Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy/Rzecznik prasowy

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oferta pracy

Stanowisko
Rzecznik prasowy

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz projektów Wikimedia, w tym Wikipedii – otwartej encyklopedii internetowej, którą każdy może redagować. Poszukujemy pracownika na stanowisku rzecznika prasowego Stowarzyszenia. Istnieje również możliwość objęcia, w ramach tej samej rekrutacji, dodatkowych obowiązków związanych z koordynowaniem współpracy Stowarzyszenia z instytucjami edukacyjnymi (szkoły i uczelnie wyższe).

Szczegóły oferty

Forma i czas zatrudnienia

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony, początkowo na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia lub podpisania umowy na czas nieokreślony, pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków w sposób zgodny z oczekiwaniami Zarządu Stowarzyszenia.

Zakres obowiązków oraz zakres wymagań w dalszej części oferty zostały podzielone na części podstawową i dodatkową. Komisja rekrutacyjna będzie dążyć do znalezienia kandydata (kandydatki) o kompetencjach umożliwiających objęcie równocześnie obu obszarów obowiązków. W takiej sytuacji zatrudnienie będzie miało miejce na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Jeżeli jednak w procesie rekrutacji nie uda się znaleźć takiego kandydata (kandydatki), wówczas w wymiarze pół etatu zatrudniona zostanie osoba najlepiej spełniająca wymagania związane z obowiązkami stricte rzecznika prasowego, a następnie ogłoszona zostanie odrębna rekrutacja na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. projektów edukacyjnych.

W przypadku osób mających zarejestrowaną działalność gospodarczą, Stowarzyszenie dopuszcza (ale nie narzuca) możliwość współpracy w modelu B2B, pod warunkiem zagwarantowania wykonywania obowiązków na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze odpowiadającym danej części etatu.

Miejsce pracy

Praca zdalna, wykonywana z miejsca zamieszkania. Praca może wiązać się z koniecznością odbywania częstych podróży służbowych na terenie Polski, w szczególności pobytów w Warszawie, finansowanych ze środków pracodawcy, zgodnie z przepisami o delegacjach.

Zakres obowiązków

Część podstawowa

 • pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów (telefon, e-mail – wymagana dyspozycyjność w godzinach 8–17 w dni robocze), publiczne prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia Wikimedia Polska we wszelkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów;
 • monitoring mediów pod kątem ukazujących się informacji o projektach Wikimedia;
 • aktywne prowadzenie działań z obszaru public relations (np. tworzenie i rozsyłanie informacji prasowych itp.) i komunikacji zewnętrznej projektów Wikimedia;
 • zarządzanie kryzysami wizerunkowymi projektów Wikimedia i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
 • prowadzenie bazy kontaktów w środowisku dziennikarskim i utrzymywanie z nimi roboczych relacji (bazy dziennikarzy regularnie zajmujących się tematyką projektów Wikimedia, wolnej wiedzy, otwartej kultury itd.);
 • koordynowanie występów polskich wolontariuszy Wikimediów w mediach, w szczególności prowadzenie bazy osób mających chęci i predyspozycje do takich występów, z podziałem na poszczególne regiony kraju, a także (w razie potrzeby) udzielanie wolontariuszom wskazówek i porad dotyczących ich występów w mediach;
 • współpraca z innymi pracownikami Stowarzyszenia, w szczególności koordynatorką GLAM w zakresie informowania opinii publicznej o działaniach z tego obszaru oraz ze specjalistką ds. wspierania społeczności, jako osobą prowadzącą media społecznościowe i komunikację wewnętrzną Stowarzyszenia;
 • wspieranie organizacji wydarzeń przygotowywanych przez Stowarzyszenie, w szczególności (ale nie tylko) pod względem promocyjnym;
 • regularne, pisemne raportowanie całemu Zarządowi realizowanych działań oraz bieżąca współpraca z wyznaczonym spośród członków Zarządu bezpośrednim przełożonym;

Część dodatkowa

 • opracowanie i wdrożenie kompleksowego planu współpracy Stowarzyszenia z instytucjami edukacyjnymi (szkoły i uczelnie);
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z edytowania Wikipedii i projektów siostrzanych, realizowanych w ramach w/w planu współpracy;
 • wspieranie zgłoszonych wcześniej, a także niezgłoszonych, lecz dostrzeżonych przez wolontariuszy, projektów szkolnych i akademickich, tj. akcji edytowania Wikipedii lub jej projektów siostrzanych przez uczniów/studentów na polecenie nauczyciela, w ramach udziału w określonych zajęciach w szkole lub na uczelni;
 • wspieranie koordynatorki GLAM w zakresie szkoleń z edytowania prowadzonych dla pracowników instytucji GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea);
 • rozwijanie metodyki szkoleń i warsztatów z tej dziedziny, w tym przygotowywanie materiałów szkoleniowych, a także monitoring i adaptowanie do polskich potrzeb najlepszych rozwiązań z tej dziedziny, wdrożonych przez nasze zagraniczne organizacje siostrzane oraz Fundację Wikimedia;

Wymagania

Część podstawowa

 • dyspozycyjność w zakresie odpowiadającym całości lub połowie etatu (w zależności od podpisanej umowy);
 • doświadczenie w pracy zdalnej via email/telefon/hangout, zdolności organizacyjne, wysoki poziom samoorganizacji;
 • bardzo dobra znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym śledzenie innych wersji językowych projektów Wikimedia;
 • wysoka komunikatywność i kultura osobista;
 • posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu;
 • co najmniej podstawowa wiedza o polskim rynku medialnym;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w występach w mediach różnego typu (radio, telewizja, prasa, internet);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach dziennikarskich, rzecznika prasowego lub specjalisty ds. PR;

Część dodatkowa

 • umiejętność edytowania Wikipedii i jej projektów siostrzanych na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych, na uczelniach wyższych lub innego typu działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość podstawowych zagadnień metodyki nauczania i prowadzenia szkoleń;

Oferujemy

 • współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych;
 • możliwość reprezentowania w mediach jednej z najważniejszych na świecie marek z sektora edukacji;
 • swobodny dostęp do czołowych polskich wikipedystów, wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, dla uzyskania wsparcia merytorycznego;
 • współpracę na podstawie umowy o pracę na czas określony;
 • tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy;
 • zwrot kosztów niezbędnych podróży;

Tryb rekrutacji

 • CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres wojciech.pedzich@wikimedia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r. włącznie.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie na żywo z powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia komisją rekrutacyjną. Rozmowy odbędą się w Warszawie.
 • Podpisanie umowy z wybranym kandydatem/kandydatką nastąpi po zatwierdzeniu decyzji komisji rekrutacyjnej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Szczegółowych informacji udziela:

Wojciech Pędzich
(członek zarządu)
wojciech.pedzich@wikimedia.pl
tel. 660121725

Prosimy o dopisanie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Podstawa prawna

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska nr UZ 2018-21 z dn. 6 marca 2018 r.