Biuletyn Informacji Publicznej

Nie tylko Wiki Lubi Zabytki

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W celu kształtowania świadomości społecznej na temat znaczenia i wartości zabytków, 30 maja 2011 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) objął honorowym patronatem konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Zabytki” organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Projekt ten jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Wiki Loves Monuments, realizowanej jednocześnie w 18 państwach Europy. Zadaniem osób biorących w nim udział jest zlokalizowanie w terenie (wraz z określeniem współrzędnych geograficznych) oraz sfotografowanie wszystkich zabytków architektury na obszarze danego kraju.

W polskojęzycznej Wikipedii projekt rozpoczął się 25 marca 2011, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska zrzeszające twórców Wikipedii – tworzonej wspólnym wysiłkiem internautów wolnej encyklopedii, której treść może być dowolnie wykorzystywana, kopiowana i modyfikowana przez każdego.

Pomoc w realizacji projektu zaoferował Narodowy Instytut Dziedzictwa, przekazując posiadany przez siebie wykaz obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków, na podstawie którego uczestnicy projektu będą mogli uzupełniać niezbędne dane.

Konkurs fotograficzny odbędzie się jednocześnie we wszystkich państwach uczestniczących w inicjatywie „Wiki Loves Monuments” w dniach od 1 do 30 września 2011 roku. Do 19 października jury konkursowe ogłosi listę dziesięciu polskich laureatów konkursu, którzy będą nominowani do ogólnoeuropejskiego szczebla rywalizacji. Końcowe wyniki poznamy w grudniu.

Narodowy Instytut Dziedzictwa — jako narodowa instytucja kultury zajmująca się tworzeniem podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, gromadzeniem i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach, a także wyznaczaniem standardów ich ochrony i konserwacji — oprócz sprawowania patronatu zobowiązał się także do udzielenia niezbędnego wsparcia merytorycznego.

Efekty współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska zostaną wykorzystane przez NID do realizacji projektu budowy geoprzestrzennych baz danych w ramach wdrażania dyrektywy europejskiej INSPIRE.

Celem projektu „Wiki Lubi Zabytki” jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ten sam cel przyświeca również Europejskim Dniom Dziedzictwa, których NID jest ogólnopolskim koordynatorem, w związku z czym współpraca NID i Stowarzyszenia Wikimedia Polska dotyczyć będzie także wspólnej akcji promocyjnej EDD.

Więcej informacji na:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Public domain Ten utwór jest w domenie publicznej, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły lub ustawowo tym prawom nie podlega, lub został uwolniony wolą twórców.