Moduł:Biuletyn/wydania

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Biuletyn/wydania/opis

return {
  numer = 3, --bieżący numer biuletynu, prezentowany na stronie głównej biuletynu (bez zer wiodących)
  data_wydania = {10, 4}, --data wydania powyższego numeru - dzień, miesiąc (bez zer wiodących)
  data_kolejnego_wydania = {6, 4}, --data wydania przyszłego numeru, "w przygotowaniu" - dzień, miesiąc (bez zer wiodących)
  rok = 2020, --rok będący częścią numeru bieżącego wydania
  termin_przygotowania = 1, --na ile dni przed numer jest zamykany
  
  ostatnie_numery = {[2019] = 19} --tablica z ostatnimi numerami wydań w ostatnich latach, wpisywać tylko dla minionych lat
}