Biuletyn Informacji Publicznej

Podział zadań zarządu/Księgowość płatności rozliczenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podział zadań księgowo-płatniczych

pkt Zadanie Uwagi Odpowiedzialność
2.8.1 Sprawy związane z zatrudnianiem.
2.8.1.1 Wystawianie świadectw pracy. Skarbnik (Masti)
2.8.1.2 Przygotowanie umów o pracę i umów zleceń oraz na dzieło. Konieczność terminowej pracy. Skarbnik (Masti)
2.8.1.3 Założenie akt osobowych i kartoteki urlopowej. Sekretarka
2.8.1.4 Sporządzanie list płac oraz przygotowywanie rachunków do Umów Zleceń i o Dzieło (program FAKT). Obecnie lista płac posiada dwie pozycje miesięcznie. Księgowa
2.8.1.5 Sporządzanie deklaracji PIT miesięcznych a/a i rocznej dla US. Księgowa
2.8.1 ZUS.
2.8.2.1 Zgłaszanie i odwoływanie pracowników w ZUSie. Księgowa
2.8.2.2 Przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz ewentualnych korekt, korespondencja z ZUSem i bieżące kontakty. Do 15. dnia każdego miesiąca należy przygotować deklaracje rozliczeniowe ZUS. Przejście na e-deklaracje. Księgowa
2.8.3 Płatności.
2.8.3.1 Terminowe opłacanie ZUSu i podatków od wynagrodzeń. Księgowa wysyła informację do skarbnika, następnie skarbnik wykonuje odpowiednie przelewy. Przy stałej płacy można rozwiązać to stałymi zleceniami w banku. Księgowa i skarbnik
2.8.3.2 Kontrola merytoryczna faktur i rachunków. Wstępna kontrola należy do sekretarki, ostateczna do skarbnika. Sekretarka i skarbnik.
2.8.3.3 Rozliczanie wyjazdów. Sami zainteresowani z aktywną pomocą sekretarki.
2.8.3.4 Dokonywanie bieżących przelewów krajowych i zagranicznych. Skarbnik ściśle współpracuje z sekretarką. Skarbnik i sekretarka.
2.8.4 Pozostałe.
2.8.4.1 Bieżąca współpraca z bankiem. Konieczność określenia na czym polega ta współpraca. Skarbnik (Masti)
2.8.4.2 Udział w przygotowaniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania OPP. Księgowa, skarbnik i prezes.