Biuletyn Informacji Publicznej

Preliminarz budżetowy na rok 2009

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Preleminarz budżetowy na rok 2009 Propozycja Skarbnika

Planowane Wpływy

 • składki: ok. 1400 zł (70 członków po 20 zł każdy)
 • planowane donacje indywidualne poza OPP: ok. 2.000 zł
 • planowane donacje z OPP: ok. 100.000,00
 • planowane donacje firm: ok. 5.000 zł
Ogółem planowane wpływy: ok.108.400 zł

Planowane Wydatki

 • Akcje promocyjne: ok. 20.000 zł
 • Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia: ok. 6.000 zł
 • Wikikonkurs: ok. 20.000 zł
 • Wikiakademie: 2.000 zł
 • Inne formy wsparcia Wikimedia: ok. 2000 zł
 • Organizacja Konferencji, GDJ i zlotów: ok. 60.000 zł
 • Wikiekspedycja: 25.000 zł
 • Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: 20.000 zł
Ogółem planowane wydatki: ok. 94.000 zł

Preliminarz jest propozycją Skarbnika Stowarzyszenia