodatkowo włączenie do tego pomysłu jakieś elementy Inkubatora (aby nie stracić nowych zaraz na wejściu).

Pytania i odpowiedzi:

 • czy obecnie W. odpowiada potrzebom autorów? (pytanie Dmitrija do sali) – na razie nie ma odpowiedzi
 • czy ma sens tworzenia dedykowanych URL-i? kto to będzie pisał? – Dmitrij broni tego tezą, że to kwestia techniczna.
 • czy pojawienie się wielu URL-i ze swoimi logo nie spowoduje rozpad społeczności? – Dmitrij: społeczność powiększy się, ale potem faktycznie podzieli się, ale też url ru.wikipedia.org pozostanie jako element łączący, warunkiem wzrostu jest segmentyzacja (czyli kolejny sposób na zatrzymanie kryzysu)
 • pomysł z sali – zrobić jeden taki portal i zobaczyć co się będzie działa, np. na projektu Biologia
Przerwa obiadowa

Ency – Polska Wikipedia i WM Pl: krótkie podsumowanie ostatniego roku[edytuj | edytuj kod]

Janusz Dorożyński przemawia

Przedstawione kilka faktów n ww. temat – będzie zawarta w polskiej wersji prezentacji.

Ency – Nieneutralna recenzja obowiązkowej lektury wikimedian, monografii Dariusza Jemielniaka „Życie wirtualnych dzikich”[edytuj | edytuj kod]

Przedstawione omówienie monografii – będzie zawarta w polskiej wersji prezentacji.

Konkurs dla słuchaczy – jaką metodę badawczą (obserwacja uczestnicząca niejawnaвнутреннее неявное наблюдение) zastosował prof. Jemielniak (wygrał J. Dziadyk).

Propozycja dla WM Pl. WM Ru i WM Uk przetłumaczenia monografii na j. rosyjski i ewentualnie ukraiński.

Pytania:

 • jak można jakościowo ocenić wkład prof. Jemielniaka w przestrzeń główną plwiki? nie było to sprawdzane, wiec nie można ocenić, ale można oczekiwać ze względu na osobę, że może być znaczący
 • czy i, jeśli tak, gdzie jest dostępna monografia po angielsku? nie jest znane, ale być może prof. Jemielniak udostępni w kontakcie bezpośrednim

Saper – Polska Wikipedia w dniu katastrofy smoleńskiej[edytuj | edytuj kod]

Ekrany: z pierwszą edycją nt. katastrofy w plwiki, potem dyskusja na ircu, co z tym robić, kiedy nie ma jeszcze źródeł, potem zaczęło się masowe zmienianie haseł (ok. 400 haseł), po potwierdzeniu przez premiera Tuska chciano zmienione hasła po zablokowaniu doprowadzić do dobrego poziomu, ale liczba dostępnych aktywnych administratorów była tak mała, że zdjęto blokady i zezwolono na wszystkie edycje, z odłożeniem na później (tylko w dwóch przypadkach okazało się, że błędnie wprowadzono informacje o śmierci). Wniosek – wobec takiego zdarzenia nie można blokować swobodnego edytowania.

Jurij Astrachań – Wikipedia ZERO[edytuj | edytuj kod]

Jurij Astrachań

Pracownik fundacji. Zajmuje się pomysłem od początku pracy w fundacji. Pokazuje dane o liczbie kart SIM na 1 mieszkańca dla różnych terytoriów oraz dostępu do Internetu. Obłożenie kartami SIM osiąga i przekracza 100% (np. dla WNP ok. 150% dla jednego mieszkańca), natomiast dostęp do Internetu to nie więcej niż 40-50%. Przykład filmowy – petycja uczniów z RPA do operatora, aby dał im bezpłatny dostęp do Wikipedii (oceniają ją wysoko).

Pytania:

 • jakość dostępu przez komórkę? jest poprawiana
 • (Bondarienko) (pytanie na inny temat do pracownika fundacji) – dlaczego kiepsko działa serwer statystyk? nie jestem blisko, ale jest tam dużo zmian
 • pomyśl o bezpłatnym dostępie do haseł W., ale co z zewn. odsyłaczami? będzie się pojawiała informacja, że jest to dostępnie płatnie
 • czy inne projekty W. też są rozważane? tak
 • obecnie Beeline (Rosja) daje taki dostęp bezpłatny, więc dlaczego nie ma o tym informacji na głównej stronie ruwiki? to pytanie do społeczności, jeśli zechce reklamować Beeline, to nie ma przeszkód.

Telekonferencja skajpowa z Mińskiem, białoruska Partia Piratów[edytuj | edytuj kod]

Pozostałe zdjęcia z telekonferencji na Wikimedia Commons

Siergiej Leszczyna (Putnik) – Perspektywy Wikidanych[edytuj | edytuj kod]

Putnik podczas wykładu

Najmłodszy projekt Wikimedia (działa 1 rok). Dane statystyczne. Omówienie przyczyn reformy systemu interwiki. Odniesienie do Semantic Mediawiki. Zasady działania. Przykłady. Jest jakieś rozwiązanie przypadku: jedno hasło w jednej Wikipedii na kilka odpowiedników w innej (nie zostało to pokazane).

Faza 3: syntaktyka zapytań, automatyczna aktualizacja, usunięcie różnic pomiędzy stronami, polepszenie tworzenie i redagowania.

Perspektywy: infoboksy znikną z kodu haseł, spisy będzie aktualne, odsyłacze do źródeł zostaną przeniesione z Wikipedii.

Pytania:

 • lista obserwowanych, obecnie nie widać zmian do danego hasła w kontekście interwiki? można sobie ustawić przełącznik w preferencjach lub utworzyć listę obserwowanych na Wikidanych
 • czy to konkurent dla kupione przez Google Freebase? tak, to konkurent
 • Władimir Sołowiow: problem już wspomniany – niejednoznaczne (genetycznie) interwiki (np. torf, torf wysoki, torf niski w plwiki, a w enwiki tylko torf), co robić? radzić sobie samemu
 • Ency: na poprzedniej konferencji DrBug twierdził, że Wikidane to docelowo automatyczne tworzenie haseł, czy to tak? w pewnym zakresie tak (dane ilościowe), ale nie jeśli chodzi o kompletne duże hasło, pozostaje część dla ludzi
 • Just: podniesienie bariery wejścia dla nowicjuszy (jest to oczywiste), jak im pomóc? ci którzy nie widzieli starych interwiki, nie są „skażeni”, ale faktycznie to problem, odpowiedzi nie ma
 • co z kategoryzacją w Wikidanych? jest, ale trzeba umieć ją obsługiwać

Władimir Sołowiow – Przestrzeń źródeł w Wikipedii[edytuj | edytuj kod]

Władimir Sołowiow

Mamy różne rodzaje źródeł i wiele konfliktów związanych z różnymi rodzajami źródłem, w tym źródłami online i offline. Mamy również rodzaje rodzaje powoływania się na źródła – możemy powołać się na źródło, wpisując jego odnośnik bibliograficzny w tekście, no, ale niestety spotykamy się z problemami wynikającym z różnych forma zapisu. Można również korzystać z gotowych szablonów bibliograficznych. W rosyjskiej wiki mamy bardzo dużo różnych szablonów, jednak niektórzy autorzy wolę różne ich formy. Zalety szablonów. Główne problemy z szablonami: trudno korzystać, wymagane jest minimum znajomości cech technicznych, jest sporo podobnych do siebie szablonów źródeł. Ponadto czytelnik nie widzi w tekście źródłowym pełnego zapisu źródła tylko wywołanie szablonu.

Propozycja tworzenia jednego szablonu dla danego źródła (np. pracy naukowej). Stworzenie szablonu wynika bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej.

Tworzenie szablonów źródeł: korzystanie z jednego źródła w niektórych artykułach. Tworzy się szablon w postaci Szablon:Książka:Autor:.

Autor prezentacji tworzy szablony w kategoriach wikiprojektu ze źródłami.

Przykład szablonu [[:ru:w:Шаблон:Книга:ADB]], na podstawie niemieckiej wiki.

A może oddzielna przestrzeń nazw źródeł? Zamiast Szablon:Książka:Tytuł stosować Źródła:Książka:Tytuł. Model francuskiej Wikipedii i szablonów źródeł.

Możliwe kroki realizacji postulatu. Zalety odrębnej przestrzeni nazw: w tym przeniesienie artykułów o źródłach (opisujących źródło) do tej przestrzeni. Wady: potrzebni użytkownicy, potrzebne boty do aktualizacji i archiwizacji.

Korzystanie z modułów Scribunto (przestrzeń nazw Moduł) do szablonów źródeł. Moduł w języku skryptowym upraszcza niektóre skomplikowane konstrukcje funkcji parsera wikitekstu.

Komentarze i pytania z sali: Bardzo trudne i czasochłonne tworzenie szablonów. Pobór informacji z Wikidanych, czy można powiązać źródła z Wikidanymi?

HalanTul – Wikiprojekty w regionalnych językach Rosji: Na czyją korzyść działa czas?[edytuj | edytuj kod]

Kwestia klasyfikacji. Języki nierosyjskie w Rosji (regionalne), ok. 25% społeczeństwa. Różne statusy w Wikipedii (np. są w Inkubatorze, a wg liczby haseł: małe do 10 tys.). Poziom przetłumaczenia komunikatów Mediawiki (tylko ruwiki ok. 100%, inne z Rosji nie więcej niż 60%).). Ważny jest projekt ruwiki – Małe rozdziały W. w językach Rosji. Lista oceny zagrożenia dla istnienia języków wg UNESCO. Tendencje rozwoju języków – niedługo zostaną tylko czasowniki i syntaktyka, a rzeczowniki będą już zapożyczone. Liczba ludzi danego języka rośnie, ale jakość spada. Perspektywy Wikipedii w tych językach:

 • pesymistyczno-tradycyjny: entuzjaści, ale nie będzie na nie zapotrzebowania,
 • populistyczne: Wikipedie w żargonach, i będzie na nie zapotrzebowanie.

Inna klasyfikacja języków regionalnych Rosji:

 • języki sukcesu (w czasie Sojuza wytworzyły normy literackie i literaturę wielu gatunków) – perspektywy: oba powyższe kierunki,
 • języki regresu (nie mają twardego dorobku) – perspektywy: tylko pesymistyczno-tradycyjny.

Rozwój wikiprojektów w językach narodów Rosji[edytuj | edytuj kod]

Sprawa Wikipedii czeczeńskiej – konflikt (nieneutralna treść, tłumaczenie komunikatów). Statystyki. Ranking – dość subiektywny: pierwsze miejsce – Wikipedia czeczeńska (propozycja dla WM Ru o uhonorowanie tej Wikipedii).

 • 18:55 Zamknięcie konferencji

Ocena własna[edytuj | edytuj kod]

Opracowanie: Ency, Saper, delegowani przez Wikimedia Polska


Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]