Biuletyn Informacji Publicznej

Plan działań Zarządu 2019

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plan finansowy

Przychody

 • 1% OPP: 555 000 zł
 • Składki członkowskie: 2800 zł
 • Inne wpłaty: 10 000 zł
 • Grant Simple APG: 80 220 zł

Razem: 648 020 zł

Wydatki

Biuro i administracja
 • Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
 • Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
 • Księgowość: 20 000 zł
 • Sprzęt komputerowy: 7000 zł
 • Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
 • Audyt finansowy: 5600 zł
 • Audyt RODO: 30 000 zł

Razem: 140 704,70 zł

Wsparcie społeczności
 • WikiGranty: 10 000 zł
 • Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
 • Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
 • Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
 • Zlot Zimowy: 28 000 zł
 • Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
 • Źródłosłów: 15 000 zł
 • Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
 • Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
 • Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł

Razem: 178 104,70 zł

Pozyskiwanie treści
 • Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
 • Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
 • Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
 • Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
 • Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
 • Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
 • Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
 • CEE Spring: 2700 zł
 • Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
 • Wikiwyzwanie: 2000 zł
 • Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł

Razem: 126 204,10 zł

Działania zewnętrzne
 • Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
 • Materiały promocyjne: 15 000 zł
 • Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
 • Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
 • 18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
 • FKAGEU: 10 675 zł

Razem: 61 369,44 zł

Rozwój organizacyjny
 • Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
 • Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
 • Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł

Razem: 80 220 zł

Koszty przejazdów i stypendiów
 • Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
 • Wikimania 2019: 31 000 zł
 • CEE Meeting: 7500 zł
 • Inne konferencje: 9000 zł
 • Wikimedia Summit: 2000 zł

Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł

Razem: 61 000 zł

Wydatki opcjonalne
 • Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
 • Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł

 • Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
 • Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł

Razem: 64 000 zł

RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł


Merytoryczne plany / cele Zarządu

W dziedzinie wspierania tworzenia i rozwoju treści

(Nie)znane kobiety Wikipedi
 • Co najmniej 200 nowych lub poprawionych artykułów w ramach akcji
 • Co najmniej 30 uczestników akcji
 • Co najmniej 20% wszystkich biografii stworzonych w polskojęzycznej Wikipedii w trakcie trwania akcji ma być poświęconych kobietom, co stanowi o 5% więcej niż zwykle
Konkursy edycyjne
 • Co najmniej 3000 artykułów w Wikipedii stworzonych lub rozbudowanych jako efekt konkursów edycyjnych
 • Przyznanie statusu Dobrego lub Medalowego co najmniej 8 artykułom lub listom stworzonym podczas konkursów edycyjnych
 • Co najmniej 150 uczestników konkursów edycyjnych w roku 2019
Wiki Lubi Zabytki
 • Co najmniej 4000 zdjęć załadowanych w ramach konkursu
 • Co najmniej 200 uczestników konkursu
 • Co najmniej 100 nowozarejestrowanych kont użytkownika w ramach konkursu
GLAM
 • Co najmniej 9000 plików pozyskanych z partnerstw GLAM załadowanych do Wikimedia Commons do końca roku
 • Napisanie co najmniej 50 nowych artykułów w Wikipedii w wyniku współpracy z instytucjami GLAM
 • Założenie co najmniej 25 nowych kont użytkownika w wyniku prowadzenia inicjatyw GLAM
Książki audio
 • Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy i załadowanie plików dźwiękowych do Wikimedia Commons
Nagrania śląskich pieśni ludowych
 • Nagranie i załadowanie do Commons nagrań co najmniej 10 tradycyjnych pieśni śląskich
 • Wszystkie pieśni wykorzystane w projekcie Wikiźródła

Wsparcie społeczności

 • Zorganizowanie 3 większych konferencji w roku 2019 Zlotu Zimowego, Konferencji Wikimedia Polska i Źródłosłowu
 • Co najmniej 150 uczestników organizowanych przez Stowarzyszenie spotkań i konferencji
 • Zaangażowanie w organizację i obsługę konferencji co najmniej 20 wolontariuszy
 • W ankietach pokonferencyjnych:
  • co najmniej 60% uczestników stwierdzi, że dzięki spotkaniom czuje się silniej zżyte ze społecznością
  • co najmniej 60% uczestników stwierdzi, że dzięki spotkaniom posiadło większą wiedzę o projektach Wikimedia
  • co najmniej 50% uczestników stwierdzi, że wykorzystają zdobytą na spotkaniu wiedzę do pracy w projektach Wikimedia
  • co najmniej 50% uczestników stwierdzi, że spotkanie dało im większą motywację do działań w projektach
Wikigranty
 • Co najmniej 40 wniosków mikrograntowych w roku 2019
 • Stworzenie za pośrednictwem grantów co najmniej 2000 nowych stron w projektach Wikimedia
 • Udział w programie grantowym co najmniej 20 uczestników
Bezpieczeństwo
 • Zorganizowanie szkolenia z bezpieczeństwa dla co najmniej 8 osób (pracownicy, członkowie Zarządu, wolontariusze)
 • 80% uczestników szkolenia stwierdzi, że dało ono użyteczną wiedzę
 • 80% uczestników zgodzi się ze stwierdzeniem, że szkolenie dało im większą gotowość do odpowiedniej reakcji na kwestie związane z bezpieczeństwem uczestników konferencji
 • Opublikowanie na wiki Stowarzyszenia przewodnika po zasadach bezpieczeństwa
Docenianie wolontariuszy
 • Zaangażowanie co najmniej 30 wolontariuszy w organizowane przez Stowarzyszenie inicjatywy
 • Wyrażenie wdzięczności w stosunku do co najmniej 50 wolontariuszy
Programy stypendialne
 • Otwarcie programu stypendialnego na konferencję Wikimania 2019
 • Przyznanie co najmniej 2 stypendiów na konferencję Wikimamia 2019
 • Otwarcie programu stypendialnego na konferencję CEE Meeting 2019
 • Przyznanie co najmniej 1 stypendium na konferencję CEE Meeting 2019
 • Przyznanie co najmniej 1 stypendium osobie, która nie otrzymała wcześniej stypendiów konferencyjnych od Stowarzyszenia

Działania zewnętrzne

Sto lat, Wikipedio!
 • Zorganizowanie 18. urodzin Wikipedii w Warszawie
 • Uczestnictwo co najmniej 50 osób w wydarzeniu urodzinowym Wikipedii
Warsztaty i maratony edycyjne
 • Zorganizowanie co najmniej 5 warsztatów lub maratonów edycyjnych w roku 2019 (poza warsztatami i maratonami edycyjnymi w sferze GLAM)
 • Zarejestrowanie się podczas warsztatów i maratonów edycyjnych co najmniej 40 nowych użytkowników
 • Zaangażowanie w szkolenia edycyjne co najmniej 5 wolontariuszy
1Lib1ref
 • Zorganizowanie co najmniej 3 wydarzeń 1Lib1Ref w Polsce
 • Uczestnictwo w wydarzeniach 1Lib1Ref co najmniej 30 osób
 • Stworzenie lub poprawienie co najmniej 30 artykułów w Wikipedii podczas wydarzeń 1Lib1Ref
Art+Feminism
 • Zorganizowanie w Polsce co najmniej 3 wydarzeń Art+Feminism
 • Uczestnictwo w wydazeniach Art+Feminism co najmniej 25 osób
 • Stworzenie lub poprawienie na wydarzeniach Art+Feminism co najmniej 25 artykułów

Rozwój organizacyjny

Proces strategiczny
Członkowie Zarządu podczas warsztatów analizy SWOT / TOWS w roku 2018

Audyt organizacyjny z poprzedniego roku uświadomił nam, kim jesteśmy. Dodatkowo, przeprowadzona wtedy analiza SWOT/TOWS przygotowała nas na kolejny krok - stwierdzenie, gdzie chcemy znaleźć się w przyszłości i jak mamy tam dotrzeć. W roku 2019 nasz Zarząd spotka się na czterodniowym warsztacie strategicznym, podczas którego opracuje (z pomocą tej samej trenerki, która przeprowadziła audyt) strategie dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Oprócz warsztatu, proces ustalania strategii weźmie pod uwagę informacje zdobyte podczas audytu - wywiady, warsztat SWOT/TOWS oraz podczas Konferencji Wikimedia Polska 2019.

Ramy czasowe
 • czerwiec - zebranie dodatkowych informacji od członków społeczności w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 2019
 • 11-14 lipca - warsztaty strategiczne
 • sierpień - publikacja strategii

Facylitowane spotkania Zarządu / pracowników

Uczestnicy naszej organizacji są rozproszeni terytorialnie, a przed nami sporo pracy, związanej z implementacją audytu i strategii. Chcąc dokonać tej implementacji i wykonywać inne działania niezbędne jest zaplanowanie i sharmonogramowanie przepływu pracy i umiejętnosć dystrybuowania działań zgodnie z posiadanymi w zespole umiejętnosciami. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na szereg comiesięcznych spotkań z profesjonalnym facylitatorem, który pomoże nam zdefiniować problemy i wyzwania, w obliczu których stoimy, zaplanować sposoby ich rozwiązania i pracę z tym związaną. Facylitator pomoże nam nam też stać się lepszym zespołem, w którym panuje zrozumienie naszych silnych stron i potencjał ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów. Seria sześciu spotkań nie tylko przyniesie możliwość praktycznego wdrożenia strategii i rekomendacji audytu, jak też przezwyciężenie faktyczne wyzwania; pomoże nam to zrozumieć jakość współpracy w gronie Zarządu i pracowników. Podczas spotkań, facylitator będzie wspierać zespół, lecz też zespół nauczy się, jak wykorzystać później to, czego się nauczy. Proces pomoże nam odpowiednio zagospodarować leżącą w Zarządzie różnorodność i zobaczyć w niej potencjał, nie zaś przeszkodę, wspierając efektywny proces podejmowania decyzji, poprzez ustalenie i zharmonizowanie wartości i celów wszystkich członków Zarządu.

Spotkania rozpoczną się we wrześniu i będą odbywać się co miesiąc do stycznia. Szczegółowe cele i tematy zostaną ustalone po procesie stworzenia strategii.

Struktura ogólna:

 1. sierpień - zdefiniowanie i spisanie celów całego procesu (a więc również celów Zarządu Stowarzyszenia na kolejne pół roku), opracowanie szczegółowych rozwiązań i podjecie decyzji związanych z celami;
 2. wrzesień - grudzień (lub początek stycznia) - 5 spotkań, z których każde składać się z przeglądu implementacji, opracowania rozwiązań i decyzji dotyczących przyszłych celów, definiowanie kolejnych działań. Podczas ostatniego spotkani nastąpi ocena całego procesu.