Biuletyn Informacji Publicznej

Preliminarz budżetowy na rok 2008

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Preleminarz budżetowy na rok 2008

Planowane Wpływy

  • składki: ok. 2000 zł (stu członków po 20 zł każdy)
  • planowane donacje indywidualne poza OPP: ok. 3000 zł (w 2006 z indywidualnych było ok. 2000 zł)
  • planowane donacje z OPP: ok. 10.000 (w 2007 było ok. 5000 zł - mimo, że przyznano nam status OPP w pod koniec marca)
  • planowane donacje firm: ok. 5000 zł (w 2007 było 4000, w 2006 było 3000)
Ogółem planowane wpływy: ok. 20.000 zł

Planowane Wydatki

  • Akcje promocyjne: ok. 1000 zł
  • Koszty funkcjonowania: ok. 1000 zł
  • Wikikonkurs: ok. 2000 zł
  • Zakup serwera: 9000 zł
  • Inne formy wsparcia Wikimedia: ok. 2000 zł
  • Organizacja zlotów: ok. 5000 zł
Ogółem planowane wydatki: ok. 20.000 zł

Preliminarz został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które miało miejsce 15 grudnia 2007 w Chorzowie. Za przyjęciem preliminarza głosowało 20 zebranych; nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciw.