Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie w sprawie protestu przeciw SOPA

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oświadczenie w sprawie protestu w anglojęzycznej Wikipedii

W związku z kontrowersyjnymi projektami ustaw „Stop Online Piracy Act” (SOPA) i „PROTECT IP Act” (PIPA), które aktualnie znajdują się na etapie finalnych prac w Kongresie Stanów Zjednoczonych, edytorzy anglojęzycznej Wikipedii podjęli decyzję o rozpoczęciu swoistego strajku w proteście przeciw zapisom tych ustaw. Ustawy te bowiem pozwalałaby Departamentowi Sprawiedliwości tego kraju zamykać bez procesu sądowego amerykańskie strony internetowe, wobec których domniemywano by łamanie praw autorskich, i blokować dostęp do zagranicznych. Drugi z tych aktów prawnych umożliwia też Departamentowi Sprawiedliwości USA przejmowanie i globalne blokowanie zagranicznych domen internetowych stron, które – zdaniem tej instytucji – łamią prawo autorskie.

Protest ma polegać na 24-godzinnym zamknięciu anglojęzycznej Wikipedii i zastąpieniu treści wszystkich jej stron apelem o nieprzyjmowanie wyżej wspomnianych ustaw. Protest rozpocznie się 18 stycznia o godzinie 6 rano czasu polskiego.

Mimo że społeczność polskiej Wikipedii nie podjęła decyzji o bezpośrednim przystąpieniu do protestu, choćby dlatego, aby nie karać polskich czytelników za działania amerykańskich polityków, wielu jej edytorów wyraża w dyskusjach zrozumienie i poparcie dla tego protestu.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska w pełni popiera protest edytorów anglojęzycznej Wikipedii.

Uzasadnienie
Jakkolwiek problem wydaje się odległy od Polski, wprowadzenie tego prawa skutkowałoby poważnymi konsekwencjami również dla polskiej Wikipedii, która jest udostępniana z serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Wystarczyłoby jedno – niekoniecznie nawet dobrze uzasadnione – oskarżenie o łamanie praw autorskich (już dodanie linku do strony zawierającej treści łamiące prawo autorskie mogłoby stanowić podstawę do takiego oskarżenia), wystosowane przez dowolną osobę do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, aby zamknąć również i polską Wikipedię. Anglojęzyczna, jak i polska Wikipedia przywiązują ogromne znaczenie do przestrzegania zarówno polskiego, jak i amerykańskiego prawa autorskiego, usuwając niezwłocznie wszelkie wykryte czy zgłoszone naruszenia, jednak nie uchroniłoby to jej przed wątpliwymi oskarżeniami w tym zakresie. Co więcej, podobne rozwiązania prawne rząd Stanów Zjednoczonych próbuje narzucić innym krajom (w tym także Polsce) w formie międzynarodowego porozumienia handlowego ACTA.
Public domain Uwaga: Powyższy tekst dostępny jest w domenie publicznej co oznacza, że możesz cały ten tekst oraz wybrane jego fragmenty wykorzystywać do dowolnych celów nie podając nawet autorów ani źródła.

Zobacz też