Biuletyn Informacji Publicznej

ProWikimedia 2015

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna   Budżet   Sprawozdanie

Nagroda ProWikimedia to nagroda przyznawana za szczególnie ważny wkład w projekty Wikimedia w zakresie ułatwiania dostępu do wiedzy lub upowszechnianie wolnej kultury.

Pierwotnie nagroda przyznawana była osobom lub instytucjom nie związanym ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia, wybranym przez społeczność wikimedian. Na konferencji w 2015 nagroda została przyznana w zupełnie nowej formule - jako nagroda za najciekawsze projekty realizowane przez Stowarzyszenie, przyznawana wyborem zewnętrznego jury.

Historia

[edytuj | edytuj kod]

Nagroda ProWikimedia po raz pierwszy (i jedyny) została przyznana w 2010 roku. Kandydatów nominowała wtedy społeczność wikimedian i to ona wybierała laureatów w drodze głosowania. Celem projektu było promowanie otwartości i zachęcanie instytucji do działań zgodnych z misją projektów Wikimedia. Laureaci otrzymywali pamiątkową statuetkę i dyplom. Nagroda wzbudziła pozytywne reakcje - trochę wzmianek w prasie lokalnej, wyróżnione podczas tradycyjnej wikimaniowej prezentacji Lodewijka Gelauffa o najciekawszych pomysłach chapterów. Jednak w 2011 nie została już przyznana; powodem było m.in. wyczerpanie formuły - nie było nowych osób/instytucji do nominowania.

Nowa formuła

[edytuj | edytuj kod]

Nagroda w odnowionej formie miała na celu wyróżnienie najciekawszych i najbardziej inspirujących projektów realizowanych przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Wyboru (na podstawie dostarczonej przez Zarząd iBiuro prasowe listy i opisu projektów) dokonało zewnętrzne jury złożone z przedstawicieli świata mediów, instytucji kultury i środowisk otwartościowych oraz z przedstawiciela Zarządu. Nagroda została wręczona w Europejskim Centrum Solidarności podczas Konferencji Wikimedia Polska 2015 w Gdańsku.

 • docenienie i forma podziękowania dla wolontariuszy
 • uzyskanie informacji jakie projekty są najbardziej interesujące dla osób z zewnątrz (zewnętrzne jury)
 • inspirowanie i zachęcanie wolontariuszy do angażowania się w wymyślanie i organizowanie ciekawych projektów
 • promowanie tego, co robimy wśród zewnętrznych instytucji
 • budowanie pozytywnej atmosfery w społeczności
 • sygnalizowanie, że dostrzegamy i cenimy pracę wolontariuszy

Założenia, forma

[edytuj | edytuj kod]
 • Nagrodę przyznajemy w 4 kategoriach:
  • kategoria ambasador wolnych treści [w świecie zewnętrznym][1] - przyznawana w uznaniu dla projektu, który w znaczący sposób przyczynił się do promowania otwartości, wiedzy o wolnych licencjach i wolnej kulturze poza środowiskiem Wikimedia lub projektu, który pozyskał zasoby, na których znacząco skorzystały również instytucje, projekty, publikacje zewnętrzne wobec Wikimediów.
  • kategoria efektywne pozyskiwanie treści - przyznawana w uznaniu dla projektu, który wyróżnia się wysokim stosunkiem jakości i ilości pozyskanych treści w stosunku do poniesionych kosztów.
  • kategoria innowacyjność albo bardziej wzniośle pionier pozyskiwania wolnych treści - przyznawana projektom i koordynatorom projektów, którzy wykazali się nowatorstwem, oryginalnością i kreatywnością w zakresie pozyskiwania nowych zasobów dla projektów Wikimedia.
  • Nagroda dla "wolontariusza roku"


 1. Albo samo ambasador wolnych treści?

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]